Yakacak için informaţiya internet sayfasında olacek

İnsannar, angıları yakacak satın almaa isteerlär,  hepsi informaţiyayı bunun için lemne.md saydında lääzım olacek üürensinnär. Bunun için haberledi Moldova premyer-ministrusu  Natalya Gavriliţa. O çizgiledi, ani bu sayt   ceviz ayın 15-nädän işleyecek.

Moldova Hükümetin oturuşunda premyer-ministr Natalya Gavriliţa nışaandı, ani insannarın hem kuvetlerin arasında yok komunikaţiya,  ki onnar bilsinnär, neredä hem nicä var nicä yakacak satın almaa. O nışannadı, ani primarlar da bilmeerlär, nicä bunu yapmaa .

NATALYA GAVRİLİŢA premyer-ministr: —«Bana primarlar haberledilär, ani onnarda bilmeerlär  nereyi danışmaa.  Bän yalvardım, ki  eşil liniya  açılsın  ceviz ayın 1-nädän. Hem bundan kaare bizdä olsun lemne.md sayfası. Sade bölä insan biecek, nereyi var nicä danışmaa. Hem yaşayannar, hem kuvetlär lääzım bilsinnär, angı daa çorbacılıında var nicä yakacak satın almaa».

Ekologiya ministrusu Üliana Kantaraciu haberledi, ani  telefon , angısıa insannar var nicä danışsınnar, şindän sora işleer, ama lemne.md  internet sayfasını taa başaramadılar.

ÜLİANA KANTARACİU Ekologiya ministrusu: — «Telefon, angısına görä insannar var nicä danışsınnar  büün olacek hazır. Onnar var nica danışsınnar numaraya 08010101. Yakacakları vererlär nicä da geçän yıl. Açan  onnar hazır primariyalara haberleerlär. Nicä yakacakları pay ederlär primariyaların arasında olacek yazılı bu saytta. Biz onu iki aftanın süresindä lääzım yapalım. O zamanadan hepsi informaţiyayı var nicä görmää moldsilva kumun  internet sayfasında».

NATALYA GAVRİLİŢA premyer-ministr: — «Bu sayt canavar ayında bizä yardım etmeyecek. Bän annȇȇrım, ani donorlar, finans çalışannarı  da işleerlär , ama danışacez hükümetin uzmannarına da , onnar bizä yardım etsinnär. Bu işi bir gündä lääzım başarmaa. Bän annamȇȇrım, neçin biz bekleeriz, açan heptän geç olacek. Hepsini lääzım vakıtçasına yapmaa, çünkü informaţiya  maasuz şindi lääzım. Canavar ayında şindän sora hepsi bileceklär bunu . Yapın ölä ki ceviz ayın 10-dan bu iş olsun hazır.  Yada ceviz ayın 15-nädän».

Taa ileri  hatalı olaylarda komisiya kabletti kararı, ki herbir  ayleya verilsin diil üç, ama beş kubometra yakacak.

 
Источник grt.md
256

İlgili statyalar

Çiçek ayın birindän kompensaţiya gaz için olmayacek

Çiçek ayın birindän kompensaţiya gaz için olmayacek. Moldovanın başbakanın yardımcısı Andrey Spınu nışannadı,ani gaz paasını “GAZPROM” taa da kaldıracek. O çizgiledi, ani gelän vakıtta belli olacek gaz paası Moldova yaşayannarına deyni. Çiçek ayında var nicä olsun ölä, ani gaz paası Moldovaya deyni kuracek 1000 dollar bin kubometra gaz için. Ama nicä nışannadı Moldovanın başbakanın yardımcısı, İnfrastruktura ministrusu Andrey Spınu, insannara deyni paaları kaldırmayaceklar. Ama verilmeyecek kompensaţiya da. «Çiçek ayı için biz kompensaţiyayı plana koymadık. Biz verärdık kompensaţiya suuk vakıdında ozaman, açan gaz gidärdi pek çok. Hava isınȇr. Çiçek ayında bezbelli olacek islä hava», — dedi Spınu. Gagauziyanın yaşayannarı raatsızlanȇrlar, ani…

Moldovada 200- zä yakın Ukraina vatandaşı başladılar işlemää

Moldovada iş buldular 187 insan, angıları Ukrainada cenktän devletimizä kaçtılar. Onnardan 139 karı. Onnar programist, injener, terzi, satıcı, ofiţiant, vraç işleerlär. İş vermäk agentstvosu haberleer, ani insannarın taa çoyu Kişinövda iş buldular. 125 kompaniya hazır bu insanarı işä kabletmää. Bu neetlär için onnar  açtılar  2092 iş erini. Taa 161 insan koyuldu sayıya agentstvoda ki iş bulmaa. Moldovada mart ayın 1-ndän Ukrainadan kaçan insannara taa ilin iş bulmaa. Bunun için Hükümet  ilinnetti kuralları. İnsannar iştän kaarä var nicä başka yardımı da kabletsinnär. Gagauziya İş vermäk agentstvosuna Ukrainadan kaçan 4 insan danıştı. Ama biri dä onnardan taa kendilerinä deyni uygun  iş bulamadı.…

“Tek ödemäk için” kanon kabledildi: hepsi satıcılarda olacek kassa apparadı

2023-cü yıldan iş adamnarı lääzım olacek kassa apparatlarını kullansınnar. Gagauziyanın Halk Topluşu “Tek ödemäk için” kanonu kabletti. Deputatlar seslerini verdilär kanon için, ani 2023-cü yılın yanvarin 1-dän iş adamnarı yok nicä kassa apparatlarsız işlesinnär, eni yıldan onnarı lääzım olacek satın almaa. Deputat Aleksandr Tarnavskiy belli etti, ani iş adamnarın var vakıdı hazırlanmaa eni kurallara. Bakannık komiteti sa teklif eder kanon girsin kuvedinä bu yılın mart ayından, ondan sora, nicä bu iniţiativa Halk topluşun oturuşunda kabledilecek. Aleksandr Tarnavskiy sa sayȇr, ani bu ekonomika agentlerinä zor olacek    şindi kassa apparatlarını satın almaa. ALEKSANDR TARNAVSKİY, GHT deputatı: “Bizim komisiyamız çıktı tekliflän bu kuralları…

Gagauziyada canavar ayın 2-ndä geçecek hepsi GHT deputatların oturuşu

Gagauziyada canavar ayın 2-ndä geçecek hepsi GHT deputatların oturuşu.Bunun için haberledi GHT başı Dmitriy Konstantinov. O nışannadı, ani deputatlar lääzım açıklasınnar politika hem soţial ekonomika soruşlarını. Lääzım annamaa, nicä avtonomiya lääzım ilerlesin. Bunun için lääzım geçirmää hepsi GHT deputatların oturuşunu, haberledi halk topluşun başı Dmitriy Konstantinov. Gagauziyada var çok problema, angılarını lääzım çözmää, çizgiledi Dmitriy Konstantinov. İdeyayı geçirmää hepsi GHT deputatların oturuşunu tutturdu halk topluşun başın politika soruşlarında nasaatçısı İvan Burgucı.  İVAN BURGUCI Halk topluşun başın politika soruşlarında nasaatçısı: — “Bu pek önemli. Biz lääzım gösterelim hepsi insannara, ani birleştik. Lääzım açıklamaa ne düşüneriz bizim haklarımız için. Moldova diil hepsini…

Beşalma küüyünün kuvetleri: “Odun hepsi kabledecek”

Dual gaza paaların büümesinnän, yaşayannar geçerlär odunnan yısınmaya. Primariyaya yaşayannarın danışmakları onnara odunnan yardım etsinnär, gün-gündän zeedelenerlär. Komrat dolayın Beşalma küüyündä yakacakları insana vermesinnän problemayı çözmää düşüner erideki kuvetlär. Beşalma küüyünün hepsi 830 ev çorbacılıı tezdä kabledeceklär yakacak kış için. Bir buçuk skladometra odun 900 ley tutacek. Yakacakları yaşayannara evä getireceklär. «Kablettik kararı hepsi insana, kim yazacek danışmayı, yakacak getirecez. Birär priţep evä. Büünkü günä 300 danışmaktan zeedä var», — haberledi küüyün primarı Valeriy Moş. Odunnarı insana evä erli liderların birisinin başçesindän getirerlär. Bu işi erli kuvetlär birleşip tä yapȇrlar, söledi deputat Grigoriy Dülger. «Bu büünkü günün probleması diil. Taa…