Vitaliy MANJUL – “Sadä Sana” (laflar Pötr MOYSE, muzıka Vitaliy MANJUL)

Vitaliy MANJUL – “Sadä Sana” (laflar Pötr MOYSE, muzıka Vitaliy MANJUL)
Источник anasozu.com
247

İlgili statyalar

Peetçi Pötr Moyse 70 yaşını tamannayaceydı

İyülün 22-dä artistlär, Pötr Moysenin yaradıcılıını sevennär, senselesi toplandılar kutlamaa gagauz yazıcısının — liriin duuma gününü. Pötr İvanovicin avtorluu  artistlerimizin türkücülüündä yaşȇȇr. Peetçiyi hayırlı laflarlan andılar. Gagauziyanın peetçisi — lirii, anılmış okuyucu 70-ci yıldönümünü nışannayaceydı. Gagauz şairin talantlı, güçlü sesi GRT-ın yayınnarında slogannarda öter, literatura programalarını televizionda hem radioda götürdü. Pötr Moysenin şiirlerinä gagauz artistleri türküleri çalȇrlar. Vitaliy Manjul Pötr İvanoviçin yaradıcılıını islää bilärdi, birerdä çalışmak türkücünün yaradıcılıına türküleri getirdi. VİTALİY MANJUL, türkücü: «Serin su» grupasınnan yaradıcı baalantısı 90-cı yıllarda taa çeketti, söleer önderci Födor Radionov. Genç türkücüyka İrina Melkan enidän türkücülää döndüynän Pötr İvanoviçlän çalışmaa başladı. Peetçinin şiirlerinä o…

Bu yıl Konstantin Germek tamannayaceydı 70 yaşını.

“Düz-Ava” oyun kollektivin horeografı Konstantın Germek  koydu çok kuvet ki gagauz milli oyunnarı ilerlesinnär. Bu  yıl  o tamannayaceydı 70 yaşını. Çok yıl horeograf K. Germek aşırıda çalışardı. Onun dönmesinnän ana tarafına  “Düz-Ava” oyun kollektivin yaradıcılıı oldu taa şıralı. O yaptı ölä, ki herbir insan  sevsin gagauz milli oyunnarını. TATYANA ŞOGOLEVA  “Düz-Ava” oyun kollektivin yaradıcılık başı:- “O yaşardı bu oyunarlan, o türlü ideyaları açıklarda. Nışannardı, ani pek sever kollektivlän çalışmaa. O yaptı okadar, nekadar  kimisi yapmadı kolektivin bütün çalışmasının süresindä”. 4 yılın süresindä ansambl koydu 13 oyun. “Düz-Ava” kollektivin  şindiki öndercisi Viktor Gradinar  «Общественный интерес»  programasında GRT kanalında nışannadı, ani maestruylan…