Video: İVAN ÇELAK GAGAUZ KULTURASINI ZENGİNNEDER
Источник grt.md
537

İlgili statyalar

Kompozitor İvan Çelak «Gagauz süitası» büük simfoniya orkestrusuna deyni yazılmış yaratmasını tanıttı

KDU-dä universitedin, koledjin hem muzıka okulun üüredicileri Gagauziyanın vatandaşınnan İvan Çelaklan buluştular. Kompozitor 30 yıl Türkiya devletindä yaşȇȇr, işleer Ankara muzıka hem gözäl sanatlar universitetindä işlerim-teori bölümündä.   Kompozitor, doktor, doţent Ankaranın muzıka universitetindä, Çadır-Lunga kasabasından çıkma İvan Çelak Komradın universitetindä «Gagauz süitası» büük simfoniya orkestrusuna yaratmasını tanıttı. İrmi minutluk yaratma 3 paydan kurulu. Avtor bir buçuk yıl işledi onunnan. İVAN ÇELAK, kompozitor: «Bu muzıka gagauz kulturasından çıkȇr. Gagauz süitasının içindä gagauz türküleri var, oyunnarı, kulturası». Muzıkacının üüredicilärlän buluşması seftä diil. Universitettä buluşmaklar studentlärlän da geçirildilär. ТАТYANA ŞÇOGOLEVA,  KDU incäzanaat kultura kafedrasının başı: «Baalantımız hem konuşmamız yaratmalar hem bilgilär uurunda…

Fotoğraflarla Gagauz sergisi 2022

Fotoğraflarla Gagauz sergisi 2022 Fotoğraflarla gagauz sergisi 20 Mayısta İstanbuld’a sizlerle buluşuyor   http://www.gagauzya.com/wp-content/uploads/2022/05/Fotograflarla-gagauz-sergisi.mp4 Источник www.gagauzya.com