Video: KDU-dä tanıttılar “İvan  İnzovun  instrukţiyası küü izinneri için” kiyadını, angısı çıktıydı 200 yıl geri

Tamannandı 200 yıl nicä Besarabiya dolayın  öndercisin «İvan  İnzovun  İnstrukţiyasi küü izinneri içi kiyadı üzä çıktı. O zaamet etti bulgarlrın  erleşmeleri için bu Besarabiyada. İnzov sölärdi, ani bulgarların tarihi, kulturası, adetleri maasuz eri kaplȇȇrlar dünnenin tarihindä. Maasuz  İvan  İnzov kaçındı, ki Tunanın öbür taafından gelmä insannar kolonist  statusunu  kabletsinnär. Onun savaşmaklarınnan 1821-ci  yılda Bolgrad  kasabası oldu Besarabiya erlerin  kultura merkezi. Komrat  Devlet  universitetindä  İvan  İnzovun  İnstrukţiyasi  küü izinneri içi enidän tiparlanmış kiyadın tanıtımı    geçti, angısı göçmennerin erleşmesindä yardımcı oldu. Oluşta  tarihçilär, üüredicilär, insannar, angıları  zanaatlanȇrlar  istoriyalan,  pay aldılar.
Источник grt.md
904

İlgili statyalar

09 09 21 MİHAİL ÇAKİR – GAGAUZ HALKIN APOSTOLU

Ceviz ayın 8 — dä  77 yıl geeri  geçindi gagauz aydınadıcısı  protoierey Mihail Çakir. Bu büük kayıplıktı diil sade moldovanın cümnesinä deyni,  ama gagauz halkına da.  Onun  anmak günündä Moldovanın Devlet Universitetindä  geçirildi bilim-praktik konferenţıyası «Tarih ecellerin birlii». Mihail Çakirin anmak günündä Moldovanın Devlet Universitetin klisesindä geçti slujba onun adına. Gagauz aydınnadıcısı  bu klisedä  işledi 35 yıl. Din izmetçileri, angıları büün ilerlederlär onun işini, sölerlär, ani o braktı büük zenginnik nicä din tarafından, ölä da başka bölümnerdä. «Biz bulunȇrız o  vakıtta, açan biz savaşȇrız enidän kaldırmaa bizim kulturayi, istoriya zenginniklerini. Bizim büük zenginiimiz, bu bölä insan, nicä Mihail Çakir. Da…

Dionis Tanasoglunun yaptıkları unudulmadı

Orak ayın 7-dä  Komrat  Devlet  universitetindä  «Dialog millet dili  için hem  onun rolü kultura, üüretim hem incäzanaat ilerlemesindä» temayalan bilim – praktika konferenţıyası geçti. Oluş baalıydı Dionis Tanasoglunun duumasından 100 yıldönümünä. Sabaalen  Gagauziyanın bilim adamnarı, üüredicilär, Dionis Tanasoglunun  dostları, ortakları Komrat  Devlet  universitetin şannı  alleyasında toplandılar, ki  anmaa gagauz yazıcısını hem onun büstuna çiçekleri  koydular. «Büün önemli gün. Dionis  Tanasoglu nekadar  yaşadı  hepbir  sölärdi, ani  biz diil lääzım gagauz dilini  unudalım. Koruyunuz  Gagauziyayı, ilerledin gagauz dilini «, — söledi KDU rektoru Sergey Zahariya. Esaba alarak  Dionis Tanasoglunun yaptıklarını  gagauz dilin korumasında hem ilerlemesindä hem  onun 100-cü  yıldönümünü, M.Maruneviç adına  bilim…

Todur ZANETin eni kiyadına tanıtma sırası oldu

Büük ayın (yanvar) 17-dä Gagauziyanın Regional resim Galereyasında oldu prezentațiya Todur ZANETin “Can pazarında can pazarlıı” annatmalar hem dramaturgiya kiyadına, angısı tiparlandı Gagauziyanın “Gagauz dilinin kullanmak sferasının genişledilmesi için” Zakonun ömürä geçirilmesi çerçevesindä. Gagauziya kultura Upravleniyası tarafından hazırlanan hem geçirilän nu sıraya gelän üüredicileri, bibliotekacıları, kultura hem kulturaylan meraklanan insannarı gözäl havalarlan karşlardı “Elegiya” kemençecilär, angıları sıranın gözäl geçmesi için havayı kurdular. Kiyadın tanıtmak sırasının açılışında söz tutan Gagauziya kultura Upravleniyasının başı Marina SEMENOVA açıkladı, ani Todur ZANETin “Can pazarında can pazarlıı” kiyadın tiparlamasının kolayı oldu bu Upravleniyanın “Kultura uurunda gagauz dilinin geniş kullanması için” maasuz komisiyanın kararınnan. Canabisi kutladı…

Kongazlı İvan İKİZLİ genä pyedestalda

Kırım ayın ayın (dekabri) 12-13 günnerindä Kazakistanın baş kasabasında Astanada geçti seftä olan “Qazaq kuresi” (kazak milli güreşi) dünnää çempionatı, neredä Moldova komandasında güreşän kongazlı İvan İKİZLİ bronza medaliyi kazandı. Nicä açıkladı GRT kompaniyasına kendsi İvan İKİZLİ ½ finalda o taratmış kirgiz güreşçisinä, ama 3-cü er için güreştä ensemiş özbekistannı sportsmenı. İvan İKİZLİ dokuz yaşından beeri güreşer hem büünkü gündä oldu Gagauziyanın hem Moldovanın en başarılı güreşçilerindän birisi. Sade 2022-ci yılda İspaniyada geçän serbest güreştä dünnää çempionatında hem Astanada o bronza medalilerini kazandı hem Moldovanın serbest gürestä çempionatında altın medaliyi aldı. Not. Astanada olan “Qazaq kuresi” (kazak milli güreşi) dünnää…

Komratta risk altına düşän uşaklar için maasuz merkez açılacek

Konuya uygun foto. Kaynak: autogear.ru Komrat kasabasında kurulacek yardımnamak merkezi, neredä olacek kolaylık erleştirmaa o uşakları, angıları bakımsız kaldılar ana — boba tarından, ya da başka manalara göra zor durmda bulunerlar. Böla bir merekzin açılması çok önemli Komrat dolayı için, zera bırda 146 ayıla hem 393 uşak risk altında bulunȇrlar. Bunun için annattı Komrat dolay administrațiyasının başı İvan Topal.O açıkladı, ani bu bir ortaklık proekt, angısı yapıler  «Vesta» cümna kurumun yardımınnan. «Pek hem çoktan lääzımdı bu proekt. Biz bir yıl işledik “Vesta” kurumunnan. Bulduk maasuz eri, ilkin 8 uşak için. Çocuklara hem kızlara ayırı odalar lääzımnı koşullarlan olacek”, — açıkladı…