Video: SERBEST GÜREŞMESİ MOLDOVADA İLERLER

11:42 / 08.12.2021

Video: SERBEST GÜREŞMESİ MOLDOVADA İLERLER
Источник grt.md
503

İlgili statyalar

«Taramaya hazırlanmaa lääzım ii koşullarda». Beşalmada serbest güreşi için eni zalı yapaceklar

Beşalmanın genç serbest güreşçilerinä erideki kuvetlär koşulları hazırlȇȇrlar. İşlär bu afta çekedeceklär, zal yapılacek 100  m2. Paralar baş investiţyalar kanonuna görä küüyä verildi. Serbest güreşi bölük bu yıl eni üürenmäk yılından başladı çalışmaa. Nezaman proek aslıya çıkarılacek hem güreşçilär eni salona geçeceklär, Svetlana Dimitroglo üürendi. Zamandaş serbest güreşmesi-olimpiya hem sevgili sport soyuydur. Ama ona taa dooru da yaklaştıynan, var nicä sevmää. Sarı Geyorgiyi güreşmäk sporduna yakın insannarı getirdilär. «Güreşmeyä üç yıl gezerim. Bu sport benim üreemä görä. Açan burayı geleri, dinnenerim», — annadȇr sportçu. Sport güreşmesi-olimpiya spordun soyu, angısı iki sportçuyu maasuz kurallara güreştirer. Şindi Beşalma küüyündä dä bu çeşit…