Video: DOKTORLAR NASAAT EDERLÄR KORUNMAA
Источник grt.md
183

İlgili statyalar

Hastaların sayısı zeedelener

Gagauziyanın сovid — bölümnerindä 80  zeedä kişi buunȇr. Onnarın aralarında 30-dan zeedä uşak. Doktorlar nasaat verelär hastalıı kapmamaa deyni  insan epidemiologiya kurallarını esaba alsın. Источник grt.md

İlkyaz – suuklamak hastalıkların zamanı. Doktorun nasaatları, nicä korunmaa

Bakmayarak ona, ani ilkyazın olȇr taa sıcak, hep okadar bu vakıtta insan en sık sıra hastalanȇr suuklamak dertlerinnän.Nasıl koorunmaa, üürendi Zinaida Efremova. Hava diişincä ilkyazın insan başlȇr suuklamaa. Üsürmek, buvaz acıması, ansırmak – hepsi bunnar suuklamakların nışannarı. Kıştan sora, açan güüdä yufkalandı, kolay kapmaa bu hastalıkları. Ama koorunmaa onnardan deyni, lääzım birkaç önemli kural tutmaa, nışannadı aylä doktoru Viktor Nägu. “Pek kalın hem pek incä olmaz giinmää, ki, ne terlemää, ne da üşümää. Yayan gezmää da lääzım taa çok — bu faydalı saalık için, kan taa islää örüyer, da immunitet güçlener”, — söledi doktor. Lääzım sık imää meyva hem zarzavat,…

Video: Komrat  hem  5 küü  kırmızı zonada

Gagauziyada ȇpidimiologiya durumu  kötülener. O baalı onunnan, ani  yaşayannarın taa  çoyu  aşılanmadı, nışannadılar Komrat Cümnä saalık korumak  merkezindä. Gagauziyada  17 proţent  insan sade  aşılandı. Hepsi  yaşayannara nasaat ederlär profilaktika kurallarına uysunnar deyni korunmaa COVID-19 virusundan. Gün — gündän  COVID-19 virusunnan baalı  durum  kötülener, haberledi  Komrat Cümnä saalıık  korumak  merkezin  başı  İvan Hasta. O söledi, ani Gagauziyanın   6  küüyü  hem bir kasaba  kırmızı  zonada. «Komratta — 298, Avdarmada — 255, Baş küüyündä — 450, Çok — Maydanda — 358 te bu küülär hem  kasaba  kırmızı  zonada», — dedi Hasta.  İvan Hastanın laflarına  görä, hasta  insannarın sayısı zeedelener, çoyu onnarın arasında prost halda. Onnar  diil  aşılı. Aşılanmış insannar da hastalanȇr, ama  hastalıı onnar taa kolay atladȇrlar hem taa siirek bolniţaya düşerlär.…

“Yardımcılarımız – bizim ellerimiz hem kanatlarımız”. Doktorlar kendi kollegalar için onnarın günündä

Her yıl Hederlez ayın 12 – dä нalklararası doktorların yardımcıları profesional günü. Bizim korrespondentımız İrina Karaman üürendi zanaatın önemliyni hem özellerini. Doktorların yardımcıları –bu o uzmannar, angıları başardılar başlankı mediţina uurunu hem yapȇrlar o işleri, angılarını sölerlär onnara doktorlar, yardım etmää deyni  hasta insannara. «Doktorların yardımcıları hazırlȇȇrlar  hasta insannarı güüdä hem hal tarafından yapılacak proţeduralara», — açıkladı  travmatolog-ortoped İvan Stançu.   «Doktorların yardımcıları – bu aylä doktorların komandası. Onnar bizim ellerimiz hem kanatlarımız. Uzmannarın çalışması pek önemli», — söledi aylä doktoru Lübov Bargan. Doktorların yardımcıları sayılȇrlar devletin saalıı koorumak sistemasının önemli payi. Onnar cuvap ederlär her bir hasta insan için,…

Doktor: «İlaçların reklaması düşmeer hererdä gösterilsin»

İlaçların reklamalarınnan biz her gün karşılaşȇrız, ama onnarın faydası taa çoyundan düşük ya da hiç yok. Onuştan mediţina uurunda uzmannar nasaat ederlär reklamayı kabletmää sade haber olarak, ama savaşmamaa kendi başına ılaçlanmaa. İlacı satın alıp — almadan, ilkin lääzım doktoradanişmaa. İlaçların sık reklaması getirer ona, ani insan kararsız onnarı kullanȇr, söledi televideniye hem radio Nasaatın temsilcisi Evgeniy Rıbka. Bu problema diil sade Moldovada, ama Evropanın çoyu devletlerindä dä var, nışannadı o.  «Ne baalı ilaçların reklamasınnan, burada var sert hem çoktankı sınırlar Evropa standartların uurunda. Lääzım esaba almaa, ani Moldova bitki yıllar o standartların çoyunu geliştirdi. Ama problemalar Evropa standartların geliştirmesinnän…