Video: “ÜÜREDİCİ ETMEER, AMA BİZ İLERİ GİDERİZ”

Üüredici zanaatı çeker insandan pek çok kuvet. Bu zanaata kendilerini verän insannarın etmemezlii duyulȇr Gagauziyanın üüretim kurumnarında, annattı Gagauziyanın üüretmäk Baş bakannıın başı Natalyä Kristeva.

Gagauziyanın üüretmäk  uurunda, 46 üürenmäk kurumunda  16 bin üürenici büün var. Onnarlan 3 bin üüredici işleerlär. Ama onnarın sayısı etmeer.

«Bukadar uşak üüretmää deyni bizä çok üüredici dä lääzım. Geneldän bizdä 3000 üüredici var. Hepsi onnar bizim uşaklarımızı iilää, gözellää, ariflää üürederlär», — söledi Kristeva.

Natalyä Kristeva nışannadı, ani  nicä dä her zaman, büün dä üüretmäk uurunda duyulȇr uzmannarın etmemezlii.

«Bakmayarak buna, biz herbir şkolada herbir disţiplinaya üüretmää savaşȇrız», — nışannadı üüretim bakannıın başı.

Bu problemayı yoketmää deyni her yıl Gagauziyanın şkolalarına genç üüredicileri beklerlär. Bu yıl 32 genç üüredici kendini üüredicilää baaladılar.

«Bizä etmeer üüredici matematikada, fizikada hem başka disţiplinalarda. Bu disţiplinaları okuyan üüredicilerin taa çoyu büük yaşta insannar, onuştan biz savaşȇrız gençleri bu ura çekmää», — açıkladı Natalya Kristeva.

Bu problema taa pek keskinnendi pandemiya dönemindä. Geçän yıl COVİD-19 hastalıından birkaç üüredici geçindi. Bununnan baalı Natalyä Kristeva bütün ürektän danıştı kollegalarına:

«Alarak esaba pandemiyayı, herbir üürediciyä dileerim korusunnar saalıklarını, ayakta bulunsunnar, kuvetli olsunnar. Herbiri ürektän sevsin işini hem uşakları», —

Büünkü gündä Gagauziyada işleerlär 46 liţey hem gimnaziyä, 57 uşak başçası, 2 profesional uçilişä, 1 kolec hem 1 universitet.
Источник grt.md
1116

İlgili statyalar

Video: GAGAUZİYANIN EN  İİ ÜÜREDİCİLERİ ÖDÜL KABLETTİLÄR

Gagauziyanın  üürenmäk kurumnarın 80 üüredicilerini hem da terbiedennerini baaşışladılar diplomnarlan. Toplantı baalıydı  üüredicilerin  yortusunnan. Baaşlamak ţeremoniyas geçti Kirsova küüyündä. Bu yıl Gagauziyanın  üürenmäk kurumnarın 80 üüredicilerini hem da terbiedennerini baaşışladılar diplomnarlan türlü nominaţiyalara görä, angılarını notaadılar onnarın kollegaları, üürenicilär hem da uşakların ana – bobaları. Gagauziyanın   baş üüretim  bakannın öndercisi  Natalya Kristeva  nişannadı, ani kararlandılar kriteriyalar, angıaları  lläzımdılar  uysunnar üüredicilerä.  Bölä proţes, ayırmaa deyni en ii üüredicileri  sayılȇr enilik gibi  bu yıl. NATALYA  KRİSTEVA, Gagauziyanın   Baş üüretmäk  bakannıın başı: “Bu  takım ayırıldı Gagauziyanın  üürenmäk kurumnarın 80 üüredicilerini hem da terbiedennerini  türlü nominaţiyalara  görä, deecez —  en ii rus dilindä üüredici, en…

01 10 21 «TEKWİLL HERBİR ŞKOLADA» PROEKTİN ÇIKIŞLARI

Gagauziyanın üüretim baş bakannıın önemli taraflarının birisi — uşakları İT zanaantarın kabletmesinä hazırlamaa. Bu neetlän Gagauziya katıldı «TEKWİLL HERBİR ŞKOLADA»  progamasına. «TEKWİLL HERBİR ŞKOLADA»  programanın yardımınnan 2021-2022 ci üürenmäk yılında binnärlän üürenici bütün devlettä üürenäbileceklär İT tehnologiyalarınnan baalı zannatları. Gerçeklemää deyni bu neetleri, programada avtonomiyanın üüredicileri aktiv pay aldılar. «Sayȇrım ani bu pek önemli bir proekt. Bakarak proţentlerä, Gagauziyada taa çok üürenmäk kurumu programaya katıldılar, nekadar Moldovada. Burayı girdilär bizim en aktiv üüredicilerimiz informatika uurunda. Onnar çok eni kendilerinä deyni üürendilär.  Veb dizayn, sayt kurulması, mobil kolaylıkları, elektron intellekt- hepsini bunnarı onnar veräbileceklär bizim uşaklarımıza da.  İsteerim sölemää, ani ceviz…

Bakannık Komiteti teklif eder eni kanonnarı üüredicileri desteklemäk için

Gagauziyanın Bakannık Komiteti hazırladı iki kanon proektini, angıları doorudulu     üüredicilerin ay kazançlarının zeedeletmesinä.  Bu iş lääzım zeedeletsin üüredicilerin sayısını regionumuzda. Gagauziyanın üürenmäk kurumnarında 114 üüredici büün etmeer. Statistikaya görä genç uzmannarın sade yarısı kendilerinä zanaat uurunda iş bulȇrlar. “Yazık, ama kimi disţiplinaların üüredicileri 60 yaşını aykırladılar. Matematika hem fizika disţiplinalarında üüredicilär  65 yaştan büük. Bu problema bütün devlettä 3- yıldan sora duyulacek”, — nışannadı Bakannık Komitetin başı İrina Vlah. Gagauziya  üüretim bakanı Natalya Kristeva nışannadı,  ani Gagauziyada işleyän genç uzmannarın taa çoyu her yıl 7 bin leyä kadar  kaybederlär sade o sebeptän, ani regionumuzun dolayların statusu belli edilmer kanonda.  Başka…

Üürenmäk kurumnarında üüredicilär etişmeer. Çıkış var mı?

Devletin okullarında hem uşak başçalarında 2 bindän zeedä üüredicilerin hem terbiediedicilerin serbest vakansiyaları var. Bunu üüretim ministerlii haberleer. Bu sayı 200 kişiyä taa çok, nekadar bıldır, açan yakın 1900 üüredici etişmärdi. En çok vakansiya Kişinov kasabasında. Gagauziyada da 146 üüredici lääzım. Eni üürenmäk yılında taa pek başlayacek duyulmaa üüredicilerin hem terbiedicilerin etişmemezlii. Büünkü gün 2161 uzman lääzım, 186 kişiyä taa çok nekadar bıldırkı yıl. Avtonomiyada 146   üüredici  lääzım.    31 kişi  açıkladı istemeyi işlemää şkolada.   Nicä nışannadı Gagauziya  üüretim bakanı Natalya Kristeva, bu sayı yılın çeketmesinädän var nicä diişsin. NATALYA KRİSTEVA Gagauziya  üüretim bakanın başı : -«Bilinmeer hepsi mi onnar okullara…

Gagauziyada üüredicilerin gününü nışannadılar

Üüretim bölümün çalışannarını  büün, canavar ayın 6-da, Kirsovo  küüyündä  kutladılar  Halklar arası  üüredicilerin gününnän.Kutlamakları  kablettilär  diil sade   okul hem liţey üüredicileri,ama yaslanın da.Dolayın üüredicilerini  nışannadılar  gramotalarlan hem  ödüllärlän. «Ko bu  üüretim yılı  uslulukta  geçsin»-  bölä  lozunglan  Gagauziyada nışannadılar  üredicilerinin Halklar  arası  gününü. Üüredicinin işi en  önemli  hem  lääzımnı sayılȇr. Zor  laflan  sölemää nekadar  büük rol üüredici  uşaan yaşamasında oynȇȇr. Üüredicidän çekiler üürenicinin eceli, devletin  sabaakı  günü,- sayȇr  Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah. İRİNA VLAH Gagauziya  Başkanı :  -«Büüdünän biz annȇȇrız,ani  sizin sertliiniz  lääzımdı. Annȇrız,ani  siz  bizä  deyni  savaşardınız. Başardıynan  okulu  annȇrız,ani  siz bizä  deyni  en  ii,en  paalıı insannardınız». Gagauziyanın üüretim bakannıın…