Video: DEPUTATLAR GENÄ AYIRMADILAR HALK TOPLUŞUN BAŞINI
Источник grt.md
306

İlgili statyalar

Zavalı gagauz halkı: “Gülüntü deputatlar” spektaklisi artık bıktırdı

Kasımın 26-da Komratta geçti “Gagauziya Halk Topluşun VII-ci toplumun kurucu toplantısı” adlı spektaklinin 4-cü perdesi, neredä deputatlar genä savaştılar Gagauziya Halk Topluşun Başını ayırmaa, ama tek olan kandidat Dimitriy KONSTANTİNOV 18 oy erinä sade 14 aldı. Prost etsin beni büük franțuz dramaturgu  Jan-Baptiste MOLİER, ani alêrım onun pyesasının “Gülüntü kukonalar” adını da diiştirerim orada “kukonalar” lafını “deputatlar” lafına. Ama bunu yapmaydım taa dooru olaceydı, zerä büünkü GHT toplantısına bir şüpesiz var nicä demää “Gülüntü deputatlar” spektaklisi. Zerä 34 deputattan 20-si kendileri haliz naazlı, şımarık hem gülüntülü gösterip, Gagauziya Halk Topluşun Başını seçmeyä katılmadılar. Bunnar soțialistlär partiyasının, Gagauziya başkanın, Viktor PETROVun…

Video: Deputatlar GHT ilk oturuşunu bekleerlär 

Gagauziya Halk Topluşun deputatları ilk oturuşunu beklerlär. Ne zaman o geçecek kararlayacȇk başkan İrina Vlah. Kurabileceklär mi deputatlar çokluu, osa böleneceklär grupalara, becereceklär mi ilk oturuşta seçmää GHT başını, materialımızda. Bakarak ona, kim şindiki GHT seçildi, taa erken sölemää, olacȇk mı o birlik deputatların arasında, derlär ekspertlär. Politika analitiinin Sergey Manastırlının laflarına görä, soruş nesoy kurulacȇk HT çokluu, kalkınacȇk ilerdä. Halk topluşun ilk oturuşunda GHT başının adı belliedilmeyecek, urguladı ekspert. SERGEY MANASTIRLI, politolog: «Bän şüpelenerim, ani ilk oturuşta bişey annaşılmayacȇk. Genä işidiler, ani deputatlara para teklif ediler, ki seslerini lääzımnı kişi için versinär.  Dooru ani bakılmaklar hem annaşılmaklar uzanaceklar”. Şindän…

Video: Gagauziya yaşayannarın beklentileri Halk Topluşun deputatlarından

2021 — ci yılın canavar ayın 19 – da  geçtilär seçimnär Gagauziyanın Halk Topluşuna. Avtonomiyanınn kanonnarı kabledän organına ayırıldı 35 deputat. VII -ci çaarışının ilk topluşun gününü läzım belli etsin Gagauziyanın başkanı. Ne beklerlär Gagauziyanın yaşayannarı seçilmiş deputatlardan, annadı Polina Barbova. Источник grt.md