Video: Suyun sık hlorkalanması insanın saalıına zarar getirer
Источник grt.md
302

İlgili statyalar

Halklararası narkomaniya hastalıınnan güreşmäk günü bakıldı kirez ayın 26-da

Kirez ayın 26-da nişannȇr halklararası narkomaniya hastalıınnan güreşmäk günü. Büünkü günää Komrat Saalık merkizindä   narkotıkleri kullanan üzirmi kişi sayıya koyuldu. «Erlim biz sölecez,var mı aar osa ilin narkotiklär, hem bunnar, hem da onnar pek  zararlı bır iş. Narkotiklerä  insannar hizlı sınaşȇrlar», — nışanadı doktor-narkolog İvan Vieru. Narkomaniya hastalıınnan taa sık gençlär mediklerä danışȇrlar. «Biz ilaclȇȇrız bölä insannarı hem poliklinikada, hem bolniţada.Var nicä Kişnövda da paţientları yollamaa. Bizim kabinettä biz  uçoda  koyȇrız  narkomaniya hastalıınnan insannarı», — açıkladı İvan Vieru. Narkomaniya hastalıı adamın aklıını bozȇr, bundan kaarä saalıına da zarar getirer. Источник grt.md

Avtonomiyanın kasabalarında suyun kalitesi için haberledilär Komrat cümnä saalık merkezindä

Suyun kalitesini Gagauziyada kontrol eder Cümnä saalık merkezi. Her ay uzmannar aaraştırıp suyun içindekilerini, belli ederlär onun kalitesini. Komratta su normalara uyȇr, Valkaneştä hem Çadırda suda zihir elementleri yok, haberledilär Cümnä saalık merkezindä. Su Komrat kasabasında uyȇr hepsi sanitar normalarına. Burada, uydurarak devletin üülen tarafında kullanılan suylan, suyun kalitesi taa üüsek uurda. Her ay geçirilerlär suyu paklamak hem profilaktika işleri. Cümnä saalık merkezin uzmanı nışannadı, ani bakılȇr suyun himiya hem bakteriya uuru da. Belli edilärseydi bişey, suyu o saat hlorkaylan paklȇȇrlar. «Kontrol ederiz suda kalan hlorun uurunu da. Bundan sora, eer su uyarsaydı normalara, kolvereriz sistemaya insannara kullanmaya», — söledi…

Türkiyedä er tepremesindän zarar görennerä yardım toplanêr

Türkiye Kişinev Büükelçilii açıkladı, ani büündän beeri kableder vatandaşlardan Türkiyedä er tepremesindän zarar görennerä deyni kış giyimneri iyecek yardımnarını. Açıklanan lääzımnık listesindä belertili beklenän mallar: KIŞLIK RUBALARI (büüklerä hem uşaklara): palto, kurtka, çepiç-çizmä, sviter, pantolon, eldiven, garuz, kalpak, çorap, alt giisilär, termika rubaları. BAŞKA MALLAR: kışlık çadır, yatak, yastık, döşek (çadır için), yorgan, uyku tulumu, termos, tekmika yısıdıcıları. İYELİCEK KUTUSU: dayanıklı iyelicek malları – konserva. UŞAK MAMASI. UŞAK BEZİ (podguznik). GİGİENA HEM TEMİZLİK MALLARI. KARILAR GİGİENA MALLARI. Yardımı kabletmäk saatları 10:00 – 17:00. Kontakt için telefon: +37379509200. Источник anasozu.com