Video: GENEL PROKURORU TUTTURMAK AKŢİYALAR İLERLEER 

Canavar ayın 7-dä Komradın Kultura evin meydanında genel prokurorunu Aleksandr Stoyanogluyu tutturmak akţiyası geçirildi.  Mitingta pay aldı avtonomiyanın yaşayannarı, HT deputatları, primarlar, Parlamentin deputatları, munuţipal nasaatçılar.

Regionun hem erindeki kuvetleri, Parlamentin deputadı avtonomiyanın yaşayannarı Moldovanın genel prokurorunu Aleksandr Stoyanogluyu tutturmak birleşik akţiyasınıda toplandılar.

Komradın muniţipal nasaatçıları maasuz oturuşu geçirdilär, angısın sırasında açıkladılar kendi bakışlarını MD genel prokurorun baskı altına alınması için. Onnar HT hem Başkana teklif ettilär toplamaa hepsi çaarışların deputatlarını toplayıp var olan politika durumunu açıklamaa.

Аleksandr Stoyanogluyu iş erindän Üüsek nasaatın kararınnan çıkardılar. Onu 72 saada kapadılar.

 
Источник grt.md
1196

İlgili statyalar

Video: GHT DEPUTATLARI MAASUZ TOPLANTIDA BAKTILAR GENEL PROKURURUN TUTULMASINI

GHT öndercilii büün topladı hepsi deputatları, ki açıklamaa durumu, angısı baalı MD genel Prokurorun Aleksandr Stoyänoglonun kapatmasınınnan. Toplantıya çaarıldılar hepsi deputatlar, onnarın arasında bulundular eni seçilmiş deputatlar da. Herbiri açıkladı kendi bakışını, angısı baalı MD genel Prokurorun Aleksandr Stoyänoglonun kapatmasınınnan. HT deputatı Georgiy Leyçu nışannadı, ani bu olay var nıcä zarar getirsin Gagauziyanın statusuna da. Eni seçilmiş deputat Dmitriy Konstantinov nışannadı, ani bu durumu göz altına lääzım alsınnar halklararası partnörlar. Bu soruşta lääzım birleşmää hem çetin açıklamaa bizim halkımızın duruşunu, nışannadı seçilmiş deputat Vİktor Petrov. Buluşmada bulundular MD Parlament deputatları da. Deputat Vasiliy Bolä açıkladı Aleksandr Stoyänoglonun saalık durumunu hem bulunmak…

Video: KOMRATTA ALEKSANDR STOYANOGLOYU TUTTURMA AKŢİYASI GEÇTİ

Moldovanın genel prokurorunu Aleksandr Stoyanogloyu  informaţiya  hem korrupţiyaya karşı prokuraturanın uzmannarı 72 saada kapadılar. Ona açtılar ceza işini, angısını sayȇrlar  baalı  korupţiyaylan. Avtonomiyanın yaşayannarı ceviz ayın 6 – da  Gagauziya  Bakannık Komitetin hem Halk Topluşun binanın önündä geçirdilär akţiyayı tutturmaa  deyni  MD genel prokurorunu Aleksandr Stoyanogluyu. İnsan şaşȇr, ne olȇr bizim memlekettä. “Bendä hiç yok laf. Adam, angısı korulu bütündän MD Konstituţiyasınnan, prokuratura kanonnarınnan. Nasıl var nicä olsun bu iş? Bu bir adam, angısı korulu hepsi devlet bölümnerinnän, da onu bir günün içindä çıkarȇrlar iş erindän,  hep o gün açȇrlar ceza işini, hep o gün  kapȇrlar. Açan açılȇrlar ceza işleri, lääzım insanı seslesinnär marturlar, toplansınnar…

Eni daavacıyka da dooruluu üzä çıkarmadı. Aleksandr STOYANOGLUyu taa 20 günä ev arestında kaldı

Kırım ayın (dekabri) 3-dä, bu kerä Kişinev Çokana sudun başka bir daavacıykası Elizaveta BUZU aldı karar, ani Moldovanın gagauz olan Baş prokurorunu Aleksandr STOYANOGLUyu taa 20 günä ev arestında brakmaa. Bu karardan sora Aleksandr STOYANOGLU açıkladı: “Bana herşey annaşıldı, kuvet hepsi kolaylıkları yapêr, ani bän katılmayım gelän aftaya geçirilän benim çalışmamın kantarlamasına”. Lääzım urgulamaa, ani Kırım ayın (dekabri) 1-dä Aleksandr STOYANOGLUnun advokatları becerdilär daavacıların arasından atmaa daavacıyı Nikolay KORÇAyı, angısı, onnarın bakışına göräü Aleksandr STOYANOGLUya karşı meraklık konfliktında bulunêr. Eni gelän davacıyka Elizaveta BUZU da, Aleksandr STOYANOGLUyu taa 20 günä ev arestında brakarak, dooruluu üzä çıkarmadı. Источник anasozu.com

YIDIRIM HABER: Aleksandr STOYANOGLU sud kontrolü altından alındı

Baba Marta ayın (mart) 7-dä Kişinev Çokana sudun magistratları karar aladılar Moldovanın gagauz olan Baş prokurorunu Aleksandr STOYANOGLUyu sud kontrolü altından almaa. Bu oldu ondan sora, açan Aleksandr STOYANOGLUnun ceza işini götürän prokurorlar danıştılar, ani Aleksandr STOYANOGLUyu taa 60 gün sud kontrolü altında brakmaa. Bu prokurorlar açıkladılar, ani Kişinev Çokana sudun magistratlarının kararınnan kayıl olmêêrlar da bu üzerä o kararın ortadan kaldırrılamsı için Kişinev Apeläțiya palatasına danışaceklar. Aklınıza getireriz, ani Moldovanın gagauz olan Baş prokurorunu Aleksandr STOYANOGLU 2021-ci yılın Canavar ayın (oktäbri) 5-dä bir kabaatsız tutuklandı da ozamandan beeri, türlü uydurma sebeplerä görä, onun işini hep tutsak ederlär. Moldova sudların başsızlıı için…

Aleksandr STOYANOGLUnun serbest brakılması için mitinglar hem protestlar geçer – Gagauziya başkanı susêr!

Moldovanın eni kuvetleri tarafından 05.10.2021 avşamsı gagauz olan Moldovanın Baş prokurorun Aleksandr STOYANOGLUnun bir kabaatsız tutuklanması Moldovayı hem Gagauziyaya sarsılattı hem sarsıladêr. Taa o avşam buna karşı olduklarının hem bu tutuklanın sebepsiz olduunu jurnalistlerä açıkladılar hem juridika argumentlarını getirdilä Moldovanın anılmış hem saygılı advokatları hem prokurorları, diplomatları, devlet adamnarı hem cümne insannarı, ama Gagauziya Başkanı İrina VLAH sutu. Canavar ayın 6-da sabaalendän artık Komratta hem Kişinevda Moldovanın Baş prokurorunu Aleksandr STOYANOGLUyu arkalamak için mitinglar hem protestlar başladılar. Gagauziya Başkanı İrina VLAH hep susêr! Gagauziyanın baş kasabasında Komratta miting geçti Gagauziya Başkannıın binasının önündä. Bir kaç saatlık mitingta Gagauziyanın patriotları, eski…