Video: ÖNDERCİLEÄRİN DİİL HERZAMAN SOŢIAL ÖDEMEKLERİNİ GEÇİRERLÄR
Источник grt.md
857

İlgili statyalar

Halk Topluşu kabletti kararları patentlan işini götürän insannara yardımı için

Gagauziya Halk Topluşu büük ayın 24-dä kabletti diişilmekleri birleşik ödemäk için  kanonuna (zakon o edinom plateje). Bu verecek kolaylık  taa bir  yıl ekonomika agentlerinä satın almamaa kasa aparatlarını. Kanon kurucuları kablettilär diişilmekleri taa bir  kanona, angısı  baalı patentlan işä, ki söţial ödemeklerini insannar 2024 yıla kadar kendi kuvedinä görä ödesinnär.   Источник grt.md

Video: TIR-ların şoferları kutladılar avtomobilist gününü

Çoyu zanaatçılarda var kendi yortuları. Maşinaları kullanıcıların günü kuruldu nicä professinal yortusu, ama  yılların süresindä onu nışannȇȇrlar hepsi insannar, kimin var maşınaları. Nışannȇȇrlar onu hepsi, ama diil herbiri hodullanȇr bu işlän. Maşinaların götürücülerin arasında elita olarak sayılȇr TIR maşınların şoferları. Onnar yaşamasının taa büük payını  yolda geçirerlär. Professional yortusunu TIR şoferları nışannȇȇrlar dostlarlan, kollegalarlan hem yakın insannarlan.  Herbiri çok yıl verdi en sevgili işinä, çok zoorluk da gördülär. Onnarda var ne annatmaa kendi  işi için. TIR şoferlrın arasında var aylelär, angılarında bobadan uşaklara zanaat geçer. Bununnan hodullanȇr olayın kurucusu Georgiy Tihoglo. TIR şoferin herbir reysı başlȇȇr ondan, ani maşınayı lääzım kontrol etmää . Georgiy…

Valentina Koroläk: “Er lääzım olsaydı taa bir keret ayırmaa zanaat, bän genä jurnalistikayı seçeceydim”

Valentina Korolään adı hem GRT kompaniyası bir birinä sıkı baalı.O herzaman açık hem güler üzlü danışȇr insannara, o GRT – nın en tanılan kişilerdän biri, o herzaman şaştırȇr siiredicileri. Televizionun baş redaktoru Valentia Koroläk — talantı bir insan. O herbirinä yardıma geler. «Bän bilerim benim Valentinayi çok yıl, biz barabar işleerız burada otuz yıl.O pek islää, talantlı bir insan», — söler kollegası için GRT-nın jurnalistı Polina Barbova.   «O pek islää, talantlı bir insan. Herzaman o verer bizä nasaat, da biz onu işideriz. O benim üüredicim», — söleer televizion haberlerin  redaktoru Tatyana Stavilova. Valentina Danilovna jurnalistika uurunda işleer Komrat televideniyasının…