Video: Kazayak küün Kultura Evindä düzmäk işleri ilerleer

Gagaziyanın düzüntücülük  bakannıı geçirip tênderi belli etti firmayı, angısı yapȇr düzmäk işlerini. Enilenecek yapının içi.  

Enilenecek giimneri diiştirmäk odası, grim odası, tualet, koyulacȇk isıtmak sisteması, onu yapmaa başladıydılar taa bıldır, haberledi Kazayak küüyün başın yardımcısı İvan Momot.

“Sevda” ansamblisinin  öndercisi  Pelageya  Çoban seviner,  ani   işlär  başladılar   da  ilerleerlär.  Bu    pek   önemli   bir   iş, neçinki   uşaklara,  artistlerä,  angıları  çalışacȇklar  Kultura evindä, lääzım  olsun    sıçak hem kuytulu.

Bu işlerdän sora plannarda var eniletmää sțenayı, neçinki başka kompaniya yaptı işleri diil kaliteli, da    lääzım olacȇk  sțenanın üstünü taa bir keret örtmää.
Источник grt.md
418

İlgili statyalar

Video: Kazayakta 2-ci uşak başçasında örtüyü diiştirmäk işleri yakında biteceklär

Kazayak  küüyündä ikinçi uşak başçasında primayanın yaardımınan diiştiriler örtü.  Angı vakıtta  biteçek  işlär, üürendi bizim korrespondentımız. Geçti   yılın  Kazayak küüyün primariyası  diiştirdi örtüyü B1 , B2  binaların hem  galereyanın örtüsünü ikinçi uşak başçasında. Kazayak küüyün primariyasınan yapıldı tender, angısı yardım etti başlamaa diiştirmää örtüyü en büük binada. İkinçi uşak başçanın önderçisi Evgenya Kalçu şükür etti Kazayak küüyün primariyasını hem nasaatçıları, ani  yardım ettilär barabar çözmää bu problemayı.  O umut eder ani ileriya da  bilä primariyaynan yapılaçȇk pek çok iş. Kazayak küüyün primarın yardımcısı İvan Momot çizgiledi, ani bu işlerä para veriler küüyün primariyasından. İşlerin paası tuttu 600 bindän biraz zeedä. Источник grt.md

Başkan kontrol etti Svetlıy küüyün Kultura Evindä yapılı remondu  

Komrat dolayın Svetlıy komunasında Kultura Evi enilenmesindä işlär başarıldılar. Şindiki vakıda Kultura Evin ilk hem ikinci katlarında iç işleri yapıldı. Gagauziyanın başkanı İrina Vlah kontrol etti yapılı remondu.   Svetlıyın Kultura merkezi 30 yıldan zeedä enilenmedi. Remont işleri yapıldılar iki ȇtapta. İşleri çekettilär 2017-ci yılda. İlktän örtü diiştirildi hem yapının dış üzü yapıldı. İkinci ȇtapta Kultura evindä remont işleri yapıldı iki katın girişleri, basamakların bölükleri, oyun salonu hem  temizlemäk odası. Remondu yapan firma pençereleri hem kapuları diiştirdi. Enilenmiş odalarda ȇlektrika diiştirildi, zamandaş şafkları koyuldular. Şindiki vakıda remont işleri başarıldılar. Svetlıy küüyünä iş sırasında bulunarkana Kultura evindä yapılı işleri Gagauziyanın başkanı…

Çadır-Lunga muniţipiyasının kultura merkezindä düzmäk işleri geçiriler

Angı etapta onnar bulunȇrlar hem nesoy çıkış beklemekleri merkezin başı Jana Paşalı paylaştı. Odun kokusu, çokan urması hem bolgarkanın işlemesi – hepsini bunu vardı nasıl duymaa hem işitmää Çadır-Lunga kultura merkezindä bu yaz günü. Yapıda erlerin, sţenanın hem kreslaların kapital düzmäk işleri geçiriler. Nicä paylaştı kultura kurumun öndercisi Jana Paşalı, polun döşemesi burada taa yapının açılmasından 1970-ci yılların bitkisindän diiştirilmedi. JANA PAŞALI Çadır-Lunga muniţipiyasının kultura merkezin başı : — «Odundan pol, angısı taa 1978 yılda yapıldı, o vakıt açan Kultura merkezi ȇkspluataţiyaya verildi ii kullanıldı hem bizim artistlärlän hem kasabanın yaşayannarınnan, angıları burayi türlü yortulu olaylara gelärdilär. Ama bu pola…

Kazayak küüyünün üüretim kurumnarında diiştirildi isıtmak sisteması hem binanın örtüsü

Kazayakta giriştiriler önemli soţial proektlar. İlk uşak başçasında diiştirildi isıtmak  sisteması hem koyuldu bio mallarınnan yanan isıtıcı, gimnaziyada  diiştirildi örtü. Gagauziya başkanı İrina Vlah dolaşarkana Kazayak küüyünü üürendi, ne uurda yapıldı proektlar. Kazayak uşak başçasının başı Tatyana Varban nışannadı, ani proektı pek beklärdilär, çünkü uşaklar lääzım kabletsin bilgileri ii koşullarda. 2022 yılda Kazayak küüyünä Gagauziyanın bücetindän verildi 700 bin leyä yakın para. Küüyün sovet azaları belli ettilär o paraları küüyün ilk uşak başçası için  ki geçirmää onda isıtmak sistemasını. Bundan kaare Kazayaan primariyası geçirer düzmäk işleri küüyün gimnaziyasında, iş yapılȇr «Evropalı küü» proektın yardımınnan. İvan Momat nışannadı, ani gimnaziyanın örtüsü…

(Foto) Kazayak lagerindä düzmäk işleri ilerler

Примэрия Села Казаклия Kazayak küüyünün primariyası ilerleder düzmäk işlerini uşaklar için lagerdä. Açıklamalar süjetimizdä.  Lagerdä, nända kaavileştirilerlär, nända sa enilenerlär eski elementlär, evceezlerin hepsi pençereleri hem kapuları diiştiriler. İlk evceezi primariya tertipledi bıldır. ANATOLİY UZUN, Kazayak küüyünün primarı: “İşlär gider, işleri yapan firmaylan annaşmayı yazdırdık, hepsi lääzımnı materialları aldık. İşleri neetleneriz bitirmää bir ayin içindä”. Uşakların saalıı için en önemli hem lääzımnı koşullardan biri duş odaları hem tualetlär. Onnarı yapȇrlar baalayıp evceezerä. Bunu için erli sovetin kararınnan verilecek  277 bin ley, haberledi primar. ANATOLİY UZUN, Kazayak küüyünün primarı: “Para etmeer. Bu paralar az. İşlerin birazını yapacez bu yıl, kalanını gelän…