Video: Gagauzların çölmekçilik işlerinnän Türkiyada tanıştılar

ZAANAT EVİ yaradıcılık okulu İstambulda halklararası sergidä pay aldı. Orada 400-dän zeedä ellän yapılmış yaradıcılık işleri 132 devlettän ustalar tanıştırdılar. Yaradıcılık okulu Komrattan da tanıştırdı serginin katılannarını sarı topraktan yapılı türlü meraklı işlärlän.

Ellän yapılan sergidä İstambulda vardı kolaylık 100 -dän zeedä devletin ustaların el işlerinnän tanışmaa, mebellän, interyer özelli işlerinnän, ellän yapılan düzünmäk işlerinnän. ZAANAT EVİ yaradıcılık okulu da getirdi sarı topraktan yapılı işlerini baalı gagauzların istoriyasınnan hem kulturasınnan. Okulun üüredicisi Ulyana Trandafilova paylaştı, ani pay almak butakım sergilerdä önemli.

Tehnologiya, angısına görä gagauzlarda çölmekçi zaanatı ilerleer, ayırılȇr başka devletlerin tehnologiyalarından, söler Ulyana Trandafilova.

Büünkü gün ZAANAT EVİN çölmekçilik bölümünä 60 zeedä uşak geler. Nicä söleer üüredici, uşaklar büük başarları göstererlär. Bunu var  nicä görmää sergilerdä hem onu da, ani ellän yapılı topraktan hazır eksponatları havezlän turistlär satın alȇr ki evdä bulunarak Gagauziya için tutmaa aklında.
Источник grt.md
199

İlgili statyalar

22 09 21 FİDANJİK REABİLİTAŢİYA MERKEZİN TERBİEDENNERİN SERGİSİ

Komrattakı muzeydä ceviz ayın 22-dä FİDANJİK reabilitaţiya merkezin terbiedennerin sergisi açildı. O baalı Evropa varlıı Günnerinnän, angılarını muzey bakêr her yıl bu arada. Nicä nışannadılar muzeyin izmetçileri ,ceviz ayın 22-dän 30-kadar Komrattakı muzeyindä adetçä Evropa varlıı Günneri bakılêr. Bu yıl bu günnerä baaladılar yaratma işlerin sergisini geçrmää, angısını reabilitaţiya merkezin terbiedenneri hazırladılar. Kendi becermeklerini uşaklar istedilär başka insana da göstermää. «Onnar deridän panoları hazırladılar, angılarını isteriz gösterelim. Bundan kaarä Pötr Vlah nezaman sa pek dostlaştıydı bu merkezlän da baaşladıydı birkaç kuru susak. Uşaklar onnarı resimnerlär o renklerdä, angılarında görerlär. İsteriz gösterelim, ani bizim uşaklarımız herbir uşak gibi, türlü işleri becererlär…

Komrat Yaradıcılık evindä Hederlez ayın 1-dä uşaklara deyni hazırladılar türlü oynamak bölümneri

Halklararası  uşakları  korumak günü nişannanȇr şansora 72  yıl. Bu gün Moldovada geçirildi meraklı olaylar. Komratta konţert hem başka türlü meraklı olaylar geçti Yaradıcılık evindä. Uşaklar – bu en paalı ne var bizim yaşamamızda. Uşaklar-yașamanın çiçekleri. Halklararası  uşakları  korumak günündä Yaradıcılık evindä geçti konţert. «Biz her yıl bölä yortuları geçireriz. Uşaklar bizdä pek islää hem akıllı, onnar çalȇrlar, oynȇȇrlar, resimneerlär. Biz onnara baaşışları da verecez-dondurmaa hem çupa-çups», — açıkladı MARİYA MELKAN, Komrat  Yaradıcılık evin direktoru. Uşaklarar hem onnarın anaları -bobaları  bu konţerdı pek beendilär. «Pek gözäl bir konţert. Bän pek beendım onu». «Bän gördüm, ani terbiedicilär hem uşaklar bu Yaradıcılık evindä çalışȇrlar barabar. Onnar…

Çadır – Lungada yaradıcılık evin soruşu bakıldı muniţipal sovedin sırasız oturuşunda

Orak ayın 29 – da Çadır – Lungada geçti muniţipal sovetin sırasız oturuşu, neredä bakıldı yakın 20 soruş. Günün işinä eklendi taa bir soruş, angısı baalıydı sınır erlerin kararlamak işlerinnän, hem da eni yaradıcılık evin sayıya koyulmasınnan, angısı bulunȇr  Lenin sokasında. Bu soruşlan nasaatçilara danıştı Çadır – Lunga kasabasının erlär soruşlarında  baş  uzmanı Evgeniya Marinova. EVGENİYA MARİNOVA, Çadır – Lunga erlerin soruşlarında baş uzmanı: «Geçecez punktlardan: Sınır erlerin kararlamak işlerinnän hem sayıya koyulmasınnan, angısı bulunȇr Lenin sokaanda 115 nomerlän, o baalı eni yaradıcılık evinnän, angısı bulunȇr ilk okulun karşısında hem düzüler.  Çadır –Lunga kasabasının primarı Anatopliy Topal  yapıların hem erlerin…

Tarakliyada büük remonttan sora uşak zanaat okulu açıldı

Tarakliya uşak zanaat okulunda başarıldı düzülmäk işleri. Bu iş üzä çiktı «Bulgariyanın yardımı ilerlemäk için» proektın yardımınnan. Onu aslıya çıkarȇr Tarakliyada Bulgariya devleti. Düzüldü zanaat okulun örtüsü hem içänkı odalar. Bu işlerin iliniinnän olacek kolaylık zanaat okuluna zeedeletmää ürenicilerin sayısını. Tarakliya zanaat okulun yapısında düzmäk işlerindän sora oldu kolaylık kabletmää taa çok uşaa. Enilenmiş yapıda var horeografiya derslär için zal, ilerdän o yoktu. Bu iş yardım edecek zeedeletmä ürenicilerin sayısını horeografiya derslerindä, neredä yapılı uşaklara deyni hepsi koşullar. Zeedelenecek uşakların sayısı resim zanaatın klasslarında da. Düzmäk işlär gidärkana yapıldı sergi zalı da, neredä kendi işlerini göstereceklär okulun ürenicileri hem ileriya…

04 10 21 YARADICILIK  EVİN DOLAYINDA DİKTİLÄR TUYA AAÇLARINI

Geçän  pazar günü  Komrat yaradıcılık evin üürenicileri  barabar iş adamnarınnan hem  Gagauziyanın başkanınnaan İrinaylan Vlah ekologiya akţiyasını geçirdilär  — diktilär 150 tuya finanını üürenmäk kurumun dolayında. Fidannarın dikmesindä  pay aldılar    biznes adamnarı hem hep ölä yaradıcılık evin üüredicileri hem üürenicileri.  İş adamnarı  nışannadılar, ani bölä uurda akţiyalar yardım edeceklär uşaklara sevmää  hem korumaa nataurayı. İdeyäyi  onu geçirmää kabletti  bütün komanda. «Bizdä Bizness Tractor camp oluşu geçti. Kurduk biznes proektini    da topladık para. Bilmäzdik nereyi onnarı harcamaa, sora  geldi ideya  onnarı fidannarın dikmesinä harcamaa. Kararladık yaradıcılık evin yanında aaçları dikmää  . Biz tutturduk bunu, da te biz buradayız», — söledi  iş adamı Andrean Pleşka. «Biz pek sevineriz…