YARADICILIK EVİ ENİ TEHNİKAYI KABLETTİ
Источник grt.md
179

İlgili statyalar

Komrdadın duudurmak bölümü kabletti eni tehnikayi

Komradın dolay bolniţası kabletti eni tehnikayi. O geldi OON fondundan. Tertiplär duudurtmak bölümü için. OON Fondu Moldova bolniţaların 7 duudurtmak bölümnerinä eni tehnikayi getirmää deyni her taraftan işini yaptı. Yardımı kabledän bolniţaların sırasına Komradın hem Çadır-Lunganın duudurtmak bölümneri  da alındı. Medik kurumnarınnan birliktä kararlandı ne lääzım alınsın deyni izmetleri hem yardımı taa kaliteli vermää.  «İlktän açıklandı lääzımnı tedarıklar, sora ȇkspertlär duudurtmak bölümnerindä işledilär. Müdürleri hem doktorları soruşturdular, ne etmeer hem ne zorluklar var işlärkana. Ȇkspertlär halklarası iş ortaklarınnan işledilär», — haberledi Moldovada UNFPA kurumun cümne baalantıları koordinatoru Аnastasiya Primov. Tedarıkları getıirdiynän, bioinjinerlar onnarı erlerinä koyup çalıştırêrlar. Sora uzmannara trening yapêrlar,…

Dmitriy Mavrodi adına liţey yeni tehnikayı kabletti

Bu yıl ceviz ayından beri Komradın primariyası Dmitriy Mavrodi adına liţeyinnän hem Almaniya hükümetinin GIZ agentstvosunnan barabar gerçekleştirerlär bir sıra proekt. Onnaran en büügü – eski futbol meydanın tertiplemesi hem eni meydanın düzülmesi. Geçennerdä liţeydä tamannandı taa bir proekt. İnformatika dersleri için geldi eni tehnika,  himiya hem biologiya derslerinä verildi 34 mikroskop. Ne taa yapılacek bu iş ortaklıına görä, süjettä. Источник grt.md

 Video: GRT ENİ KABLETTİ ENİ TEHNİKAYİ USAID PROGRAMASINDAN

Gagauzia RadioTelevizionu kabletti yeni tehnikayı.  Bu iş aslıya çıktı o üzerä, ani GRT kablettı grant olarak finans yardımını USAID programasının tarafından. Yeni video camera, 2 kompiuter hem taa başka tertiplär da, angıları laazımnı radio hem televizion yayınnarına deyni. Nica açıkladı GRT kompaniyanın geçici müdürü Galina Maresieva, bu proektın giriştirmesı verer kolaylık yeniletmaa diil sade tehnika tarafını, ama yakıştı zeedeletmää programnarı hem üüseltmää onnarın kalıtelerini nicä radioda, ölä dä televizionda. Geçan yılın bitkisindä GRT kompamiyası pay aldi proekt yarışmasında, angısını bildirdiydi USAID programası. Proekt baktırardı hazırlamaa hem yayınnatmaa bir sıra programa hem reportaj, neredä açıklanȇr yeniliklär, angılarını  bizim çiftçi adamnar kullanȇrlar da hazır paylaşsınnar bilgilerinnän bu uurda. Yarışmakta pay almaa deyni 25 mass mediya kompaniyaları verdilär kendi bildirimnerini, ama finans…