Video: GHT DEPUTATLARI MAASUZ TOPLANTIDA BAKTILAR GENEL PROKURURUN TUTULMASINI

GHT öndercilii büün topladı hepsi deputatları, ki açıklamaa durumu, angısı baalı MD genel Prokurorun Aleksandr Stoyänoglonun kapatmasınınnan.

Toplantıya çaarıldılar hepsi deputatlar, onnarın arasında bulundular eni seçilmiş deputatlar da. Herbiri açıkladı kendi bakışını, angısı baalı MD genel Prokurorun Aleksandr Stoyänoglonun kapatmasınınnan.

HT deputatı Georgiy Leyçu nışannadı, ani bu olay var nıcä zarar getirsin Gagauziyanın statusuna da.

Eni seçilmiş deputat Dmitriy Konstantinov nışannadı, ani bu durumu göz altına lääzım alsınnar halklararası partnörlar.

Bu soruşta lääzım birleşmää hem çetin açıklamaa bizim halkımızın duruşunu, nışannadı seçilmiş deputat Vİktor Petrov.

Buluşmada bulundular MD Parlament deputatları da. Deputat Vasiliy Bolä açıkladı Aleksandr Stoyänoglonun saalık durumunu hem bulunmak erinin koşullarınınnan.

Seçilmiş deputat Nikolay Dudoglo nışannadı, ani bu soruşta Gagauziyanın deputatların işinä diil lääzım kaarışsınnar Kişinövdan.

Hep bu vakıt binanın kapu önündä toplandılar Gagauziyanın yaşayannarı da, angıları diil kayıl Stoyanoglunun tutulmasınnan.

Buluşmanın sonunda kabledildi bir rezolüţiya, angısında Gagauz halkı isteer Genel prokurorun baskı altından çıkarılmasını. GRT CK ileeri dooru da durumu gözledecek.

 
Источник grt.md
368

İlgili statyalar

Video: GENEL PROKURORU TUTTURMAK AKŢİYALAR İLERLEER 

Canavar ayın 7-dä Komradın Kultura evin meydanında genel prokurorunu Aleksandr Stoyanogluyu tutturmak akţiyası geçirildi.  Mitingta pay aldı avtonomiyanın yaşayannarı, HT deputatları, primarlar, Parlamentin deputatları, munuţipal nasaatçılar. Regionun hem erindeki kuvetleri, Parlamentin deputadı avtonomiyanın yaşayannarı Moldovanın genel prokurorunu Aleksandr Stoyanogluyu tutturmak birleşik akţiyasınıda toplandılar. Komradın muniţipal nasaatçıları maasuz oturuşu geçirdilär, angısın sırasında açıkladılar kendi bakışlarını MD genel prokurorun baskı altına alınması için. Onnar HT hem Başkana teklif ettilär toplamaa hepsi çaarışların deputatlarını toplayıp var olan politika durumunu açıklamaa. Аleksandr Stoyanogluyu iş erindän Üüsek nasaatın kararınnan çıkardılar. Onu 72 saada kapadılar.   Источник grt.md

Komratta geçtilär Gagauziya prokurorun ayırılması için kanon proektinä açik seslemeklär

GHT reglament komisiyası geçirdi açık seslemeklerini Gagauziya Prokuraturası baş prokurorun erinä yarışmak için kanon proektinä. Ne olacek yazılı eni dokumenttä, üürendi İrina Karaman. 2016  yılda MD Parlamenti kabletti kanonu Prokuratura için. Orada yazılı, ani Gagauziyanın Prokuroru ayırılȇr o kanona görä, angısını kableder Halk Topluşu. MİHAİL JELEZOGLO, GHT deputatı: «Orada yazılı, nicä  yarışmak geçecek, nesoy etaplar var, ki ayırmaa onu hem yarışmak dooru hem açık geçsin, nesoy kriteriyalar. Lääzım olsun  diplom, o diil lääzım politikaya karışsın, lääzım bilsin hem lafetsin gagauz dilindä». GHT deputatı Georgiy Leyçu açıkladı kendi bakışını, ne lääzım olsun yazılı eni kanonda. GEORGİY LEYÇU, GHT deputatı:«Bän isteerim, ki …

Video: KOMRATTA ALEKSANDR STOYANOGLOYU TUTTURMA AKŢİYASI GEÇTİ

Moldovanın genel prokurorunu Aleksandr Stoyanogloyu  informaţiya  hem korrupţiyaya karşı prokuraturanın uzmannarı 72 saada kapadılar. Ona açtılar ceza işini, angısını sayȇrlar  baalı  korupţiyaylan. Avtonomiyanın yaşayannarı ceviz ayın 6 – da  Gagauziya  Bakannık Komitetin hem Halk Topluşun binanın önündä geçirdilär akţiyayı tutturmaa  deyni  MD genel prokurorunu Aleksandr Stoyanogluyu. İnsan şaşȇr, ne olȇr bizim memlekettä. “Bendä hiç yok laf. Adam, angısı korulu bütündän MD Konstituţiyasınnan, prokuratura kanonnarınnan. Nasıl var nicä olsun bu iş? Bu bir adam, angısı korulu hepsi devlet bölümnerinnän, da onu bir günün içindä çıkarȇrlar iş erindän,  hep o gün açȇrlar ceza işini, hep o gün  kapȇrlar. Açan açılȇrlar ceza işleri, lääzım insanı seslesinnär marturlar, toplansınnar…

Viktor Petrov: “Biz isteeriz kanonnarımıza saygı göstersinnär”

 Gagauziya Halk Topluşu deputatları düşünerlär, ani Moldovanın merkez kuvetleri kendi açıklamalarınnan savaşȇrlar Avtonomiyayı yok etmää.  Regional kuveterin bakışlarına görä, bitki vakıt Gagauziyanın tarafına açıklanan bakışlar  doorudulu durumun destabilizaţiyasına. “Dialog v studii” programasında Gagauziya Halk Topluşunun deputatı Viktor Petrov nışannadı, ani merkez plannȇȇr Avtonomiyayı yok etmää. «Bizim evimiz büün burada — Moldova devleti, hem biz isteeriz yaşamaa burada serbest 1994-cü yılda kabledilmiş kanona görä. Biz isteeriz, ani bu kanon işlesin. Hepsi bu fikirleri Kişinövdan bän sayȇrım Avtonomiyayı yok etmäk planı olarak», — söledi Viktor Petrov.. Deputat nışannadı, ani o Halk Topluşundan kimi kollegalarınnan danıştılar Moldovanın strategiya partnörlarına, ki onnar esaba alsınnar…

Halk Topluşu deputatları enseyebildilär  Başkanın yasaanı sade bir kanonda

Gagauziya Halk topluşu deputatları kendi oturuşunda 3 kanon baktılar, angılarını başkan geeri urdu. «Deputatın statusu  için» hem «Bakannıık komiteti için» kanonnar için laf gider. Te o  kanonnar, angılarını  imzalamadı Gagauziyanın Başkanı, Gagauziya Halk topluşu  maasuz oturuşunda baktı. Deputatlar  Başkanın yasaanı ensedilär kanonda, angısına görä Bakannıık komiteti  azaları  kabledärdilär 6  oklad otstavka için. Şindi iisilttilär  ikiyä. Ama  deputatlara deyni okladların sayısı  iisilmedi. Soruşlarda, angıları  baalı  bakannıık komitetin azaların gagauz dili bilmesinin lääzımnıınnan  hem  Bakannıık komitetin  içindä  bölümnerin azaltmasınnan, deputatlar başkanın yasaanı  enseyämedilär. Gagauziya Halk topluşu  oturuşunda deputatlar geldilär karara, ani  Bakannık komitetin  6  okladını  iisilderlär ikiyädan azalar iş görevindän çıkarkan. Bu …