“Yakında mumnara dönecez”. Yaşayannar şafkın paalılanması için

Energiyayı kontrol edän milli agenstvosu kaldırdı şafkın paasını. Premier Energy  kurumu kirez ayın 1-dän insana 22 % taa paalı  energiyayı  satȇr — 2 leyä  64  banä. Kurum  yolladı  insannara  kiyat, neredä  nasaat verdi nicä  çok harcamamaa hem arttırmaa energiyayı. Ama  yaşayannar  nışannȇȇrlar, ani çoktan bu  işi yapȇrlar, çünkü  şafkın paası dayma üüseler.

Şafkın paalılanmasının beterinä  vatandaşlar  taa zeedä  para  aylä  bücetindän harcayacȇklar, nışannȇȇrlar  avtonomiyanın yaşayannarı. Pensiyada insannara deyni o ödemeklär büük  problema.

«Pek prost.  Bän  pensiyadayım  40  yıllık stajlan. Pensiyam sade 300 leyä zeedlendi. Şindi taman gaz için ödedim 250  ley, kışa ne yapacam? Şafk ta 150  ley  gelmiş. Bana deyni  o pek  çok».

«Hiç sevinmeerim o paalara. Onnarı  kaldırȇrlar, ama insan için kimsey  düşünmeer. Nicä  var nicä  bir  pensyaya yaşamaa. İlerdän  110  ley  ödärdim, şindi  gelmiş  400 ley».

«Ani paalar  kalktı  o pek prost. Öderlär  iştä  az. Kazanç  paramız sade  harçlara gider. Prost edin, ama  yok neylän bir  parça  sucuk ta alalım».

«Pek  prost  hem  gaz hem  dä  şafk  kalktı. Nicä  yaşayacez. 400 ley  şafk geldi. İkimiz däduylan yaşȇȇrız. Neredän okadar para alalım».

İnsan savaşȇr  arttırmaa. Zeedä  elektrik  tedarlıklarını  kullanmȇrlar hem almȇȇrlar. İnsannarın  çoyu  çizgiledi, ani  az kullanȇrlar, ama hep  okadar  ayın bitkisindä  hep  o parayı öderlär.

«Nicä  arttırmaa?  Sade televizoru koşȇrız. Mikrodalga fırını imeyi yısıtmaa deyni  koyalım lääzım. İkanmaa lääzım. İmä yapmaa lääzım».

«Belli ki, savaşȇrım taa az şafkı  kullanmaa. Evdän çıktıynan  herbir  işi sündürerim. Geçecez geeri  mumlara».

«Nicä  taa az şafk  kullanmaa. Herbir  içerdä  sündüreriz. Evdä  sade  televizor   hem  buz dolabı  işleer,ama hep  okadar  çok geler  ödemää».

Energiyayi verän kurumun pressa sekretari Vasiliy  Grebença  sayȇr, ani  şafkın paası lääzımdı  kalksın, zerä  kurumnar artık taa paalı energiyayı  satın alȇrlar. O nasaat  etti  insan arttırsın energiyayı, bu  tek  kolaylık taa az ödemää, söledi o.

«İnsan  istärsä  taa az ödemää lääzım olacȇk  taa az onu kullansın. Bu taraftan yaklaştıynan  energiyanın korumasına  olacȇk  taa kolay  energiya  verän kurumuna  hem  insana  vakıdında  ödemää. Bölä  tarayacȇk  hepsi.  Borçlar  toplanmayacȇklar.  Energiya verän kurum da  taa eterli  insana onu verecek», — açıkladı ȇnergiyayi verän kurumun pressa sekretari.

Devlettä  şafkın  paasını  bir  sıra  çiçek  ayında  üüselttilär  44 %. Ama  şindi  kirez ayın 1-dän  paa kaltı  taa  22%, da   kurdu  2  ley  64 bani  1 kVt için saatta.
Источник grt.md
119

İlgili statyalar

Şafkın paası var nicä büüsün

Premyer energi kurumu  danıştı Ȇnergetika uurunda agentstvosuna isteklen kaldırmaa paayı  şafka  20  proţendä kirez (iyün) ayın birindän, o var nicä büüsün 2 leydän 17 bandän  2 ley  71 banä  kadar kilovat saat için. Energetika uurunda  agentstvosu  kabledecek kararı  beş günün içindä. Taa bir energiya uurunda kompaniyası  danıştı bu  agentstvoya  ki zeedeletmää şavkın paasını. Laf gider  Furnizare Energi Nord kurumu için. Onnar plana koydular üüseltmää paayı 2 leydän 51 bandan 2 leya  93 banä kadar. Bizim televizion gruppamız üürendi  regionun yaşayannarından,  nicä  belli olacek onnarın  bücetindä şavk paasının üüselmesi. Şavka paanın enidän bakılması baalı onunnan, ani Moldova onu satın alȇr taa…

Çiçek ayın birindän kompensaţiya gaz için olmayacek

Çiçek ayın birindän kompensaţiya gaz için olmayacek. Moldovanın başbakanın yardımcısı Andrey Spınu nışannadı,ani gaz paasını “GAZPROM” taa da kaldıracek. O çizgiledi, ani gelän vakıtta belli olacek gaz paası Moldova yaşayannarına deyni. Çiçek ayında var nicä olsun ölä, ani gaz paası Moldovaya deyni kuracek 1000 dollar bin kubometra gaz için. Ama nicä nışannadı Moldovanın başbakanın yardımcısı, İnfrastruktura ministrusu Andrey Spınu, insannara deyni paaları kaldırmayaceklar. Ama verilmeyecek kompensaţiya da. «Çiçek ayı için biz kompensaţiyayı plana koymadık. Biz verärdık kompensaţiya suuk vakıdında ozaman, açan gaz gidärdi pek çok. Hava isınȇr. Çiçek ayında bezbelli olacek islä hava», — dedi Spınu. Gagauziyanın yaşayannarı raatsızlanȇrlar, ani…

3666 leyın erinä 4300 ley bir gigakaloriya için

Canavar ayın 1 – dän Komrat kasabasının yaşayannarı, angıları kablederlär sıcaa merkezin kurumundan ödeyeceklär 3bin 666 ley bir gigakaloriya için. Bakmadaan buna, bu en üüsek paa sıcak için  Moldova devletindä, ama  o da örtämeyecek kurumun  hepsi harçlarını.  Var mı çıkış peydalanmış durumdan üürendi Polina Barbova. O üzerä, ani gazın paası ilkyaz – yaz zamanında üüseldi diil bir sıra, Komrat kasabasının «Sıcaa verän»kurumu danıştı millet ȇnergetika uurunda Agentstvosuna, kaldırsınnar    tarıfleri sıcaa, neçinki kurum satın alamȇȇr gazı, o üzerä, ani para yok. Komrat kasabasının»Sıcaa verän»kurumu kendi işlettirer  sıcaa.  Zamandaş ȇnergetika hem gaz krizisı adȇȇr büük problemaları, ama aarttırmaa yok nicä, çizgiledi Komrat…

Moldovada gaz gene paaya kalkêr

Molodvada harman ayın 1-dän gazın paası kalktı $1458,5 1000 м3. Bölä haberi kendi telegram kanalında yayınnadı Moldovagaz kurumun başı Vadim Çeban. Birkaç gün geeri da Gagauziyanın Bakannık komiteti kararladı paaların üüselmesi beterinä zeedeletmää yaşayannara kompensaţiyaların sayısını kış vakıdı için. Harman ayın birindän yaşayannar başladılar ödemää gaz için 22 ley 26 ban. Taa ileri Moldovagaz istedi Energetika tariflarını kontrol edän agenstvosu (NARȆ) kaldırsın paayı 30 leyä kadar 1 kubometra için. Orak ayından gazın satış paası kurdu 980 dollar 1000 kubometra için. Kışın Evropada paalar var nasıl kalksınnar 3000-4000 evroyadan, yazȇrlar evropadakı mass -media kurumnarı. “Alarak esaba annaşmanın bölümnerini, angısını “Moldovagaz” imzaladı…

(Video) Kasaba hem küüyü arası avtobuslara paalar büüyüdülär

Moldovada mart ayın birindän kasaba hem küüyü arası avtobuslara paalar büüyüdülär. Eni paalara görä kasaba arası avtobuslara bilet 60 bandän 70 banä bir kilometra için paalılandı, küüyülär arası avtobuslara 60 bandän 80 banä kadar büüldü.   Komrat avtostanţiyası bu sabaa hergünkü gibi çalışardı. Reyslar işlärdilär nicä lääzım, insannar biletları alardılar. Ama insan çok yoktu. Avtostanţiyanın başı Vladimir Çeban nışannadı, ani paalar çok büümedi, ama yolcuların sayısı var nicä azalsın. VLADİMİR ÇEBAN Komrat avtostanţiyasının başı: “Kişinöv kasabasınadan bilet 57 leydän 67 -yadan büüdü. Çadır-Lungadan Komrada 22 leydı, tranzit oldu 27 ley. Reys Çadırdan Komrada ilkin 28 leya kadar kalktı, sora çorbacılar…