Video: GENDER BİRLİİ MAS-MEDİYA KURUMNARIN İŞİNDÄ

14:11 / 17.12.2021

Video: GENDER BİRLİİ MAS-MEDİYA KURUMNARIN İŞİNDÄ
Источник grt.md
749

İlgili statyalar

İzmirdä “Balkan Mediya Forumu” geçti

TİKAnın hem YTBnın yardımınnan Türkiyenin İzmir kasabasında Kırım ayın (dekabri) 9-da oldu “Balkan Mediya Forumu”, neredä pay aldılar Balkannar hem Azerbaycan presasının zaametçileri. “Balkan Mediya Forumu”na katıldılar Kosova, Bosniya-Gerțeg, Azerbaycan, Germaniya, Arnautluk, Kara Daa devleti, Romınya, Serbiya, Bulgariya hem Poyraz Makedoniya memleketlerindän mas-mediya kuruluşlarının temsilcileri. Forumda, gazetacılardan kaarä, söz tuttular İzmir Valisi Süleyman ELBAN, TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİK, YTB Başkan Yardımcısı Abdulhadi TURUS, Büükelçi Naciye Gökçen KAYA hem başkaları. Источник anasozu.com

Nicä karıların hem adamnarın haklarını seçim proţesindä birtürlü yapmaa, açıkladılar seminarda Komratta

 Devletin Merkez  seçim komisiyasının üüretim  merkezi iki  günün süresindä  Komratta  geçirdi  seminarı  «Seçim proţesindä  gender  aspekti» temaya görä. Oluşun baş  neeti  göstermää, ani  seçimnerdä nicä  karılar, ölä  dä  adamnar birtürlü  sayıda  kandidat  olsunnar. Seminarın süresindä politika  partiyaları  temsilcilerin,erli cümnä  administraţıya  azaları, mass-mediya uzmannarı hem  vatandaşlar bu temaya kendi bakışlarını açıkladılar. Gender aspektleri  lääzım seçim proţesindä  dooru konuda  gösterilsin  bakmayarak   stereotiplara. Devletin  Seçim kodeksindä  belli   politika partiyalardan  adamnarın  hem karıların  sayısı, nışannadı istoriya  doktoru, doţent, Devletin Merkez  seçim komisiyasının üüretim  merkezin azası Arina Kraycdan.    «Açan  belli  ediler   Moldova Devletin Parlamentinä seçimnerin kandidatları hem  onnarın listeleri, mutlaka  onnarın arasından  40 %  ya…

Moldova yazıcılar Birlii cengä karşı protest yaprılar

Çiçek ayın (aprel) 18-dä Kişenevda Rusiya Büükelçiliin önündä Moldova yazıcılar Birlii cengä karşı protest yaprılar. Yazıcılar geldilär protesta Moldova hem Ukrayna bayraklarınnan hem da plakatlarlan “Durgudun cengi!” “Ukraynadan ellerinizi alın!”, “Agresora aıyıplık!” h. t. b. Protesta katılan Moldova yazıcılar Birliin azaları istedilär Rusiya askerini Ukraynadan çıkarsın. Patretlär: anasozu.com hem Andrei Mardari / NewsMaker. Источник anasozu.com