“Yılın üüredicisi – 2024” konkursuna start verildi

Gagauziyanın üüredicilik Upravleniyası açıkladı, ani 17-cilää yapılan “Yılın üüredicisi” konkursuna start verer hem Küçük ayın sonunda onun sonuçlarını bildirecek.

“Yılın üüredicisi – 2024” konkursu bu yıl sade 3 nominațiyada yapılacek: “2024 yılın terbiedicisi”, “Başlangıç klaslarda 2024 yılın üüredicisi”, “Liţeyin hem gimnaziya țiklasında 2024 yılın üüredicisi”.

Bu konkursta, nicä dä geçän yıllarda, 38 üüredici hem terbiedici pay alaceklar. Maasuz juri onnarın becerikliini, bilgilerini hem pedagogika ustalıını kantarlayacek. Sonunda enseyennerä Diploma hem para ödülleri verilecek.
Источник anasozu.com

İlgili statyalar

Gagauziyanın “Yılın üüredecisi” hem “Yılın terbiedicisi” belli oldular

Mardın 15-dä nışannadılar onnarı, kim kendi yaşamasını üüredicilik  zanaatınnan baaladı. Onnarın sırasında vardı üüredicilär hem terbiedicilär. Вu yıl zanaat yarışmasında 29 üüredici pay aldı: 12 üüredici hem 17 terbiedici. Yarışmak üüredicilerä verer kolaylıı profesionnalıını zanaat uurunda açıklamaa, söledi Gagauziya Üüretim bakannıın başı Natalya Kristeva. NATALYA KRİSTEVA, Üüretim bakannıın başı: «Yarışmada pay alan üüredicilär, cuvap ettilär önemli soruşlara: nesoy okul uşak başçası lääzım olsun, neçin büün bu kurumnar sorumnu». İki ayın içindä yarışmanın pay alannarı açık dersleri verdilär, zanaat uurunda intervyu verdilär, videolarını zamandaş üüredici için yaptılar. Yarışmak üç nominaţiyada geçti: “yılın üüredicisi”, “yılın terbiedicisi” hem “yılın pedagogika debütü”. Siiredicilerin beendii…

“Gagauziyanın 2022-ci yılın üüredicisi/terbiedicisi” konkursunu kazanannar ödüllendi

Küçük ayın (fevral) 15-dä Başküüyün (Kirsova) banket zalında “Gagauziyanın 2022-ci yılın Üüredicisi/Terbiedicisi” zanaat konkursunu kazanannarı kutlama hem onnara ödül vermä sırası geçti. Kutlama sırasında pay aldı Gagauziyanın Başkanı da. Gagauziyanın üüredicilik Upravleniyasının açıklamasına görä bu yıl “Yılın üüredicisi” konkursunda pay aldı 12 üüredici, “Yılın terbiedicisi” konkursunda sa 17 terbiedici pay aldı, angıları kendi alanında ikişär nominațiyada yarıştılar. “Yılın üüredicisi” nominațiyasında: I-ci er – Tatyana Grigoryevna DUMBRAVAN, Çadır kasabasının “Valentin Moşkov” teoretik liţeyin romın dilindä hem literaturasında üürediciykası. II-ci er – Naira Arturovna DÜLGER, Komrat kasabasının “Stepan Kuroglu” gimnaziyasının romın dilindä hem literaturasında üürediciykası. III-cü er – Marina Mihaylovna STEFU, Kongaz…

Komratta “Kolada adetleri – 2024” festivali geçer

Nicä bildirdi Gagauziyanın kulturay Upravleniyası, Büük ayın 12-dä, başlayıp saat 11-00-dän Komrat Kultura evindä “Kolada adetleri – 2024” festivali geçecek “Kolada adetleri – 2024” festivalindä gösterilecek Gagauziyada yaşayan (gagauz, moldovan, rus, ukrain, bulgar h. b.) milletlerin Kolada sıraları. Источник anasozu.com

Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2023-cü yılın Baba Marta (mart) nomerı

Baba Marta (mart) ayın 25-dä tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2023-ci Baba Marta (mart)  ayın nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “Gagauziya insannarından Türk halkına 2 000 000 MDL para yardımı”, ““Marţişor”da bizimkilär Kişinevu, büüleyip, ayaa kaldırdılar”, “Açan, inadından, türkürdüklerini genä yalêêrlar”, “2023 yılın Çiçek ayın (aprel) 30-da olacek Gagauziya Başkanı seçimnerinä Baba Marta ayın 1-dä start verildi”, “Başkannaa soțialistlär  iki erdän urêrlar: hem Valkaneştän, hem Komrattan”, “Eski Gagauziya başkannarı enilenmää isteerlär”, “Adları belli oldu – “Gagauziyanın 2023-cü yılın üüredicisi/terbiedicisi” konkursu”, “Kongaz küüyün katakombaları sekretlarını açêrlar”, ““Kardeş Kalemler”dän Türk dünnäsının Türk milletinä candan-ürektän acızgannıı”, “Koranı yakıp țivilizațiyalılar barbarlaa yollandılar”, “Evropada bok böceklerin…

Adları belli oldu – “Gagauziyanın 2023-cü yılın üüredicisi/terbiedicisi” konkursu

Gagauziyada kutladılar 38 üürenciyi hem terbiediciyi, ani – “Gagauziyanın 2023-cü yılın üüredicisi/terbiedicisi” konkursuda kendilerini en islää taraftan gösterdilär. Kutlama sırasında, üüredicilerdän hem terbiedicilerdän kaarä pay aldılar Gagauziyanın Başkanı, İspolkom azaları hem Gagauziya Halk Topluşun deputatları. “Gagauziyanın yılın üüredicisi/terbiedicisi” konkursu artık 16-cılaa birkaç nominațiyada yapılêr hem onda çeşitli uurlarda maasuz ödüllär veriler. Bu yıl 1-ci er için 10 bin ley, 2-ci er için 8 bin ley hem 3-cü er için 5 bin ley para baaşışları verildi. Bundan kaarä konkursta pay alan iki kişiyä sıradan dışarı II-ci didaktika gradı verildi. “2023 yılın terbiedicisi” nominațiyasında: I-ci er – Alla VERBİNA, Komrat  kasabasının №…