Video: Doktorlarların durumu zoor – Gagauziyada covid-bölümnär dopdolu
Источник grt.md
168

İlgili statyalar

COVID-19: Moldova hem Gagauziya durumu

08.02.2022. Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannar – 467 271; ölennär – 10 768; alışannar – 407 139. Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 11 584: Çadır rayonu – 3 766; Komrat rayonu – 6 012; Valkaneş rayonu –  1 806. Ulaşannarın arasında: adam kulluu – 188 869 (ölän – 5 047); karı kulluu – 271 438 (ölän – 5 687); aar kalan karılar – 1 988. Источник anasozu.com

COVID-19: Moldova hem Gagauziya durumu

08.04.2022. Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannar – 514 650; ölennär – 11 453; alışannar – 500 740. Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 12 659: Çadır rayonu – 4 078; Komrat rayonu – 6 530; Valkaneş rayonu –  2 051. Ulaşannarın arasında: adam kulluu – 210 645 (ölän – 5 419); karı kulluu – 304 005 (ölän – 6 034); aar kalan karılar – 2105. Источник anasozu.com

COVID-19: Moldova hem Gagauziya durumu

18.10.2021. Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannar – 316529; ölennär – 7 241; alışannar – 296577. Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 8799: Çadır rayonu – 2819; Komrat rayonu – 4666; Valkaneş rayonu – 1314. Ulaşannarın arasında: adam kulluu – 10137 (ölän – 3455); karı kulluu – 185277 (ölän – 3751); aar kalan karılar – 1322. Источник anasozu.com

COVID-19: Moldova hem Gagauziya durumu

22.09.2021. Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannar – 283950; ölennär – 66617; alışannar – 268771. Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 7974: Çadır rayonu – 2636; Komrat rayonu – 4139; Valkaneş rayonu – 1169. Ulaşannarın arasında: adam kulluu – 116867 (ölän – 3217); karı kulluu – 165783 (ölän – 3388); aar kalan karılar – 1186. Источник anasozu.com

COVID-19: Moldova hem Gagauziya durumu

27.07.2021. Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannar – 258713; ölennär – 6245; alışannar – 251553. Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 7116: Çadır rayonu – 2438; Komrat rayonu – 3637; Valkaneş rayonu – 1031. Ulaşannarın arasında: adam kulluu – 107115 (ölän – 3064); karı kulluu – 151509 (ölän – 3180); aar kalan karılar – 1042. Источник anasozu.com