Video: Suyun sık hlorkalanması insanın saalıına zarar getirer
Источник grt.md
172

İlgili statyalar

Halklararası narkomaniya hastalıınnan güreşmäk günü bakıldı kirez ayın 26-da

Kirez ayın 26-da nişannȇr halklararası narkomaniya hastalıınnan güreşmäk günü. Büünkü günää Komrat Saalık merkizindä   narkotıkleri kullanan üzirmi kişi sayıya koyuldu. «Erlim biz sölecez,var mı aar osa ilin narkotiklär, hem bunnar, hem da onnar pek  zararlı bır iş. Narkotiklerä  insannar hizlı sınaşȇrlar», — nışanadı doktor-narkolog İvan Vieru. Narkomaniya hastalıınnan taa sık gençlär mediklerä danışȇrlar. «Biz ilaclȇȇrız bölä insannarı hem poliklinikada, hem bolniţada.Var nicä Kişnövda da paţientları yollamaa. Bizim kabinettä biz  uçoda  koyȇrız  narkomaniya hastalıınnan insannarı», — açıkladı İvan Vieru. Narkomaniya hastalıı adamın aklıını bozȇr, bundan kaarä saalıına da zarar getirer. Источник grt.md

Avtonomiyanın kasabalarında suyun kalitesi için haberledilär Komrat cümnä saalık merkezindä

Suyun kalitesini Gagauziyada kontrol eder Cümnä saalık merkezi. Her ay uzmannar aaraştırıp suyun içindekilerini, belli ederlär onun kalitesini. Komratta su normalara uyȇr, Valkaneştä hem Çadırda suda zihir elementleri yok, haberledilär Cümnä saalık merkezindä. Su Komrat kasabasında uyȇr hepsi sanitar normalarına. Burada, uydurarak devletin üülen tarafında kullanılan suylan, suyun kalitesi taa üüsek uurda. Her ay geçirilerlär suyu paklamak hem profilaktika işleri. Cümnä saalık merkezin uzmanı nışannadı, ani bakılȇr suyun himiya hem bakteriya uuru da. Belli edilärseydi bişey, suyu o saat hlorkaylan paklȇȇrlar. «Kontrol ederiz suda kalan hlorun uurunu da. Bundan sora, eer su uyarsaydı normalara, kolvereriz sistemaya insannara kullanmaya», — söledi…

Video: Komratta “Geofizika” dolayın yaşayannarını baaladılar eni su sistemasına

“Geofizika” dolayın yaşayannarı kasım ayın 1-dän enidän su sistemasına  baalandılar. Bundan sora onnarın evlerindä dayman olacȇk pak su.   Su sistemasının düzülmesi işleri tuttu 10 million ley, angılarını primariya kabletti grant olarak. Bundan sora insannarın evlerindä su hep olacȇk, işleyecek kanalizaţiya da. «Tendȇrı taradı Kişinövdakı firma. Onnar düzdülär eni kanalizaţıya sistemasını. Bu rayonda 3-4 kilometra eni su sistemasını geçirdilär. Kazıldılar maasuz  pınarlar, neredä koyuldu su sayıcıları», — haberlerdi «Su-kanal» kurumun  uzmanı Viktor  Panaitov. Eni su baalantıalrına “Geofizika” dolayın hepsi yaşayannarı baalandılar. Su  sayıcılarına plomba da şansora koyuldu.  «Su-kanal» kurumun  uzmanın Viktor  Panaitovun laflarına görä, eni  sistemanın kullanılması su kayıplarını  azaltacȇk. «Eski su sisteması burada dökmedän hem çeliktändi yarı — yarıya. Onnar insannaın aullarından geçärdilär da engel olardılar onnara. Eski trubalar hep bir patlardılar.…