(Video) Gagauzizyanın Halk Topluşun öndercilii buluştu OBSE missiyasının başınnan Moldovada Klauslan Noykirh

Buluşmakta bakıldılar avtonomiyanın ilerlemäk perspektivaları, baalantılar regional hem merkez kuvertlerin aaralarında, hem hep ölä OBSE tarafından Gagauziyanın tutturması kolaylıkları.

GHT başı Dmitriy Konstantinov haberledi dostluun açiklıını, hem hep ölä inançlı baalalntıları, angıları kuruldular Gagauziyanın başların hem OBSE missiyasının aaralarında.

“Biz üüsek notalȇrız OBSE missiyasının işini, da umutlanȇrız ilerki vakıtta yardıma, angısınnan biz var nasıl bulalım dooru yolları soruşların ilerlemesindä, angıalrı baalı Gagauziyanın politika urunnan”, — böla laflarlan karşıladı musafiri kanon organın spikeri Dmitriy Konstantınov.

Buluşmanın pay alannarı diiştilär bakışlarınnan, kanon organın balantılarınnan MD politika kuvetlerinnän, hem hep ölä annaşmalar Gagauziyanın Başkanınnan.

Viţe – spiker Nikolay Ormanjı tanıştırdı diplomatı birleşik iş grupanın işinnän eni ayırılmış azalarlan.

Aleksandr Tarnavskiy haberledi Gagauziyanın Halk Topluşun hem Moldova Parlamentin aaralarında iş grupanın lääzımnı için.

Politika soruşlarından kaarä bakıldılar avtonomiyanın soţial — ȇkonomika ilerlemesinnän baalı soruşlar. Taraflar baktılar başka soruşları da, hem belli etillär ilerki balantıları.

Klaus Noykirh habeledi plana koyulu iki proektin giriştirmesini, neredä pay alaceklar Gagauziyanın Halk Topluşun deputatları da.
Источник grt.md
138

İlgili statyalar

Video: Gagauziya yaşayannarın beklentileri Halk Topluşun deputatlarından

2021 — ci yılın canavar ayın 19 – da  geçtilär seçimnär Gagauziyanın Halk Topluşuna. Avtonomiyanınn kanonnarı kabledän organına ayırıldı 35 deputat. VII -ci çaarışının ilk topluşun gününü läzım belli etsin Gagauziyanın başkanı. Ne beklerlär Gagauziyanın yaşayannarı seçilmiş deputatlardan, annadı Polina Barbova. Источник grt.md

Gagauziyada canavar ayın 2-ndä geçecek hepsi GHT deputatların oturuşu

Gagauziyada canavar ayın 2-ndä geçecek hepsi GHT deputatların oturuşu.Bunun için haberledi GHT başı Dmitriy Konstantinov. O nışannadı, ani deputatlar lääzım açıklasınnar politika hem soţial ekonomika soruşlarını. Lääzım annamaa, nicä avtonomiya lääzım ilerlesin. Bunun için lääzım geçirmää hepsi GHT deputatların oturuşunu, haberledi halk topluşun başı Dmitriy Konstantinov. Gagauziyada var çok problema, angılarını lääzım çözmää, çizgiledi Dmitriy Konstantinov. İdeyayı geçirmää hepsi GHT deputatların oturuşunu tutturdu halk topluşun başın politika soruşlarında nasaatçısı İvan Burgucı.  İVAN BURGUCI Halk topluşun başın politika soruşlarında nasaatçısı: — “Bu pek önemli. Biz lääzım gösterelim hepsi insannara, ani birleştik. Lääzım açıklamaa ne düşüneriz bizim haklarımız için. Moldova diil hepsini…

Video: KOMRATTA ALEKSANDR STOYANOGLOYU TUTTURMA AKŢİYASI GEÇTİ

Moldovanın genel prokurorunu Aleksandr Stoyanogloyu  informaţiya  hem korrupţiyaya karşı prokuraturanın uzmannarı 72 saada kapadılar. Ona açtılar ceza işini, angısını sayȇrlar  baalı  korupţiyaylan. Avtonomiyanın yaşayannarı ceviz ayın 6 – da  Gagauziya  Bakannık Komitetin hem Halk Topluşun binanın önündä geçirdilär akţiyayı tutturmaa  deyni  MD genel prokurorunu Aleksandr Stoyanogluyu. İnsan şaşȇr, ne olȇr bizim memlekettä. “Bendä hiç yok laf. Adam, angısı korulu bütündän MD Konstituţiyasınnan, prokuratura kanonnarınnan. Nasıl var nicä olsun bu iş? Bu bir adam, angısı korulu hepsi devlet bölümnerinnän, da onu bir günün içindä çıkarȇrlar iş erindän,  hep o gün açȇrlar ceza işini, hep o gün  kapȇrlar. Açan açılȇrlar ceza işleri, lääzım insanı seslesinnär marturlar, toplansınnar…

Deputatlar: “Gagauziyanın baş kanonuna diişilmeklär lääzım Komstituţiyada yazılsınnar”

Gagauziya Halk Topluşu (GHT) deputatları Sergey Çimpoeş, Georgiy Leyçu, hem Aleksandr Tarnavskiy press-konferentiya verdilär, neredä parlament arası grupanın işi için annatılar, Bakannık Komitetin işindä yanışlıkları için annattılar hem nesoy diişilmekleri teklif ederlär deputatlar Gagauziyanın baş kanonuna giriştirmää ki ileri dooru onnar yazılsın devletin konstituţiyasına. Kanondakı organın deputatı Sergey Çimpoeş annatı, ani 2015 yıldan deputatlar parlament arası grupasının işindä pay alȇrlar. En önemli problema, urguladı deputat, o, ani merkez kuvetleri saymȇrlar avtonomiyayi politika uurunda. Sergey Çimpoeş çizgiledi, ani evropadakı kurumnarın, Evropa birliin, Rusiya devletin, Türkiyanın pay almasınnan 1994 yılda Gagauziyanın yaşayannarı avtonomiyayi kablettilär. O düşüner ki avtonomiyanın ilk günnerindän politiklär kimi…

(Video) Deputatlar Gagauziyanın baş kanonuna diişilmekleri yapaceklar

Gagauziya Halk Topluşun deputatları hazırlȇȇrlar diişilmekeri Gagauziyanın baş kanonuna. Bunu için Halk Topluşunda kurulu maasuz komisiya. Onun başı ayırıldı deputat Georgiy Leyçu, yardımcısı oldu İvan Dimitroglo, sekretar Aleksandr Dülger. Gagauziyanın Baş kanonu – Ulojenie 1998 yılda kabledildi. Ona lääzım yapılsın bir sıra diişilmeklär şindiki normalara görä, sayȇr Gagauziya Halk Topluşun deputatı Georgiy Leyçu. O çizgiledi, ani onnar olaceklar baalı Başkan seçimnerinnän. Reestrda yazılı, ani Gagauziyada seçicilerin sayısı kurȇr 132 bin kişi, ama halizdän yaşayannarın sayısı taa az, çizgiledi deputat. Bu üzerä seçimnerdä pay alȇr az insan. «Çok insan bulunȇr aşırıda, avtonomiyada yaşamȇȇrlar. 50% seçici yok nicä olsun, bu insannar yok»,…