Video: ÖN DAVA – KALİTELİ ÜÜRETMÄK

Gagauziyanın  üüretim  bakanıı  2020-ci  2021-ci  üüretim  yılın başlankı  hem gimnaziya klasların çıkışlarını  açıkladılar. 5 üüretim kurumnarın administraţıyası, angıları  başka okulların arasında  en ii sayılȇrlar, ödülleri kablettilär. Nota okullara koyulȇr  başarılı  ilerlemäk için, kaavi  bilgileri  verän  için, kriteriyalara görä. İlk erdä  Komrat muniţıpiyasının  G.Gaydarjı  adına liţeyi  bulunȇr, ikincidä  — Avdarma küüyün Kazmalı  adına gimnaziyası  hem  Çadır  muniţıpiyasının Guboglo  adına  liţeyi.  Üçüncü  erdä  Komradın Eminesku  liţeyi. 4-cü hem 5-ci  erdä  iki liţey  bulunȇr.  Baranovski  adına hem  Yanakoglo  adına  Kopçak küüyündän.
Источник grt.md
1057

İlgili statyalar

Çadır-Lungada M. Guboglo adına liţey 30 yıldönümünü kutladı

Kasım ayın 26 — da Çadır — Lunganın Mihail  Guboglo adına liţeyi nışannadı 30 yıldönümünü.  Üüretim kurumun üürenicileri  hem  üüredicileri  hazırladılar  yortulu  programasını. Çadır — Lunganın Mihail  Guboglo adına liţeyi Gagaziyanın  üüretim  kurumnarın arasında hep en iilerindän biri sayılêr. Liţeyin üüredicilerin hem işçilerin profesional uuru üüsek,  üürenicilär her keret  üüsek  erleri  alêrlar regional hem respublika olimpiyadalarında. Üüredicilär üürenicilärlän hem bu liţeyi bitirennärnän bilä kutladılar kendi paalı liţeyin 30 –cu yıldönümünü. «Liţey — o bizim evimiz,  angısını  biz  düzdük  bilä. Bilä  üürenicilärnän, bilä  üüredicilärlän, bilä  analarlan — bobalarlan, bilä  musaafirlärnän,  agıları  büün  bizimnän  bilä. Hepsi koydu  kendi payını  bu düzülmeyä, biz …

 Okullara sıcak nezaman verilecek? Üüretim bakannıın cuvabı

Gagauziyanın okullarında yısıtmak zamanı taa başlamadı. Genel üüretim bakannıında açıkladılar üüretmäk kurumnarında finanslamak durumunu. Bizim çekim grupamız bulundu okulların birisindä da üürendi temperatura durumunu hem hazır mı kurum yısıtmaya geçmää.  Üüretmäk kurumnarın menedjerları kendibaşına kablederlär kararı yısıtmayaya nezaman geçmää, söledi Gagauziyanın üüretim bakanı Natalya Kristeva. «Var normalar hem sanitar kuralları, ne baalı temperatura rejimınnan. O lääzım 18-20 gradus klaslarda olsun. Sport salonnarında, hayatlarda, orada 15-17 gradusadan var nicä brakılsın. Temperaturayı önderci lääzım kontrol etsin. Soluun temperaturası düşärsä, herbir üüretmäk kurumu kendibaşına kararı kabledäbilir, koşmaa mı sıcaa», — açıkladı Natalya Kristeva. Üüretim bakanı belli etti, ani üüretmäk proţesini yısıtmak durumu için…

Video: Gagauziyanın okulların diil hepsindä verildi sıcak

Avtonomiyanın  uşak başçalarına sıcak şansora verildi, ama liţeylär  hem  gimnaziyalar taa diil hepsi isıdılȇrlar. Onnardan sade 8-zi isıtmak sistemalarını çalıştırdılar, 38 -dä — diil. Normalara görä, klaslarda temperatura olmaz düşsün 18-20 gradustan aşaa. Komratta  şindiki  zaman Nikolay  Tretyakov   adına  liţeyi   canavar ayın  11-dän  isıdılȇr. Başka  üüretim  kurumnarında  katölları  alatlamȇȇrlar  çalıştırmaa, haberledi  Komrat isıtma sistemaları kurumun başı  Vadim Barbanägrȇ. «Kalan  liţeylär istämedilär  taa sıcak verelim. Kurumnarın başları söledilär, ani  onnarda sıcak,  da uşaklar  kısa  ennän  gezerlär. Ama  bän  bilerim, ani  onnarın üüretim kurumnarında  diil okadar  sıcak ,nekadar  onnar  söleerlär», — söledi o. Vadim Barbanägrȇ sayȇr, ani  üüretim kurumnarı  butakım  savaşȇrlar ekonomiya yapmaa. Biz danıştık D.Karaçoban  adına liţeyin  çorbacılık uurunda…

400 yakın Gagauziyanın okulcusu payladılar ilin atletika spartakiadada

Geçän dinnenmäk günnerindä  Komrat stadionunda  geçti ilin atletikada spartakiada üürenicilerin aralarında.  Onda pay aldılar  yakın 400 üürenici,  regionun hepsi üürenmäk kurumnarından. Liţeyların aralarında  ilk eri kazandı kıpçak Baranovskiy adına üürenmäk kurumun  komandası, ikinci oldular uşaklar Tuzlov adına liţeyından,  hem üçüncü Moşkovun adına liţeyindän Çadırdan. Gimnaziyaların aralarında erlär pay oldular butakım: Tomay ilk erdä, ikinci  Rudenko adına okulu Vaklaneştän hem  Kazmalı adına gimnaziya Çadırdan. Cümertesi günü Komratta hava bulutluydu, serindi hem lüzgärlıydı, ama bu  kösteklämedi yarışmakların geçirilmesini. Uşaklar orta hem liţey klaslarından yarıştılar kaçmaklarda 60, 100, 500 metraya hem estafetada 4 100 metraya, hep ölä  gösterdilär üüsek çıkışları taramakta hem topun atmasında.…

Kiriyettä Dionis TANASOGLUya byust açıldı

Büük ayın (yanvar) 13-dä Gagauziyanın Kiriyet küüyün “Dionis TANASOGLU” adına gimnaziyanın aulunda açıldı bronzadan byust gagauzların anılmış yazıcısına Dionis TANASOGLUya. Kiriyet küüyün “Dionis TANASOGLU” adına gimnaziyanın aulunda yazıcının byustunu kurmaa deyni Gagauziya Halk Topluşun Kiriyet küüyündän deputatına Mihail JELEZOGLUya bir tekliflän danıştı bu gimnaziyanın gagauz dili hem literaturası üüredicisiykası Anna Kirilovna GÜMÜŞLÜ. Nedän sora, GHT deputatı Mihail JELEZOGLU Gagauziya öndercilerinä bu işlän danıştı da Gagauziya İspolkomu proekt için gagauz halkın paralarından para ayırdı. Lääzım urgulamaa, ani yazıcı Dionis TANASOGLUnun ana-boba evi durardı taman o erdä, neredä büün gimnaziya bulunêr da byustun burada açılması halizdän bir simvoldur. Dionis TANASOGLUnun byustun açılış…