Video: ENİ HALK TOPLUŞUN OTURUŞUNU BAŞKAN TOPLADI
Источник grt.md
786

İlgili statyalar

Çiftçilik soruşlarında Halk Topluşun komisiyası geçirdi oturuşunu Kırlannar küüyündä

Foto: Gagauzianın Halk Topluşu Çiftçilik bölümündä büünkü durumu üürenmää deyni komisiya dolaştı Kırlannar küüyündä bulunan bir çiftçi çorbacılıını, haberler Halk Topluşun presa izmeti. «Cotov Agro» çorbacılıın başı Saveliy Radov annattı damna sistemanın iilikleri için başçalara deyni, ne onun bakışına görä pek aktual bakarak bölgemizin klimat özelliklerinä. Çorbacılıkta tepliţalar, başçalar hem baalar sulanerlar damna sistemasından. Su her zaman olsun deyni yapıldı suyu toplayan rezervuar. Foto: Gagauzianın Halk Topluşu Foto: Gagauzianın Halk Topluşu Foto: Gagauzianın Halk Topluşu Foto: Gagauzianın Halk Topluşu Komisiya plannadı bölä buluşmakları yapmaa Gagauziyanın herbir dolayında, deyni annamaa ne durumda bulunȇrlar çiftçilär büün. Gözä alınacȇklar ilkin küçük çorbacılıklar, angılarında…

Video: Deputatlar GHT ilk oturuşunu bekleerlär 

Gagauziya Halk Topluşun deputatları ilk oturuşunu beklerlär. Ne zaman o geçecek kararlayacȇk başkan İrina Vlah. Kurabileceklär mi deputatlar çokluu, osa böleneceklär grupalara, becereceklär mi ilk oturuşta seçmää GHT başını, materialımızda. Bakarak ona, kim şindiki GHT seçildi, taa erken sölemää, olacȇk mı o birlik deputatların arasında, derlär ekspertlär. Politika analitiinin Sergey Manastırlının laflarına görä, soruş nesoy kurulacȇk HT çokluu, kalkınacȇk ilerdä. Halk topluşun ilk oturuşunda GHT başının adı belliedilmeyecek, urguladı ekspert. SERGEY MANASTIRLI, politolog: «Bän şüpelenerim, ani ilk oturuşta bişey annaşılmayacȇk. Genä işidiler, ani deputatlara para teklif ediler, ki seslerini lääzımnı kişi için versinär.  Dooru ani bakılmaklar hem annaşılmaklar uzanaceklar”. Şindän…

Video: Gagauziya yaşayannarın beklentileri Halk Topluşun deputatlarından

2021 — ci yılın canavar ayın 19 – da  geçtilär seçimnär Gagauziyanın Halk Topluşuna. Avtonomiyanınn kanonnarı kabledän organına ayırıldı 35 deputat. VII -ci çaarışının ilk topluşun gününü läzım belli etsin Gagauziyanın başkanı. Ne beklerlär Gagauziyanın yaşayannarı seçilmiş deputatlardan, annadı Polina Barbova. Источник grt.md

Gagauziyada canavar ayın 2-ndä geçecek hepsi GHT deputatların oturuşu

Gagauziyada canavar ayın 2-ndä geçecek hepsi GHT deputatların oturuşu.Bunun için haberledi GHT başı Dmitriy Konstantinov. O nışannadı, ani deputatlar lääzım açıklasınnar politika hem soţial ekonomika soruşlarını. Lääzım annamaa, nicä avtonomiya lääzım ilerlesin. Bunun için lääzım geçirmää hepsi GHT deputatların oturuşunu, haberledi halk topluşun başı Dmitriy Konstantinov. Gagauziyada var çok problema, angılarını lääzım çözmää, çizgiledi Dmitriy Konstantinov. İdeyayı geçirmää hepsi GHT deputatların oturuşunu tutturdu halk topluşun başın politika soruşlarında nasaatçısı İvan Burgucı.  İVAN BURGUCI Halk topluşun başın politika soruşlarında nasaatçısı: — “Bu pek önemli. Biz lääzım gösterelim hepsi insannara, ani birleştik. Lääzım açıklamaa ne düşüneriz bizim haklarımız için. Moldova diil hepsini…