Video: TÜRK DİLİ KURSLARINI TAMANNAMIŞ İNSANNAR KABLETİLÄR SERTİFİKATLARI 

Komrat   türk  bibliotekasında  seritfikatları verdilär o üürenicilerä, angıları başardılar  türk dili  kurslarını.  2015 yıldan Komratta  kurslar başladılar, da bu vakıdın  içindä onnarı geçtilär 400 kişidän zeedä.

Büün  türk dilindä kursların başarannarı  kablettilär  diplomnarı.  Kurslar dört etaplan geçtilär: A1, A2, B1, B2 hem C. Üüreniclär nışannadılar, ani üüredicilär  meraklı hem  bilgili  götürerlär dersleri.  Onnar nışannadılar, ani  yabancı diilerin üürenmesi verer kolaylık genişletmää kendi bilgilerini hem dostlaşmaa başka  halklarlan.

Üüredicilär urguladılar, ani  meraklık  kuslara büük   bizim yaşayannarın  arasında, gelerlär üürenmää diil sade üüredicilär, ama başka zanaatların uzmannarı da.  Çoyu geçtilär ilk etapları, ikinci da gideceklär  ileri dooru.

Konuşmak etapın üredicisi nışannadı, ani  pay alannar becerikli  hem havezlän üürenerlär da  yıl-yıldan onnarın sayısı zeedeener.

Kursların hepsi ȇtapların  başarmasından sora üürenicilerin olacȇk kolaylıkları  kaavileştirmää kendi bilgilerini  Türküya devletindä.

Pay alıdılar oluşta Türkiya büük elçiliin temsilcisi hem Komratta bulunan baş konsulu.  Musaafirlär  söledilär, ani  pek mutlu, ki  gagauzlar  üüreneräk türk dilini, koruyȇrlar kendi ana dilini.

Onnar, kim üüsek notaya verdilär ekzamenneri,  kendi uurlarında büün musaafirlerdän kablettilär sertifikatları.
Источник grt.md
735

İlgili statyalar

Franţiya Senatının azaları geldilär Gagauziyaya

Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah karşıladı Franţiyanın büük elçisini Moldovada. Diplomat Avtonomiyaya Franţiya — Moldova grupanın başınnan hem senatorunnan geldi. Büük elçi Grȇm Pol seftä Gagauziyaya geldi. İrina Vlah nışannadı, ani ii olacȇydı eer iki devletin parlamentlerin aralarında iş  baalantıları  kurulsaydı. Gagauziyanın Başkanı  hem  Franţiyanın  büük elçisi  Mihay Eminesku liţeyinä  gittilär. Üüretim kurumun öndercisi barabar üüredicilärlän hem üürenicilärlän musaafirleri  tanıştırdılar  franţuz  dilini üürenmäk proţesinnän. «Büün biz  urokta pay aldık. Şükür ederim üüredicileri onnarın  zaameti  için. Saa ol deerim üürenicilerä, ani  onnar  isteerlär  üürenmää  kendi  dilindän kaarä  yabancı dilleri dä . Bilerim, ani  bizim uşakların geleceyi  ii  olacȇk», — açıkladı inanını İrina…

Çadırda Pötr Kazmalı adına okulunda açıldı bulgar dili klassı

Hederlez ayın  24-dä Moldovada hem başka slavän devletlerindä  nışannȇȇrlar  Slavän yazısı gününü. Bu yortuda Çadırdakı Pötr Kazmalı  adına gimnaziyasında  Slavän yazısı günündä açıldı bulgar dili klassı. Slavän yazısı günündä anȇrlar Ayozlu Kirilı hem Mefodiyi, angıları  kurdular     slavän alfabetini.  Bu gün Çadır muniţipiyasında  Pötr Kazmalı  adına gimnaziyasında  eni bulgar  klassı açıldı  Bulgariya elçiliin  yardımınan. Gimnaziyanın  üürenicileri sevinerlär, ani  onnarda  olacek  kolaylık eni  klassta bulgar  dilini  üürenmää. Üüredicilär  nışannadılar, ani eni  klass  taa üüsek uura yardım  edecek  üürenmeyi kaldırmaa. «Bu klassta  var nicä üürensin 50 üreniciya kadar, burada üürener diil sade bulgarlar: ruslar, ukrainnär, moldvannar, angıları gagauz  dilini  bilmeerlär, gelerlär  bizä bulgar…

Büük Britaniya yardım eder Gagauziyanın üüretim kurumnarına

Büük Britaniyanın elçisi Moldovada Stiven Fişer tanıştı Gagauz avtonomiyasınnan. Komratta diplomat buluştu Gagauziyanın başkanınnan. Elçi baaşladı kiyat hem bilgi-metodika literaturası partiyalarını üüretim kurumnarına. Hep ölä Stiven Fişer dolaştı Komart devlet universitetini hem baş kasabasının 8-ci uşak başçasını. Kiyatları, sözlükleri hem englez dili bilgi metodikalarını Britaniyanın temsilcisi Moldovada baaşladı avtonomiyanın üüretim uuruna. 400 tipar yardım edeceklär bu dili üüredän uzmannara. Üüredicilär nışannadılar, ani bu kiyatlar pek lüüzımdı onnara iştä, çünkü  uşaklar bu dilin êkzamennarını vererlär Bakalavra uurunda. Britaniyanın büük elçilii Moldovada hep ölä verer kolaylık üüredicilerä bilgilerini üsek uura kaldırsınnar maasus kurslarlan. “Britaniyanın Büük elçilii herzaman yardım  eder, kursları kurdu. Büün…

 Video: Masa tenisindä Gagauziya çempionatı topladı 100-dän zeedä sportçuyu avtonomiyadan   

Gagauziyanın merkez kasabasında geçti masa tenisindä çempionat üç yaş kategoriyada çocuklar hem kızlar 18 yaşınadan hem taa büük.  Yarışmaklarda pay aldılar regionun en kaavi sportsmenneri. Kim kazandı ilk erleri, hem nesoy uurda geçtilär yarışmaklar, Zinaida Kanţırın materialında. Heryılkı çempionat masa tenisindä topladı Gagauziyadan yakın 100 sportçuyu bütün  regiondan. Açılışta Gagauziyanın gençlik hem sport baknıın başı Sergey  Stoyanoglo diledi uşaklara üüsek başarları, hem nışannadı, ani tenis nicä sport  çeşiti ilerleer, bakannık ta buna yardım eder. İki günün içindä  Komrattakı gençlik merkezin hem “Fitland” sport kurumun zallarında tenis masalarında geçti kızgın setlär, herbiri savaşardı  taramaa oyunda, ama diil hepsibaşarabildi.  Pay alannarın laflarına görä, sportsmennär kaaviydilär hem becerikiydilär.…

Türk kufnesinin hazırlamasında kurslar

Türk imeklerin hazırlanmasında kursları Komradın Kemal Atatürk adına bibliotekasınıda çekettilär. Tradiţional imeklerin reţeptlerinnän tanıştırȇr hem hazırlȇȇr Türkiya devletin vatandaşı Nurcan Şahin. Proektin ilk pay alannarı kasabanın yaşayannarı oldular. Türk kufnesinnän Gagauziyada tanışmak çeketti tradiţional imesindän – köfte (katleti), türk pilavından(pirinç bulgurundan) hem «Djadjık» yurtta hıyar kokuluklarlan hazırlandı. İmekleri evdä hazırlayan hem aylesininn saalıını düşünän, anasından en gözäl bilgileri alan Türkiya devletin vatandaşı Nurcan Şahin var olan bilgilerinnän tük halkın sevgili imeklerin reţeptlarınnan gagauzkalarlan paylaştı. NURCAN ŞAHİN Türkiya devletin vatandaşı: — «İmekleri hazırlamaa bän halizdän severim. Musaafirlerimiz imeklerimizi beenerlär, hep sordular, nezaman program yapacez da üüredecez türkiya imeklerini yapmaa». Kemal Atatürk…