Video: Moldovada kasım ayın 1-dän mardın 31-dän arabaların şafkları läzım tutuşuk olsunnar

Moldovada kasım ayın 1-dän mardın 31-dän voditellär maşinalarda gündüz dä lääzım tutuşuk faralarlan gezsinär. Bunu aklına getirer cümnä koorumak milli inspektoradı.
Источник grt.md
350

İlgili statyalar

Şaka diil: ayazlar eşää geldi

Moldovanın gidrometeo merkezi açıkladı, ani, başlayıp Kasımın 17-dän memlekettä birdän hava diişer – beklener kaarlan yaamur hem büük lüzgär. Bu sebeplän Moldova gidrometeoserviçi Kasımın 17-18 günnerinä deyni “Sarı kod” durumunu bildirer. Sinoptiklerin prognozlarına görä, gecelerdä temperatura minusa inecek, gündüz sa – yaklaşık +4 gradus olacek. Onnar sayêrlar, ani taa pazaradan bütün Moldovada kaar var nicä yaasın. Moldova polițiyası da kendi tarafından danıştı şöförlara, ani maşinalara kış rizinası koysunnar, tutuşuk faralarlan gezsinär hem buzlu yollarda yavaş olsunnar. Источник anasozu.com

Moldovada covid-19 baalı kimi korumak kurallarından brakıldılar 

Фото: cgon.rospotrebnadzor.ru Cümnä saalık milli komissiyasının № 61 kararınnan 2021 yılın sentäbrinin 9-dan bildirilmiş hatalı durum uzadıldı aprelin 15-nädän bütün Moldovada. Bununnan birerdä ama kimi kormak kuralları kaldırıldılar, neçinki COVID-19 hastalanmakların sayısı azaldı. Butakım, mardın 16-dan korumak maskaları läzım olacek giyimää cümnä transportunda, medik kurumnarında, binalarda bulunan alış – veriş erlerindä, aptekalarda hem hepsi rerdä, neredä olȇr kalabalık. Bununnan bilä, SARS-CoV-2 kapmamaa deyni, läzım dayman suylan yıkamaa ya da antiseptiklän serpmää elleri da ondan sora giyimää maskayı. Komisiya hep ölä yoketti lääzımnıı göstermää COVID – sertifikatlarını binanın girişindä. Hepsi aylä yortulu olaylarında,  kafe hem restorannarda, teatrolarda, konţert hem sport salonnarında,…

Kasım ayın 7-dä gagauzların en büük yortularından birisi – Kasım yortusu

Yaklaşêr gagauzların gagauzların en büük yortularından birisi – Kasım yortusu, ani lääzım bakılsın Kasım ayın 7-dä, ama, onun haliz maanasını unutturmaa deyni, kuvet Kasım yortusunu klisä yortusuna Ay Dimitri çeker. KASIM günü (kışın çeketmesi), “Canavar yortuları”nan hem “Hederlez” yortusunnan bilä, sayılêr gagauzların 3 en büük milli hem maanalı yortularından birisi. O bakılêr Kasım ayın (noyabri) 7-dä, çünkü  “Hederlez” yortusu (yazın çeketmesi) Hederlez ayın (noyabri) 6-da bakılêr, kış ta yarım yıldan sora, ama diil yarım yıl + 1 gün çeketsin. KASIM günü çorbacılar çobandan koyunnarı ayırêrlar hem getirerlär onnarı evä. Evel sa koyunnarı yazlıklardan kışlalara geçirärdilär, çobannarlan hem çıraklarlan esapları kapadardılar.…

Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2021-ci yılın Kasım ayın (noyabri) nomerı

Kasım ayın (noyabri) 25-dä tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2021-ci Kasım ayın (noyabri) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “GHT Başının seçilmesi spektaklinin paası – Gagauziyanın gelecää!”, “Bu yıl Kasım yortusu haliz Kasım günündä bakıldı”, “Aleksandr STOYANOGLU açıktan danıştı Büükelçilerä: Bir alay politikacı Moldova cümnesini diktaturaya kaydırêr!”, “Mevlüt ÇAVUŞOĞLU: Ekonomika alış-verişinä hem investițiya alanına urgu yaparak, Moldovaylan işbirliindä eni keezlerimizi belli ettik”, “Spektakli gözäldi, deputatlar şendi, ama GHT Basını ayıramadılar”, “GHT Basını seçmäk spektaklinin 2-ci perdesi parlamentarlık parodiyasına döndü”, “GHT toplantısının 3-cü perdesi – tragikomediya”, “ATATÜRKün raametli olmasının 83-cı yılı”, “Türkiye ministru yardımcısı Moldovada bulundu”, “Aleksandr STOYANOGLU açıktan danıştı Büükelçilerä: Bir alay…

Bu yıl Kasım yortusu haliz Kasım günündä bakıldı

Kalindarın oynamasına görä, bu yıl Gagauziyada kuvettä bulunannar istär-istemäz gagauyzların en büük milli yortularından birisini Kasım yortusunu, nicä düşer, halizdän Kasım ayın 7-dä baktılar. Bu yortuylan ilgili olarak, Gagauziyanın üüredicilik Upravleniyası üüredicilik kuruluşları arasında “Gagauzlarda Kasım” videorolikleri yarışmasını açıkladı. Konkurs için teklif edildi “Benim ana kasabamda, küüyümdä, aylemdä yada üüredicilik kuruluşumda Kasım milli yortusunun kutlamanın özellikleri” hem “Geçmiştä Kasım milli yortusunun kutlamanın özellikleri” uurlarda hem istediklerinä görä mini teatru oyunnarı videorolikleri yapmaa. Konkursa yollandı 35 vidiorolik (33 – üüredicilik kuruluşlarından; 2 – erken üüredicilik kuruluşlarından). Gagauziyanın üüredicilik Upravleniyası bildirdi, ani roliklär ölä üüsek uurda yapılıydılar, da bu beterä karar alındı…