Video: GAZIN PAALILANMASINDAN SORA INSANNAR YAKACAKLARI HAZIRLÊÊRLAR
Источник grt.md
310

İlgili statyalar

Video: Panayiyanın Kazan Kasabasından İkonası

Kasım ayın 4-dä pravoslav hristiannarı bakȇrlar Panayıyanın Kazan kasabasından İkonasının gününü. Pravoslav klisesindä bu en büük yortuların biri. Nicä söleerlär insannar, Kazan kasabasında 1579 yılda yangından sora  bir küçük kızçaaza Matronaya geldi düşündä Panayiya da söledi ona bulsun Panayiyanın ikonasını yangın erindä. Ozamandan kasım ayın 4-dä pravoslav hristiannarı geçirerlär bu gün yortulu liturgiyaları. 19 asirdä bu ikona oldu en sayılan hristiannarın arasında. Gagauziyanın yaşayannarı hep sayȇrlar  bu yortuyu. Panayiyanın Kazandan İkonasının yortusu güzün hem kışın sınırı sayılȇr. Bu gündän ayazlar bekleniler. Er bereket isläädı, hazırlanardılar suuk kışa. Ama er kasımın 4-dä yaamur yaayȇr, därdilär ani kış pek yakın. Источник grt.md

Kıpçakta düzerlär Kirov sokaanı

Kıpçak küüyündä Kirov sokaanda yolu düzerlär. Kıpçak küüyünün yaşayannarı annattılar, ani ilerdän bu sokaktan yamurlu havada yok niceydi geçmää. Düzmäk işleri Kirov sokaanda şindän sora başarlanȇrlar. Koyuldu 500 м2 brusçatka. Şindi insannar sevinerlär, ani erli kuvetlär verdilär para da yol düzüler. “Şindi bordürları koyȇrlar. Kirova sokaa enilener”. “Bekledik, bekledik, şindi göreriz, ani iş gider. Çok saa ol sizä hem işçilerä”. Proektı geçekleştirän kuumun temsilcisi açıkladı, ne hem nasıl yapılȇr. “Bordürları yaptık, greyderlan geçeriz, hepsi tehnologiyaya görä gider. Yapȇrız ölä, ki yaamurlardan sora su toplanmasın. İnsannar da islää, bizä yardım ederlär”, —  açıkladı İvan Küçuk. Bu sokakta kaldı koymaa 100 metra…