Video: DUNAY DERENİN ZENGİNNİNİ KORUYACEZ
Источник grt.md
479

İlgili statyalar

YALPUG DERENİN SINIRLARINI BELLİ EDECEKLÄR

Komrat muniţipiyanın primariyasında cümnä seslemekleri geçtilär,   bakıldı soruş baalı Yalpug deresinin sınırların belli edilmesinnän. Laf gidärdi ki Yalpug derenin orta erin sınırlarını Gavrilüka maalesindän Osvobojdenie maalesinädän taa uz yapmaa hem belli etmää  bu erleri nicä cümnä  varlıı. Yalpug derenin dolayında erlerin sınırların belli etmesi   proektın genel neeti — gözelletmää Yalpug derenin sınırlarını. Şindiki sınırlar kartada  yok,neçinki orada  taa  çoyu insannarın topraa. Teklif edildi bu erleri cümnä   varlıından çıkarmaa da bu takım doorutmaa sınırları. SERGEY ANASTASOV Komrat muniţipiyasının primarı: «Laf gider küçük   erlär  için, angıları Yalpug derenin yanında bulunȇr. Bütünnä Yalpug derenin  dolayı 15  ektardan zedä kurȇr. Onu biz cümnä varlıına…

Koku zihirleer yaşamayı Yalpug derenin boyunda yaşayannarı

Yalpug derenin boyunda yaşayan  insannar  bitki vakıt duyȇrlar kötü kokuyu. O koku etişer bütün kasabaya da. Bu problemayı lääzım çözmää sayȇrlar  yaşayannar. Ki  bu kokunun sebepini bulmaa biz danıştık Komrat primariyasına.Komrat kasabanın  primarı Sergey Anastasov söledi, ani kabaatlı bu durumda   ekonomika agentleri. SERGEY ANASTASOV Komrat kasabasının primarı : — «Ceviz ayınında ,işleerlär  kurumnar, angıları gmıh yapȇrlar hem hepsi gider  Yalpug deresinä.Bän ileri dooru sayardım,ani pak suucaz akȇr,ama  bu diil dooru.Hepsi kirli sular giderlär Yalpug deresinä.Orada da bu cürer». Bizim çekim grupamız gitti meyva hem zarzavat işlettirän zavoda da lafetti onun öndercisinnän. SERGEY ÇİMPOEŞ meyva hem zarzavat işlettirän zavodun başı :…