Video: Neçin yakacaa paalar hep büüyerlär

Energetika soruşlarında agentstvosu açıkladı  haberi, angısı  baalı petrol malların paalarınnan – onnar genä var nasıl büüsünar.

Moldovada paalar petrol mallarına hiç durmadan büüüyerlär.Energetika soruşlarında agentstvosunun haberlerina göra, ceviz ayın 10 -da paalar benzinın bir litarsı A-95 markasında 20 ley 70 bana kadar etişti, dizel yakacaan da eni paası 16 ley 69 ban kurdu. Agenstvonun açıklamaklarına görä, bunun sebebi — dünnä birjalarında petrol malları çıktılar paaya.

«Dünnä birjasında paalar petrol mallarına, haliz benzinä, kalktılar, neçin ani dünnä uurunda durguduldu bu malların getirlmesi Amerikada fırtınanın beterenä, hem taa ondan, ani Meksikada bir vakıda durguduldu petrolun çekilmesi», — haberlener Energetika soruşlarında agentstvonun haberindä.

Şöferlar  kahırlanêrlar büüyan paalar için, zerä bu var nasıl getrsin başka malların hem izmetlerin  paaların üüselmesinä.

Getirderiz aklılarınıza, ani harman ayın 24 -dä Moldova Parlamentı kabletti diişilmekleri petrol malları için kanona. Şindi Energetika soruşlarında agentstvosu her gün yakacaklara yeni paalari belli eder.

 

 

 

Источник grt.md

İlgili statyalar

23.09.2021 GAZ PAASININ BÜÜMESİ HEM DEVLET TARAFINDAN YARDIM

Bitki günnär paalar gaza Evropada üüseldi okadara nekadar hiç bir dä sıra yoktu. Kısa vakıtta birjada o büüdü 950 dollarakadar bir kubometra için. Analitiklerin çoyu düşünerlär, ani bu paalar ileri dä başlayacek pinmää yukarı. Nesoy sebeplär buna hem neyi Moldovanın yaşayannarı bekleer, bizim materialımızda. «Моldovagaz» yakınnarda energetika malların paasını doorudan Milli agenstvosuna energetika malların paasını 35 proţenda büültmää deyni tekliflän danışacek. Bunu ceviz ayın 17-dä kurumun başı Vadim Çeban haberledi. «Er tarifın paası güzün 35 proţenda büüyecek, ozaman insana deyni bu mal 6 leyäkadar bir kubometra için var nasıl üüselsin. Annaşmaklar gazın gelmesi için Rusiya devletindän Moldovaya şindän sora imzalandı.…

Video: Yaşayannar bekleerlär kompensaţiyalari gaz için

Moldovanın hükümeti hem Rusiyadakı  “Gazprom”  imzaladılar annaşmayı 5 yıla gazın satın alması için. Kontraktın bir koşulu sade var — Moldova lääzım ödeşsin borçlarınnan. Annaşmanın çerçevesindä belli edildi bir formula, angısını teklif etti Moldovanın delegaţiyası. O baalı panayırda paalarlan gaza hem petrol mallarına. Dual gazın paaları kalkacȇklar yakın zamannarda, bu işlär için Moldovanın kuvetleri şansora aşıkladılar. İnsannar umutlanêrlar, ani kompensaţiyalar da ödeneceklär. Gazın paalarını kaldırmasından sora zeedeledeceklär yaşayannarın harçları da.Onnar bekleerlär hükümettän kompensaţiyaları gaz için. “Biz umutlan bekleeriz, ama olacȇk mı, osa olmayacȇk, onnar diil belli. Elbetki bekleeriz hükümettän ödekleri bu problema ilk uurda”. “Bän kendim beklämeerim, çünkü pensiyam 2 000 leydan zeedä, da vermeyeceklär, ama kimin taa iisik, onnar ne…

Video: Odunun paası büüdü

Komrat daacılık çorbacılıı çeketti hazırlamaa yakacakları kış için. Bu güz plana görä, daacılık lääzım 4,5 bin kub daa kıysın, ki insana yakacak  hazırlasın. Onnar, kim taa ileri aldı, arttırdılar parada, şindi sä odunnar pek paalılandılar hem bu diil paa büümesi diil bitki.   Yazın odun yakacaan bir skladometrası 500 ley tutardı, bu güz onun paası belli büüdü. Bu baalı en ilk petrol malların paalılanmasınnan, angısınnan tehnikayı besleerlär. GEORGİY MUTKOGLO, Komrat daacılıın uzmanı: «Daadan 594 leyä satardık, şindi 694-dä paa kalktı. Еr sorumnu diilselär, odunnarı merkez sklada çıkarȇrız. Orada indirilerlär, amortizaţiya, transport, aylık parası şoföra paaya gider da 800 ley bir…


İnsannarın cuvapları: