Video: Gagauziyanın sambo güreşçileri getirdilär gümüş ödülü Dünnä çempionatından

Dünnä çempionatı sambo güreşindä  geçti Greţiyada Saloniki kasabasında. Yarışmaklarda pay aldılar Komrat dolayın  sport okulundan göreşçilär:  Aleksandr Nedu kazandı gümüş ödülünü, Darya  Vlah hem Daniil Zahariya kalkınamadılar şannı pyedestalın basamaana, ama gösterdilär kaavi güreşi.

Dünnä çempionatında 71 kilalık güreşçi Aleksandr Nedu geçirdi üç güreş da taradı karşındakı sportsmenneri Bulgariyadan, Serbiyadan hem İzraildän da çıktı finala. Güreş Rusiyanın sportçusunnan kızgındı hem görümnü. Kaavi güreştä ikisi dä sambistlär  kablettilär  bir türlü puan, ama davacıların kararınnan taramayı verdilär rusiyadakı  sportçuya.  Bizim Aleksandr Nedu oldu Dünnä yarışmakların  gümüş prizöru.

Geçän yıl Dünnä yarışmaklarında Aleksandr kazandı üçüncü eri. Trenerlär umutlanȇrlar, ani onnarın trebiedilenneri gelän yıla alacȇklar altını Dünnänın en üüsek yarışmaklarında.  Ternerlerin laflarına görä Gagauziyanın sportçuları  gösterdilär kendi harakterini, da koyup bütün kuvedini taradılar kaavi konkurentlarını.

Sambist Daniil Zahariya kendi 79 kilalık kategoriyasında  güreşmedä üçüncü er için tarattı kendi konkurentına Ukrainadan. Hep ölä bronza ödül için dünnä yarışmaklarında Darya Vlah tarattı iki keret Düünä çempionuna Ukraina devletindän. Bu yaş  kategoriyada o en küçüktü hem onun ilk bölä uurda yarışmakları.

Nicä söledi trener, onnara etişmedi kuvet hem konkurentlar da pek kaaviydilär. Bütündän Moldovanın komandası bu yarışmaklardan getirdi sadece iki ödül gümüş hem bronza.

Paraylan pay almaa yarışmaklarda yardım ettılär Komrat dolayın sport okulu barabar  Gagauziyanın gençlık hem sport bakanıınnan.  Terbiedicilär hodullanȇrlar kendi uşaklarınnan.

Yakında sportçular  hazırlanacȇklar taa iki önemli yarışmaklara Dünnä çempionatına büüklerin aralarına, angısı geçecek  Uzbekistanda  kasım ayında, hem Evropa yarışmaklarına kadetların aralarında, angıları  Kıbrısta geçeceklär. Komrattan  sportçular  pay alacȇklar yarışmaklarda Moldovanın toplu komandasınnan.
Источник grt.md
363

İlgili statyalar

Gagauziyadan genç sambo güreşçileri Moldova çempionnarı oldular

Kirez ayın 30-dan  orak ayın 2-dän  Kauşanı kasabasında  geçti  Moldova uniorların hem gençlerin aralarında sambo çempionatı.  Gagauziyayı tanıttılar  sportçular Komrattan, Çeşmäküüdän hem Kazayaktan. Sambocular getirdilär regionun kumbarasına beş altın ödül. Devletin uniorların hem gençlerin aralarında sambo çempionatında  Pötr Kurunun  terbiedilenneri  kazandılar üç  altın ödül. Devletin  çempionnarı oldular  Komrat  komandanın liderları, angıları diil bir yıl  kazanȇrlar bu titulu.  İki altın kazandı Darya Vlah , angısı  geçirdi  hepsi güreşleri üüsek uurda brakmayıp konkurentlara şansları taramaa. Aleksandr Nedu  hep ölä oldu devletin çempionu.  Geçirip  kızgın  güreşleri, braktı geerdä kendi konkurentlarını da türlü   çalımnarı yapıp  kalktı pyedistalın üüsek basamaana.  Trenerın Pötr Kurunun laflarına görä…

Gagauz güreşçisi İvan İkizli Dünnä çempionatında kazandı bronzayı

İki bronza ödülünü  getirdilär Moldovanın  serbest güreşçileri Dünnä çempionatın bitki günündä, agısı geçti İspaniyada.  Moldovanın toplu komandasındaydı sportçu Gagauziyadan da İvan İkizli. O pay aldı  86 kilalık kategoriyada. Taa bir bronza ödülünü kazandı Vasiliy Dyakon 74 kilalık kategoriyada. Serbest güreşçisi İvan İkizli pay aldı Moldovanın toplumunda  86 kilalık kategoriyasında da taradı 1/8 finalında Armeniyadan  güreşçiyı. Buluşmak başarıldı sayıylan 11-3. Finalın dördüncü payında Gagauziyadan güreşçi buluştu  Poloniyadan konkurentlan, angısını taradı sayıylan 12-7. Çıkmaa deyni finala  İvan İkizli  tarattı sportçuya  Amerikadan 11-1 sayıylan,  ama güreşärkana bronza ödülü için  kongazlı sportçu taradı  kaavi konkurentı Kazahstandan. İi güreşti yarışmaklarda  taa bir moldovanın sportçusu Vasiliy…

Video: Gagauziyanın sambo uurunda ödüllerin sayısı zeedelendi

Moldovanın Kauşanı kasabasında geçti sambo güreşindä Respublika çempionatı. Bu olay sürttü 2 gün sıravardı kadetların arasında. Yarışmada pay aldılar Moldovanın 16 dolayından 150-dän zeedä güreşçi. Gagauziyadan 3 sportsmen kazandılar ödülü. Darya Vlah kazandı altın, Pavel Kuyujuklu Vatanına getirdi gümüş, Konstantin Kalak Kazayak küüyün okuluna geitrdi bronza. Darya Vlah dünnä sambo çempionatında kazandı 5-ci eri. Anılmış sambistkacı Komrat kasabasından pay aldı Moldovanın çempionatında 59 kila kategoriyasında, tarayıp herbir güreştä, neylän da kazandı altını. Bu uurda ödül açtı ona yolu Evropa çempionatına. O gidecek kadetlarlan Moldovanın adından kıran ayında Limassol kasabasına Kıbrısa. Nicä haberledi Moldovanın sambo federaţiyası, turnirda pay aldılar 200 yakın sportsmen devletin 16 dolayından. COVID-19 pandemiyasının beterinä hepsi güreşlär geçirildilär hepsi korunmak koşullarına…

Gagauziyadan şannı trener Pötr Kuru oldu Evropa çempionu dzüdo uurunda

Kirez (iyün) ayın ikisindän Greţıyada Krit adasında İraklion kasabasında geçer Evropa çempionatı dzüdo uurunda veterannarın aralarında. Yarışmaklarda pay aldı Moldova toplumunnan gagauz sportçusu, şannı trener Pötr Kuru, angısı kazandı Evropa çempionu titulunu. Gagauziyanın hem Moldovanın şannı trenerı dzüdo hem sambo uurunda Pötr Kuru pay aldı 100 kilalık kategoriyada. O geçirdi üç güreş, angılarını taradı. Üçüncü güreşi ilk er için ipon çalımınnan taradı konkurentını Almaniyadan. Karşıtlan taa ileri buluşmadı, onun için koydu bütün kuvedini, da kazandı çempion titulunu.  Yarışmaklarda pay aldılar sportçular 36 devlettän. “Yarışmaklar  geçtilär üüsek uurda, hepsi çempionnar güreştilär , geçirip üçär-dördär güreş, taradılar kendi konkurentlarını, da kazandılar ilk…

Gagauz güreşçilär kazandılar Balkan oyunnarında ödülleri

Harman ayın çeketmesindä Turkiya devletindä Yalova kasabasında  geçtilär uşakların aralarında serbest güreşmesi edinci Balkan oyunnarı.  Onnarda  pay aldı Moldovanın üülen tarafından komandası, angısına girdi  7 güreşçi  Gagauziyadan hem  Tarakliyadan. Sportçular getirdilär  komandaların kumbarasına 7 ödül.  Komrat muniţıpal sport okulun  üç güreşçisi getirdilär Blkan oyunnarından, angıları geçtilär Türkiyada, üç  ödül. Altın kazandı 41 kilalık kategoriyada Pavel Mavrodi. O üüsek uurda geçirdi güreşleri, brakmayıp konkurentlarına şans taramaa.  İkinci oldu  Nikita Yakimov 44 kilalık kategoriyada, angısı geçirdi  üç güreş da ilk er için tarattı konkurenta Makedoniyadan. Bronz ödülcüsü oldu  Renat Arnaut. Trenerın Evgeniy Nedälkonun laflarına görä, çocuklar geçirdilär güreşleri üüsek uurda hem gösterdilär,…