Vitaliy MANJUL – “Sadä Sana” (laflar Pötr MOYSE, muzıka Vitaliy MANJUL)

Vitaliy MANJUL – “Sadä Sana” (laflar Pötr MOYSE, muzıka Vitaliy MANJUL)
Источник anasozu.com
194

İlgili statyalar

Peetçi Pötr Moyse 70 yaşını tamannayaceydı

İyülün 22-dä artistlär, Pötr Moysenin yaradıcılıını sevennär, senselesi toplandılar kutlamaa gagauz yazıcısının — liriin duuma gününü. Pötr İvanovicin avtorluu  artistlerimizin türkücülüündä yaşȇȇr. Peetçiyi hayırlı laflarlan andılar. Gagauziyanın peetçisi — lirii, anılmış okuyucu 70-ci yıldönümünü nışannayaceydı. Gagauz şairin talantlı, güçlü sesi GRT-ın yayınnarında slogannarda öter, literatura programalarını televizionda hem radioda götürdü. Pötr Moysenin şiirlerinä gagauz artistleri türküleri çalȇrlar. Vitaliy Manjul Pötr İvanoviçin yaradıcılıını islää bilärdi, birerdä çalışmak türkücünün yaradıcılıına türküleri getirdi. VİTALİY MANJUL, türkücü: «Serin su» grupasınnan yaradıcı baalantısı 90-cı yıllarda taa çeketti, söleer önderci Födor Radionov. Genç türkücüyka İrina Melkan enidän türkücülää döndüynän Pötr İvanoviçlän çalışmaa başladı. Peetçinin şiirlerinä o…