Video: Dmitriy Jelezoglo
Источник grt.md
413

İlgili statyalar

Video: NİKOLAY GRAHMEZ KAZANDI BRONZA ÖDÜLÜNÜ

Gagauziyanın avtonomiyanın vatandaşları Ayozlu büük zeet çekän Dmitriy Solunskiin anmak günündä hem da «Kasım» yortusunda karşıladılar bronza çempionunu serbest güreşmedä Kongaz küüyün yaşayanını Nikolay Grahmezı Gagauziyanın stelanın yanında. Источник grt.md

Dmitriy Mavrodi adına liţey yeni tehnikayı kabletti

Bu yıl ceviz ayından beri Komradın primariyası Dmitriy Mavrodi adına liţeyinnän hem Almaniya hükümetinin GIZ agentstvosunnan barabar gerçekleştirerlär bir sıra proekt. Onnaran en büügü – eski futbol meydanın tertiplemesi hem eni meydanın düzülmesi. Geçennerdä liţeydä tamannandı taa bir proekt. İnformatika dersleri için geldi eni tehnika,  himiya hem biologiya derslerinä verildi 34 mikroskop. Ne taa yapılacek bu iş ortaklıına görä, süjettä. Источник grt.md

Dmitriy Ayoglunun sergisi yıldönümünä baalı açıldı

Komrat türk bibliotekasında açıldı sergi, angısı baalı resimcinin Dmitriy Ayoglunun 65-ci  yıldönümünnän. Bizim çekim grupamız  bulundu ekspoziţiyada. Sergidä, angısı   resimcinin   Dmitriy Ayoglunun 65-ci  yıldönümünä baalı  , 20  resim gösterili. Pek çok yıl resimci onnarı  yazȇr grafika hem yalı boyalarlan. DMİTRİY AYOGLU Gagauziya resimcilerin milli birliin azası : — « İsteerim benim yaratıcılıımı annasınnar pek çok insan,diil sade Gagauziyada.Bizdä  biraz taa aaz annȇȇrlar.Başka publika-başka insannar.» Patriotik duyguları var nicä Dmitriy Ayoglunun  resimnerindä   görmää.Onun kollegaları hem serginin musaafirleri bunu duydular. SEMÖN BABARAYKA çekanka ustası : — «O bütün yaşamasını  yazdı resimneri,bir vakıt grafika janrasında,bir vakıt  yalı boyalarlan .Pek meraklı bir adam». TODUR…