Video: VALENTIN ORMANJI
Источник grt.md
215

İlgili statyalar

Video: Gagauziyanın şannı üüredicisi Valentin İsanin tamannadı 90 yaşını

Valentin İsanin 66 yıl matematika üüredicisi işledi, bu yılların taa büük payını Komradın D.Karaçoban adına liţeyindä matematikaya uşakları üüretti. Yaşlarlan gözlerindä Valentin Mihayloviçi karşıladılar onun iş dostları. Komrat D.Karaçoban adına liţeyindä Valentin Mihayloviçä  «Büük bukvadan üüredici» deerlär. Liţeyin öndercilii üüredicilärlän barabar karşıladılar Valentin Mihaylovici büük sıcaklıklan. Taa çoyu onnardan yıllar boyunca onunnan barabar burada işledilär. LİDİYÄ DANİLOVA, D.Karaçoban adına liţeyin rus dili üüredicisi: «Biz hepsimiz sizi sayȇrız hem severiz. Biz barabar omuz omuza yıllar boyunca işledik. Siz üüsek uurda götürdünüz öndercilik işini dä. Siz terbiettiniz binnärnän uşak. Çoyu onnardan oldular üüredici, injiner, bankların  uzmannarı. Ama en önemli, ani hepsi onnar yaşamakta esaplı insannar oldular».…

Kıpçakta «Bucaan çalan Yıldızı-22» vokal yarışması geçti

«Bucaan çalan yıldızı» muzika vokal konkursu geçti Kıpçak  küüyün    kultura evindä. Konkursta pay aldılar  talantlı  türkücülär Gagaziyadan hem  Tarakliya kasabasından. Çiçek  ayın  21-dä hem 22-dä  Kıpçak  küüyün    kultura evindä   iki etaplan geçti «Bucaan çalan yıldızı» vokal  konkursu. Onda pay aldı  türkücülär 6 yaşından  21   yaşınadan. Onnar  annattılar,  ani büük  sevinmeliklän,  hodulluklan   geldilär  pay almaa bu muzika yortusunda. «Düşünmäzdim,  ani  nesoysa eri alacam. Ama bän  pek  hodulluydum, pek şendim. Bän  halizdän  büük  havezlän  pay aldım  konkusta. Sayêrım, ani bölä  konkurslar  pek  lääzımnı, onuştan lääzım  onnarı ilerletmää. Hepsinä isteerim sölemää, ki gitsinnär ileri, durgunmasınnar, sadece ölä hepsi olacek», — nışannadı Gran-pri  ödülcüsü…