Video: Futbol hem uşaklar –Pötr Kristioglunun  yaşamasının bir payı

70 yaşında ama he işin abşında — büün diil hepsi  bölä yaşta çalışȇr hem var çok kuvedi. Bizim süjetin  kahramanına, angısı bütün  yaşamasını  baaladı  uşaklarlan hem  futbollan —  bu uydu.  Bu yılların içindä  o büüttü   profesional futbolcuları hem devletin esaplı vatandaşlarını. Bizim korrespondent Zinaida Kanţır  bulundu Moldovanın anılmış trenerin Pötr  Kristioglunun yortulu kutlamasında.
Источник grt.md
287

İlgili statyalar

Kipçakta küçük yaşayannara Uşakları  korumak  günündä yaptılar türlü olayları

Uşakları  Korumak  gününä  Kıpçak  küüyündä  kuruldu  türlü  şen programmalar. Uşaklar  kablettilär  unudulmaz emoţiyaları. Uşakların  yortulu  günündä  bulundu  bizim korrespondentımız  Oleg Duloglo. Uşakları korumak gününü beener hem bekleer  herbir  uşak, bu  gün  hepsi onnarın  yanında, bütün sevgi onnara. Uşakların içi doluydu duygularlan, şenniklän, sevgiylän.  «Bän çok sevindim, ani çeketti  bölä olay. Bän pek beendim  oyunu, ani çatıynan döndürmää. Beenerim, ani hepsi kayıl oldu atlamaa,  bän pek sevindim bu olaya».   «Bu gün hepsi lääzım  korusun uşakları. Burada türlü olaylar geçer. Mamular lääzım  büün  hepsini  bizä braksınnar, neçinki bu bizim  günümüz. Bän pek  beenerim kendi anamı hem bobamı».   «Pek şenim, pek beendim …

Tomay küüyüdä futbol trenerı İvan Nedälkoyu andılar turnirlan

71 yaşında hastalıktan sora geçindi Moldovanın anılmış futbol  trenerı Tomaydan İvan Nedälko. Bu yıl o tamannayaceydı 72 yaşını. Onun  hısımnarı hem dostları kararladılar onun adını brakmaa diveç da ikinci yıl sıradan geçirerlär futbol turnirı. Bu yıl yarışmaklarda pay aldı dört komanda Joltaydan, Burlaku hem Tomay küülerindän, hem Besarabka kasabasından. Futbol trenerı İvan Serafimoviç Nedälko verdi futbola yaşamasının en büük payını. Onun terbiedilenneri Tomay futbol klubundan kazandılar diil bir kerert ilk erleri  regional hem devlet uurunda.  2004 yıldan çalışardı Çadır  sport okulu  Tomay  filialında futbol trenerı. Hepsi kendi bilgilerini hem becermeklerini, ȇnergiyasını  hem serbest vakıdını verärdi kendi terbiedilennerinä.  O pek sevärdi…

Eni proekt çalışannara küçük uşaklarlan

Nicä  bulmaa balansı  aylän  hem  işin arasında  — büük bir soruş. Regionun  karıları nışannȇȇrlar,ani  zor  olmaa ii çornacıyka,  becerikli  işçi hem  ana birkettä . Ama  bu  problemdan bulundu  çıkış . Kongaz küüyündä  » Asena-Tekstil»  fabrikasının  aulundan  proektin giriştirlenmesinin hatırınnan. Temayı ilerledeer Marina Topal. Kongaz küüyün  » Asena-Tekstil»  fabrikasının  aulunda  uşak meydanı  koyuldu  . Bu proekti   giriştirdi  hem  ödedi  UNFPA  kurumu  barabar Moldova  Devletin  alış-veriş  palatasınnan. Proekt  doorudulu  ilerletmää deyni  aylä  zenginniklerini  iş erindä hem  vermää birtürlü hakları  koliktivin hepsi  azalarına. NELLİ  RUSSU proektin koordinatoru : — » Uşaklar memnun.  Biz dä  sanerız,ani  bu  iniţıativa  olacȇk  örnek  başka  kurumnara deyni. Kurumnarın…

Tomay küüdä geçti treneri Vladimir Taukçiyi anmak turniri

Tomay küüyüdä geçti  serbest güreşi turniri deyni anmaa şannı  treneri  Vladimir   Taukçiyi. Turnir  geçti şansora 8 keret,  o toplȇȇr  Gagauziyanın   hem  Moldovanın  en  kaavi  güreşçilerini. Vladimir  Taukçiyi anmak turnirdä  pay aldı  12 komanda  12 aarlık  katigoriyasında. Vladimir Taukçi –  insan, angısı bütün yaşamasını sportlan  baaladı,  büük  bir  iz  braktı kendi ana küüyünün istoriyasında. Gençlerdä o  teerbi  edärdi   diil  sade   kaavi  güreşçileri,  ama  haliz  insannarı da. Güreşçilär  Gagaziyanın  hem  Moldovanın  türlü  taraflarından her  yıl büük havezlän pay alêrlar  bu turnirda. «Pek sevinerim pay almaa bölä  turnirlarda, çünkü  isteerim ensemää». «Bän ilk keret  pay  alêrım  böla  turnirlarda,  tarattım,  ama bän  hiç  durgunmayacam,…

Video: KOMRATTA ALEKSANDR STOYANOGLOYU TUTTURMA AKŢİYASI GEÇTİ

Moldovanın genel prokurorunu Aleksandr Stoyanogloyu  informaţiya  hem korrupţiyaya karşı prokuraturanın uzmannarı 72 saada kapadılar. Ona açtılar ceza işini, angısını sayȇrlar  baalı  korupţiyaylan. Avtonomiyanın yaşayannarı ceviz ayın 6 – da  Gagauziya  Bakannık Komitetin hem Halk Topluşun binanın önündä geçirdilär akţiyayı tutturmaa  deyni  MD genel prokurorunu Aleksandr Stoyanogluyu. İnsan şaşȇr, ne olȇr bizim memlekettä. “Bendä hiç yok laf. Adam, angısı korulu bütündän MD Konstituţiyasınnan, prokuratura kanonnarınnan. Nasıl var nicä olsun bu iş? Bu bir adam, angısı korulu hepsi devlet bölümnerinnän, da onu bir günün içindä çıkarȇrlar iş erindän,  hep o gün açȇrlar ceza işini, hep o gün  kapȇrlar. Açan açılȇrlar ceza işleri, lääzım insanı seslesinnär marturlar, toplansınnar…