Video: TİPARDAN ÇIKTI YAZICILAR BİRLİİN ENİ DERGİSİ
Источник grt.md
922

İlgili statyalar

Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2023-cü yılın Canavar ay (oktäbri) nomerı

Canavar ay (oktäbri) 27-dä tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2023-ci Canavar ay (oktäbri) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “Türkiye Respublikasının 100 yıl kutlu olsun”, “Urun çannarı, yakın mumnarı, aaçlık genoțidı olmasın başka!”, “T.C. dışişleri Bakanı Hakan FİDAN Gagauziya Başkankasınnan görüştü”, “Kimä lääzım bölä Başlar, Başkankalar hem başkancıklar”, “Türkiye dışişleri Bakan yardımcısı Yasin Ekrem SERİM Platformaya katıldı”, “EİHS: Aleksandr STOYANOGLU bileneräk Baş prokurorluktan zakonu ezmäklän alındı”, “Evropa Birliin teklifleri “kabaatsızlık prezumpțiyası”ndan üstün oldular”, “Hepsi uurlarda deputatların Kongresi toplanıncak eşecik var nicä ölsün”, “Gagauziya İspolkomu nicä kabledildi hem eminä getirildi”, “Ay-Boba Mihail ÇAKİRin raametli olmasından 85 yıl”, “TÜRKSOY Dayma Konseyin 40-cı dönem toplantısı”,…

Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2022-ci yılın Hederlez ayın (may) nomerı

Hederlez ayın (may) 21-dä tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2022-ci Hederlez ayın (may) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: ““Hederlez-2022” – Altaydan Bucak topraklarına etişän uzun kervan”, ““ATATÜRKü anma, Gençlik hem sport Günü” yortusu bakıldı”, “A. STOYANOGLU: “«оценка Генерального прокурора» adlı țirk son-sonunda başarıldı”, ““Georgievskaya” denilän şiridä GHT bir günä yol verdi”, “Başkanka imzaladı “Gagauziya topraklarında Enseyiş simvolları için” Zakonu”, “Bu kerä, Türkiye gibi, “Eurovision” konkursunu dädusunun yanına yollayan olacek mı?”, “Ayledä biz yaşêêrız, anayı da pek severiz” sırası”, ““Ko barış kuşu bütün dünneyä ötsün…”, “Zorlan unutturulan cenk unudulmasın deyni” h.t.b. 2022-ci yılın Hederlez ayın (may) burada: https://anasozu.com/wp-content/uploads/2022/04/Ana_Sozu_09_10.2022.pdf http://anasozu.com/gazetamizin-arhivi/ Источник anasozu.com

Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2022-ci yılın Harman ayın (iyül) nomerı

Harman ayın (iyül) 31-dä tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2022-ci Harman ayın (iyül) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “Bunun esabını da yok kim sorsun: Bütündünnä Gagauzların Kongreslerini yok edip, ekonomika forumnarı yapêrlar”, ““Fulger” speţnaz poliţiyası Komratta: parmak sallamak mı, korkutmak mı, Gagauziyayı enmäk mi?”, “28 yıl geeri satılan Gagauz Respublikasının 32-ci yılı bakıldı”, “1994-cü yılda satkınnıın meyvası: Avtonomiyayı Moldova kuvetlerinä tabla üstündä mi sürdülär?”, “Eşinmeklär ilerleer: “Kaul județına baalayıp, Gagauziyayı yok etmää!” da işi bitirmää!”, ““Yabancı memlekettä injener olarak çalışmak” TİKA paylaşım programası”, “Gagauziyayı korumakta Türkiyedän yardım istenilecek. Etştirilärsä!!!”, “Gagauz Respublikasını halizdän kuran insannarın rubaları diil muzeydä –  patretlerdä” h.t.b. 2022-ci…