Video: Deputatlar GHT ilk oturuşunu bekleerlär 

Gagauziya Halk Topluşun deputatları ilk oturuşunu beklerlär. Ne zaman o geçecek kararlayacȇk başkan İrina Vlah. Kurabileceklär mi deputatlar çokluu, osa böleneceklär grupalara, becereceklär mi ilk oturuşta seçmää GHT başını, materialımızda.

Bakarak ona, kim şindiki GHT seçildi, taa erken sölemää, olacȇk mı o birlik deputatların arasında, derlär ekspertlär. Politika analitiinin Sergey Manastırlının laflarına görä, soruş nesoy kurulacȇk HT çokluu, kalkınacȇk ilerdä. Halk topluşun ilk oturuşunda GHT başının adı belliedilmeyecek, urguladı ekspert.

SERGEY MANASTIRLI, politolog: «Bän şüpelenerim, ani ilk oturuşta bişey annaşılmayacȇk. Genä işidiler, ani deputatlara para teklif ediler, ki seslerini lääzımnı kişi için versinär.  Dooru ani bakılmaklar hem annaşılmaklar uzanaceklar”.

Şindän sora peydalandı haber, ani deputatların çoyu hazır GHT başı olmaa.

VÄÇESLAV KRAÇUN, politolog: « Bän sayȇrım, ani sürprizlär olacȇklar, sanȇrım, ani ilk kerettän ayırılmayacȇk spiker, ama bu ii variant olacȇydı. Taa  düşünerim, ani birkaç sıra bu soruşa dönülecek. Çokluu Halk Topluşunda zoor toplamaa, her zaman dartışmaklar peydalanȇrlar. Sölerlär bir yapȇrlar başka türlü, yada bozȇrlar bületenneri. Biz bileriz bu priyomnarı”.

GHT eni çaarışında bekleniler, ani deputatlar böleneceklär birkaç grupaya, sayȇr kanondakı bölümün temsilcisi Georgiy Leyçu.

HT 35 deputadından 25 baamsız, 9 deputat komunist hem soţialist Blokundan hem bir «Evdä Evropayı düzeriz» partiyasından.

 

 
Источник grt.md
302

İlgili statyalar

Georgiy Leyçu parlamentlar arası iş grupası için: «Büük başarlara taa etişämedik»

Moldova Parlamentin hem Gagauziya Halk topluşun deputatların iş grupasının oturuşunda avtonomiya kanonnarınnan baalı soruşları baktılar. Moldova Parlamentin hem Gagauziya Halk topluşun deputatların  iş grupasının azaları geldilär ii çıkışlara uzun vakıttan sora, nışannadı GHT viţe-spikerı Georgiy Leyçu. Oturuşta bakıldı kanon proektleri, angıları baalı parlamentin reglamentinnän hem başka kanonnarlan, angılarına görä avtonomiya yaşȇȇr. “Siz bilersiniz, ani kanonnar, angılarını devlet kableder, pek sık Gagauziya  hak statusu kanonunnan uymȇȇrlar. Biz istämeeriz bu soruşta  merkez kuvetlerinä karşı gitmää, lääzım bu durumadan getirmemää, ama problemaları çözmää”, — açıkladı  Georgiy Leyçu. Gagauziya Halk topluşun deputatları isteerlär, ki herbir kanon, angısını devlet kuvetleri kabledeceklär, avtonomiya kuvetlerinä verilsin bakılmaya…

Gagauziyada canavar ayın 2-ndä geçecek hepsi GHT deputatların oturuşu

Gagauziyada canavar ayın 2-ndä geçecek hepsi GHT deputatların oturuşu.Bunun için haberledi GHT başı Dmitriy Konstantinov. O nışannadı, ani deputatlar lääzım açıklasınnar politika hem soţial ekonomika soruşlarını. Lääzım annamaa, nicä avtonomiya lääzım ilerlesin. Bunun için lääzım geçirmää hepsi GHT deputatların oturuşunu, haberledi halk topluşun başı Dmitriy Konstantinov. Gagauziyada var çok problema, angılarını lääzım çözmää, çizgiledi Dmitriy Konstantinov. İdeyayı geçirmää hepsi GHT deputatların oturuşunu tutturdu halk topluşun başın politika soruşlarında nasaatçısı İvan Burgucı.  İVAN BURGUCI Halk topluşun başın politika soruşlarında nasaatçısı: — “Bu pek önemli. Biz lääzım gösterelim hepsi insannara, ani birleştik. Lääzım açıklamaa ne düşüneriz bizim haklarımız için. Moldova diil hepsini…

(Video) Deputatlar Gagauziyanın baş kanonuna diişilmekleri yapaceklar

Gagauziya Halk Topluşun deputatları hazırlȇȇrlar diişilmekeri Gagauziyanın baş kanonuna. Bunu için Halk Topluşunda kurulu maasuz komisiya. Onun başı ayırıldı deputat Georgiy Leyçu, yardımcısı oldu İvan Dimitroglo, sekretar Aleksandr Dülger. Gagauziyanın Baş kanonu – Ulojenie 1998 yılda kabledildi. Ona lääzım yapılsın bir sıra diişilmeklär şindiki normalara görä, sayȇr Gagauziya Halk Topluşun deputatı Georgiy Leyçu. O çizgiledi, ani onnar olaceklar baalı Başkan seçimnerinnän. Reestrda yazılı, ani Gagauziyada seçicilerin sayısı kurȇr 132 bin kişi, ama halizdän yaşayannarın sayısı taa az, çizgiledi deputat. Bu üzerä seçimnerdä pay alȇr az insan. «Çok insan bulunȇr aşırıda, avtonomiyada yaşamȇȇrlar. 50% seçici yok nicä olsun, bu insannar yok»,…

GHT deputatları grupaların arasında ilişkilär için: “Gerilmeklär aralarımızda doal bir proţes”

Avtonomiya Halk Topluşunda pay etmeerlär eşil skaunnarı. Bunu Gagauziya Radio Televizionu “Obsujdaem vmeste” programasında söledilär Gagauziya Halk Topluşun deputatları. Deputatlar opoziţiyadan çetin durȇrlar neetindä geçirmää iki dolayda: Çok – Maydan küüyündä hem Valkaneş kasabasında 2 deputatın seçimnerini, angıları taa ileri geçindilär. Gagauziya Halk Topluşun deputatları Leonid Kiosä hem da Aleksandr Dinjos haberledilär, ani avtonomiyanın kanondakı organında pay etmeerlär eşil skaunnarı, neçinki onnar şindän sora  pay edili. Onnarın bakışlarına görä, lääzım  işlemää Gagauziya insannarın islä yaşamakları için. GHT deputatı Leonid Kiosä nışanandı, ani ilk lääzım bakılsın yaşayannarın problemaları, paaların politikası o üzerä, ani üüseldilär paalar şafka hem gaza. LEONİD KİOSÄ, Gagauziya…

Halk Topluşunda teklif ettilär belli etmää iki dolayda seçimnerin gününü. Deputatlar teklifi tutturmadılar

Deputatların çoyu avtonomiyanın iki dolayinda — Valkaneşta hem Çok-Maydanda seçimnerin gününü belli etmää teklifi tutturmadılar. Da bakmadan ona, ani kommunist hem soţialist frakţiyasının deputatları çetin durardılar neetindä seçimnär gününü belli etmää, onnarın kollegaların çoyu nışannadılar, ani bu işi lääzım kanonnara uyarak yapmaa. Valkaneştä hem Çok-Maydanda seçimneri geçirmää deyni Bakannık komiteti lääzım bulsun para, çizgiledi GHT başın yardımcısı Aleksandr Tarnavskiy. «Siz, bezbelli, tutȇrsınız aklınızda, ani biz ayırı statyayı Seçimnär kodeksında tutturduk. Nışannadık, ani kanona görä Bakannık komiteti lääzım bu kanona kayılıını versin hem bulsun seçimnär için para  kaynaanı. Bunu esaba alarak biz nesoy yapacez bu seşimneri? Еer seçimnerin gününü büün billi…