Video: GAGAUZ TÜRKÜCÜSÜ PAY ALDI BALKAN FESTİVALİNDÄ

«Balkan giimneri, türküleri hem oyunnarı» festivali Türkiyanın Edirne kasabasında  geçti. Gagauziyayı onda gagauz türkücüsü Anetta Büük temsil etti.

«Balkan giimneri, türküleri hem oyunnarı» Halklararası festivali Edirne gubernatorun hem Rumeli akademiya asoţiaţiyasının hatırınnan yapıldı. Gagauz kulturasını balkan devletlerin uurunda Anetta Büük temsil etti. Festivaldä Anetta gagauz halk türkülerini gagauz millet giiminnän çaldırdı.

Bu festivalin çerçevesindä türk dünnesinin halkları millet giimnerini gösterdilär hem oyunnarı oynadılar.

 
Источник grt.md
825

İlgili statyalar

“Baur  – 2022” festivali Kıpçakta geçti

“Baur  – 2022”  festivali     geçer  Kıpçak   küüyündä  2016- yıldan. O  yapılêr,   ki   ilerki   Gagauz  halkın   imesini   bilsinnär,  unudulmasın  ilerki  adetlär   hem   taa  çok   insan  Gagauz   halkın   adetlerini   üürensinnär. Festivalin  payalannarı — insannar, kim evdä  festivalä  deyni   yaptılar Bauru, onnar  paylaştılar  kendi  reţeptlarınnan  hem  annattılar  kimdän  onnara  kaldı  bu  adet. Insannar   sevinerlär, ani onnarda  var  kolaylık   pay  almaa  festivaldä,  bununnan  gagauz  kulturasını  ilerletmää. Festivalin  programması  meraklıydı,  ayırıldı   en ii  «Baur», yapıldı  şen konţert   programması  , gösterildi  gagauzların  türküleri  hem  oyunnarı. Festivalin  musaafirleri   danıştılar  kutlama  laflarnan,  hem nışannadılar , ani  festival  geçti  üüsek   uurda. Onnar  sayȇrlar,  ani  böla   festivallär   nicä  taa  bir …

“Gagauz kilimneri” festivali respublika uurunadan büüdü

«Gagauz kilimneri-2022» Gagauziyanın kilim festivali bu yıl Moldovada millet yortuların birisi oldu. Bu yıl oldu kolaylık görmää diil sade gagauzların millet kilimnerini hem ustaların işlerini, ama Hınçeştıdan, Çimişlidän, Taraklıdan hem Besarabkadan katılannarın yaratmalarını. Evlerdä kırma istoriyalı kilim kolekţiyaları XIX asirin sonundan–XX asirin çeketmesindän, evelki unikal tertipleri, koyun yapaayın yıkamasından ipin yapılmasınadan gösterici-üüretmäk örneklerini hem evel unikal gagauz ustalıını yortuda vardı nicä görmää. «Gagauz kilimneri-2022» festivali geçti Gaydarı küüyün enilenmiş lüzgär dermenin dolayanında. Kazayak küüyün yaşayanı Vasilisa Kıvırjık özel kolekţiyasından iki kilimi sergiya çıkardı. VASİLİSA KIVIRJIK, Kazayak küüyün yaşayanı: «Kilimnerin birisini kızıma çiizlik kırdım, ikinci kilim-o niţurka, onun resimini başkasında gördüm,…

Türkiyedä Türk dünnäsı günneri Festivali geçti

Kirez ayın (iyün) 3-5 günnerindä Türkiyenin Kastomonu kasabasında Türk dünnäsı günneri Festivali geçti, neredä Türk dünnäsıının 20 devletndtän hem başka memleketlerdän türk insannarı bir araya geldilär. Gagauzları bu gözäl sırada temsil ettilär Gagauziya kultura Upravleniyanın başı Marina SEMENOVA, Semön POMETKO adına “Düz Ava” türkü hem oyun ansamblinin oyuncu grupası, Ukraynadan gagauz türkücüykası Nataliya DENİZ hem Kongaz küüyün “Gagauz sofrası” etno-turistik kompleksın başı Anna STATOVA. Kasabanın konțert erlerindä “Düz Ava” türkü hem oyun ansamblinin oyuncu grupası gösterdi gagauz halk oyunnarını, türkücüyka Nataliya DENİZ çaldı kendisinin hem gagauz halk türkülerini, “Gagauz sofrası” etno-turist kompleksın zaametçileri dä tanıştırdılar Festivalin ev saabilerini hem musaafirlerini…

«Gagauz kilimneri-2022» festivali avgustun 14-dä geçecek

«Gagauz kilimneri-2022» 9-cu millet kilim festivali bu yıl avgustun 14-dä Gaydarı küüyündä geçecek. Oluş region uurundan respublika uurunadan büüdü. Festival yıl-yıldan genişleer: zeedelener kilim aulları, el ustaları, musaafirlär, programa. Oluşun enilikleri hem özellikleri için Svetlana Dimitroglonun materialında. Bu yıl «Gagauz kilimneri-2022» millet kilim festivalin kurucuları kendi sınırlarını genişleder. Oluş yardım eder gagauz kilimciliin adetlerini hem tradiţiyalarını korumaa. МАRİNA SEMÖNOVA, Gagauziya kultura bakanı: «Büün kilimcilik, nicä ustacılık kaybelerţ kaldı sayılı insannar, angıları bu zanaatı ilerlederlär. Kilim kırmasınnan baalı adetleri bizim halkımız sayȇr hem koruyȇr». «Gagauz kilimneri-2022» festivalini bu yıl 18 aul düzecek. Yortunun özelliini gagauz millet aulları kuraceklar, oluşa katılaceklar musaafirlär…

Gagauz gelinneri İA MANİA festivalindä

Orak ayın (iyül) 18-dä Moldovanın Dubasar rayonunun Galerkani küüyündä oldu sekizinci “İA MANİA – 2022” festivali, neredä, ev saabilerin dokuz küüyündän kaarä, pay aldılar Gagauziyanın Çadır kasabasının Uşak yaratmak Merkezin “L” adlı Modalar Teatrusunun modelleri dä. Çadır Uşak yaratmak Merkezin “L” adlı Modalar Teatrusunun öndercisi Lidiya İvanovna TODİEVAnın önderciliindä, teatrunun modelleri büük havezlän tanıttılar gagauzları bu festivalda. Başlayıp Lidiya İvanovna TODİEVAnın çalışmalarınnan dünneyi getirilän o milli gagauz rubalarının podiumda gostemesindän, çadırlıykalılar festivalä katılannara deyni gagauz milli oyunnarını da oynadılar. Fotolar: Andrey SOLONAR Источник anasozu.com