Video: İlie Argatu Evropa çempionatında bronza ödülünü kazandı

Çernogoriyada, Budva kasabasında başarıldı  Evropa çempionatı boks sport çeşitindä gençlerin aralarında. O geçti  canavar ayın  14-dän-24 dän. Moldovanın komandası bu yıl Evropa yarışmaklarında  kazandı 5 bronz ödülü. Tarayıcıların aralarında gagauz sportçusu İlie Argatu.

Moldovanın  5 sportçusu  çıktılar Evropa yarışmakların  boks uurunda yarım finalına. Onnarın aralarında – Komart kasabasının boks okulun  terbiedileni  İlie Argatu.  O geçirdi  iki güreşi, angılarını taradı. Finala karşı tarattı Armeniya devletindän sportçusuna Genriha Saharäna.  Butakım İlie Argatu oldu yarışmakların  bronz ödülcüsü.

İLİE ARGATU, Evropa yarışmakların bronz ödülcüsü: “Bän üzülü kaldım, bän taradım bitki güreşi, da vermedilär bana  taramayı. Büün kaldım gücenikli. Bana deyni  nışandı, ani bän diildım hazır  nicä lääzımdı. Da bän ileri dooru taa sıkı hazırlanacam. İlk konkurentımı hızlı taradım. İkinci   konkurentlan üç raund geçirdim hepsini  taradım. Üçüncü armändı, bän onu da taradım, ama bana taramayı vermedilär.

Trener Şerali Turgunov  nışannadı, ani  onun sportçusu  yaralıydı hem  suuklamıştı, ne belli oldu onun çıkışında.  Zapetmeklär dä, angıları baalıydılar pandemiyaylan, zoorlattılar hazırlanmayı, çünkü taa az geçirildi sınışlar.

ŞERALİ TURGUNOV,  boks uurunda trener: “Büük sevinmelik bizä  Gagauziyaya  hem bütün Moldovaya. Taa bir sevinmelik bizim  kızımız okuldan hazırlanıp, kazandı   gümüş ödülü  hep Evropa yarışmaklarında  Orak ayında.  Bu Kseniya Koronçuk, pek ii  sportçu. Pek sevineriz, ani  bizdä iki Evropa ödülcüsü, angıları üürenerlär boks uurunda.

 

KSENİYA KORONÇUK, Evropa Çempionatın ödülcüsü üürenicilerin aralarında: “Yıl zordu, Evropa yarışmakları  hep diildilär iilin.  Bän ilk taradım sportçuu İtaliyadan   5-0.  Türkiyadan  sportçuyu taradım hep bu sayıylan 5-0. Davacılar verdilär bana  puannarı.  Ona taa yaptım nokdaun, da ondan da puannar bana geçtilär. Rusiyadan sportçuya tarattım sayıylan 3-2.

Sportçuların terbiedicisi nışannȇr, ani kabledilmiş ölçülär durgutmȇȇrlar  boksörları, angıları isteerlär kazanmaa üüsek çıkışları, onnar gelerlär zala geçirmää hergünkü sınışları. Bunu göreriz bizim çocukların üüsek ödüllerindän halklararası arenalarda.

ŞERALİ TURGUNOV,  boks uurunda trener: “Zor, pek zor  bu koyulmuş ölçülärlän, turnirların geçirmesindä  yok yarışmak,  sade devlet  çempionatları açık ringlarda. Yok neredä geçirmää sınışları ki onnar taa kaavi hazırlansınnar. Pek zor üürenmäk-sınış  toplantılarınnan. Bunnar hepsi belli edelerlär sportçularda.

Evropa çempionatı üniorların aralarında geçti Çernogoriyada Budva kasabasında. Yarışmaklarda pay aldı 340 sportçu 38 devlettän. Komandaların aralarında ilk eri kazandı Russiya Federaţıyası, ikinci erdä  Ukraina hem üçüncüdä Armeniya.
Источник grt.md
782

İlgili statyalar

EVROPA YARIŞMAKLARINDAN BRONZ ÖDÜLÜ

Çiçek ayın 11-dän-21 dan Bulgariyada Sofiya kasabasında geçti  Evropa boks  çempionatı. Yarışmaklarda pay aldı Moldovanın toplumu da. Ona  girdi Komrat  sport liţeyın  terbiedeni İlie Argatu. O oldu  Evropanın  bronz ödülcüsü. Moldovayı  Evropa boks  çempionatında   tanıttırdılar 13 sportçu, angılarından birisi kızdı. Devletin toplumu kazandı  bir   gümüş hem bir bronz ödüllerini.  Gagauziyadan boksör  İlie Argatu oldu Evropa yarışmakların  broz  ödülcüsü. İLİE ARGATU Evropa  çempionatın  bronz ödülcüsü. Boksörun trenerı Şerali Turgunov  nışannadı, ani onun terbiedeni  üüsek uurda  tanıttırdı regionu  hem sport liţeyı yarışmaklarda. Hepsi düüşleri geçirdi kızgın hem meraklı. ŞERALİ TURGUNOV  boks trenerı: “Bronz ödüllerini kazandılar İlie Argatu, Nikolay Burdüja, Yanış Karavan oldu …

Arzurum kasabasında getçi Evropa boks çempionatı üürenicilerin aralarında

Türkiya devletindä Arzurum kasabasında getçi Evropa boks çempionatı üürenicilerin aralarında 13-14 yaşında 28 devlettän.  Ringta kaavi düüşlerdä  kazanmaa deyni Evropa çempion  titulunu toplandılar en kaavi boksörlar. Moldovayı yarışmaklarda tanıttırdı 16 sportçu, edisi onardan Gagauziyadan. Tek bronz ödülünü  bizim  dvletin kumbarasına taradı  Komrat  regional sport okulun terbiedeni Kseniya Koronçuk. İlerleder temayı süjet. Bronz ödülünü  64 kilalık kategoriyasında bizim  devletin toplumuna  kazandı gagauz sportçusu Kseniya Koronçuk. Yarışmakların süresindä o üüsek uurda geçirdi iki düüşü. İlk  güreştä ringta buluştu konkurentlan  İrlandiyadan, angısını taradı. İkincidä karşı  karşıya geldi Türkiya boksörunnan. Nicä urguladı trener Kseniya gösterdi karakterını. Bitki düüştä ona biraz uymadı. ŞERALİ TURGUNOV  boks…

(Video) Gagauz güreşçi Nikolay Grahmez kazandı taa bir bronza ödülünü Evropa çempionatında

Baba marta ayın  28-dä  Vengriyada Budapeşt kasabasında başladı Evropa çempionatı sebest güreşmesindä büüklerin aralarında. Onda pay aldı Moldovanın toplumu. Gagauziyayı tanıttırdı iki sportçu Nikolay Grahmez hem Georgiy Rubaev. Regionun anılmış serbest güreşçisi  Nikolay Grahmez genä kazandı bronza ödülünü. Evropa çempionatında sebest güreşmesindä gagauz sportçusu Nikolay Grahmez  pay aldı 70 kilalık kategoriyasında  Moldova  toplumun içindä. Finalın 1/8 payında Nikolay Grahmez   buluştu güreşçiylän Albaniyadan hem taradı sayıylan 11-1. Çıkıp serbest güreşmesinin çempionatın finalın dördüncü payına Gagauziyanın spotçusu güreşti Polşadan konkurentlan hem ensedi  sayılan 14-9. Güreşmektä finala çıkmaa deyni, Nikolay güreşti pek kaavi hem becerikli güreşçiylän Armeniyadan Arman Adreasännan, angısına tarattı sayılan 2-6.…

Gagauziyadan şannı trener Pötr Kuru oldu Evropa çempionu dzüdo uurunda

Kirez (iyün) ayın ikisindän Greţıyada Krit adasında İraklion kasabasında geçer Evropa çempionatı dzüdo uurunda veterannarın aralarında. Yarışmaklarda pay aldı Moldova toplumunnan gagauz sportçusu, şannı trener Pötr Kuru, angısı kazandı Evropa çempionu titulunu. Gagauziyanın hem Moldovanın şannı trenerı dzüdo hem sambo uurunda Pötr Kuru pay aldı 100 kilalık kategoriyada. O geçirdi üç güreş, angılarını taradı. Üçüncü güreşi ilk er için ipon çalımınnan taradı konkurentını Almaniyadan. Karşıtlan taa ileri buluşmadı, onun için koydu bütün kuvedini, da kazandı çempion titulunu.  Yarışmaklarda pay aldılar sportçular 36 devlettän. “Yarışmaklar  geçtilär üüsek uurda, hepsi çempionnar güreştilär , geçirip üçär-dördär güreş, taradılar kendi konkurentlarını, da kazandılar ilk…

Ödüllerin üçünü dä kazandılar Komrattan genç boksörlar Moldova çempionatında

Belţı kasabasında  geçti Moldova boks çempionatı,  neredä  toplandılar  devletin en kaavi  sportçuları. Gagauziyayı tanıttırdılar sportçular üç dolaydan.  Ödülleri  getirdilär  regionun kumbarasına  Komrat kasabasının boksörları. Çadır hem Valkaneş sportçuları  kalkmadılar pyedistalın üüsek basamıına. Yakın 120 boksör-ünior dört günün içindä  götürdülär kızgın düüşleri hak için kalkmaa pyedistalın  üüsek basamaklarına da Moldovanın toplumunnan ceviz ayında güreşmää Evropa Çempionatın ödülleri için, yarışmak geçecek İtaliyada. Komandaların aralarında ilk eri kazandı  ringın çorbacıları Belţıı  toplumu, onnar kazandılar 12 ödül. İkinci erdä  bulunȇr Komrat  komandası. Sport liţeyın hem  uşak sport okulun  boksörları kazandılar 3 altın, 3 gümüş hem 3 bronz.  Nicä nışannadı  trener Şȇrali Turgunov,  çocuklar pay…