/Video/ “Çok insan elini uzattı”. Türkiyedä yaşayan vatandaşımız zararlanmış insannara yardım için

16 bindän zeedä insan geçindi Türkiyedä er tepremesinin beterinä, ani fevralin 6-da oldu.  Ama bu sayı git-gidä büüyer. Kendi yardımını Türkiyeyä 40 devlet teklif etti. Bu sayıda Moldova da. Kurtacılar maasuz tehnikaylan hem üürenik köpeklärnän fevral ayın 8-dä sabaalen hatalı olayın erinä etiştilär. Burada şindi herbir yardım önemni.

Kalmȇȇrlar bir tarafta sıradan insannar da. Kuvedinä görä herbiri yardım eder. Bloger Komrattan Ekaterina Balaur dolayında insannarı Moldovadan hem Russiyadan topladı. Birliktä zor durumda olan insannara yardım etmäk için.

Ruba, imelik, ilaç, yorgan – en ilkin bu mallar lääzım er tepremesindän zararı görän insannara. Bunu için Türkiyenin yardım merkezlerin volontörları haberlerlär. Onnarlan Ekaterina Balaur herzaman baalantıyı tutȇr. Kendisi o 2022-ci yılın iyun ayından beeri Alaniyada yaşȇr hem işler.

“Alaniyada er tepremesi duyuldu. Şükür, zarar olmadı”, — annattı GRT-ya Ekaterina.

Er tepremesinin sonuçlarını Türkiye televizionnarın haber programalarında görüp, bu acıyı çekän insannara yardımcı olmaa soţial mediyaları kullanıcılara tekliflän çıktı.

“Bu teklifi çok insan kabletti. Moldovadan, Russiyadan vatandaşlarımız. Herbiri kuvedinä görä para yollȇr. Herbiri çok saa olsun!” – söleer Ekaterina.

Kabledip bank kartasına paraları, Ekaterina anasınnan hem kardaşınnan tükenä gider, lääzımnı tertipleri, imelik alȇr. Aptekalardan ilaç satın alȇr. Hepsini bunnarı onnar yardım merkezlerinä ya da bolniţalara getirip brakȇrlar.

“Bolniţalarda çok uşak var. Onnara ruba alȇrız. Kalan lääzımı işleri alȇrız. Şindi herbir yardım önemni”, — urgulȇr Ekaterina.

Kendi blogunda Ekateriina Balaur lääzımnı informaţiyaylan paylaşȇr. Paraların sayısını hem harçları belli eder. Nelär aldı, nereyä getirdi gösterer. Çok insan bu informaţiyayı paylaşȇr. Butakım görennerin hem durumu bilennerin sayısı zeedelener. Yardım etmää hazır olannarın sayısı da üüseler.

Nekadar zor durum Türkiyenin üülen – günduusu tarafında “İnsannara yardım” Moldovadakı baamsız merkezin başı Rafet Köksal facebook-ta kendi sayfasında gösterer.

O Kahramanmaraş bölgesinä zor durumda hem kahır içindä olan vatandaşlarına yardım etmäk için yakın dostlarınnan birliktä geldi.

“Durum halizdän pek aar. Çok ölmüş insan var. Çok yaralı var. Halä yıkılmış yapıların altından kaldırılmadık insan var. Bütün bunnarnan barabar imek ihtiarçları, içecek ihtiarçları, saalık ihtiarçları var”, — annattı videosunda Rafer Köksal.

O şükür eder herbirini, kim Türkiyeyä bu durumda yardım elini uzattı hem can acıması için laflarını söledi.

“Bütün dünnedän bu anlamda yardım ülkemizä geliyor. Bizim de ülkemizdeki birliklär  “Türkiye Kızılay Derneği” hem başka kuruluşlar, beleyedilär herbirimiz birlikteyiz ”, — açıkladı “İnsannara yardım” Moldovadakı baamsız merkezinin başı Rafet Köksal.

Fevralin 6-sında Türkiyedä olan er tepremesi son 80 yılın içindä en çirkin hem hatalı er tepremesi sayılȇr. 1939-da Erzincanda er tepremesi oldu. Ozaman 32 bindän zeedä insan öldü. Yakın 100 bin kişi yaralandı.

Avtor: V. Çoban, montaj: A. Gerçu

 

 
Источник grt.md
217

İlgili statyalar

Türkiyedä er tepremesindän ölü sayısı 30 bini geçti

Küçük ayın (fevral) 13 sabaası bildirildi, ani er tepremelerindän, sade Türkiyedä, ölü sayısı 30 bini geçti. Siriyada da da 3 bindän zeedä ölü sayısı belertiler. Küçük ayın (fevral) 6-da Tükiyedä biri-biri ardı olan iki er tepremeleri o zonada bulunan küüleri hem kasabaları erlän bir yaptı. Bütün dünneydä başlandı yardım toplanmaa, ani yardım etmää deyni o burlada diri kalan, ama zarar görän insannara. Bu yardımnar Moldovada hem gagauziyada da toplanêrlar da Türkiye Kişinev Büükelçiliinä getirilerlär. Oradan da, Türkiye Kişinev Büükelçilii hem TİKA personalı yardımınnan paketlenerlär dä TİRlan Türkiyeyä yollanaceklar. Türkiye Kişinev Büükelçilii bildirer, ani, aarlık olarak Türkiynin o bölgedeki insannara kış…

Er tepremesinin insan kurbanı sayısı sade Türkiyedä 44 218 kişi oldu

Türkiyenin Üstolan Durumnarı Upravleniyası (AFAD) bidirdi, ani Küçük ayın (fevral) 23-dä sayısına görä Tükiyedä er tepremelerindän 44 218  insan canını kaybetti. Er tepremeleri beterinä yıkılan evlerin altında diri insannarı bulmak için umudu kaybederäk, Türkiye büükleri verdilär izin kırıntıları artık aar tehnikaylan ortadan kaldırmaa. Türkiye Respublikasının Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞAN açıkladı, ani er tepremesindän zarar görän alannarda 300 bin eni ev yapılacek. Türkiyenin Gaziantep kasabasında artık 855 eni evi yapmaa başladılar, bildirer anadolu agenstvosu. Not. Kesin olmayan kaynaklara görä da, Türkiyenin komşusu olan Siriyada da er tepremesindän ölän insannarın sayısı 7 binä yaklaştı. Источник anasozu.com

Türkiyedä genä büük er tepremesi oldu. Ölennerin sayısı 284. Yaralı – 2323 kişi.

Küçük ayın (fevral) 6-da saat 04:17 gecä Türkiyenin Kahramanmaraş bölgesinin Pazarcık rayonunda göbää olan büük bir er tepremesi oldu. Açıklanan haberlerä görä er tepremesindän 284 kişi canını kaybetti, 2323 kişi dä yaralandı. Kahramanmaraş bölgesindeki büük er tepremesinin sarsılatmak magnitudası 7,4 bal oldu hem o bulunardı 7 km derinniindä. Taa sora da Gaziantep bölgesindä taa üç tepremäk oldu, onnarın sarsılatmak magnitudası 6,4 – 6,6 bal arasıydı. Türkiyenin er tepremesi kontrol kuruluşu bildirer, ani bu büük er tepremelirindän sora 3,9 – 4,1 bal arası magnitudaları olan taa 78 sarsılama oldu. Bu er tepremesi etliledi KKTC, Kipra: Siriya, Livan hem İrak devletlerini dä.…

Turkiyenin “Maavi Yarımay” kurumu Gagauziyada bulunan Ukrainadan kaçan insannara yardım verdi

Komratta açıldı merkez, neredä Ukrainadan kaçan insannara yardım ederlär. Bu yardımı vererlär, nicä sıradalı insannar, ölä dä cümnä toplumnarı. Onnarın aralarında Türkiyenin «Maavi Yarımay» kurumu. O Ukrainadan kaçan insannara döşek tedarıklarını hem imäk mallarını verdi. «Maavi Yarımay» Türkiyanın kurumundan yardım pay edilecek Gagauziyanın her erinä, neredä Ukrainadan kaçan insannar durgundular. Ukrainadan kaçan insannar annattılar, neçin kendi Vatanından gittmää zoora kaldılar. Svetlana Yanak  birkaç günün içindä Moldovaya etişti. O annattı, ani Komradın merkez panayırında bir ayläylän tanıştı, angısı kayıl oldu kendi evindä bu insannarı kabletmää. SVETLANA YANAK, Ukrainadan kaçan: «Pek çok fukaarä insan var . Tä neredä, bän işlärdim, çok uşak…

Komratta yardımcılık konţertindä topladılar para yaşlı insannar için

Komratta geçti “Yardım Eli” yardımcılık konţerti. O doorudulu  yardım etmää fukaarä insannara. Konţertta pay aldılar Kultura Evindä işleyän kollektivlär hem “Yardım Eli” kurumun başı Elena Akbaş. Pazar günü, bakmadaan yaamura, insannar geldilär Kultura Evinä yardımcılık konţerdini seslemää hem yardım etmää fukaarä hem büük yaşta insannara. Olayın kurucuların biri — “Yardım Eli” kurumun başı Elena Akbaş. «Bana telefon etti Kultura Evin başı Marina Manjul da teklif etti genä yapmaa konţerdı – marafonu deyni yardım etmää fukaarä insannara Paskellä yortusuna karşı», — annattı Elena Akbaş. Konţerdin önemliini çizgiledi Moldova Parlamentin deputatı İvanna Köksal. «Şindi hepsi insannar kahırlı halda bulunȇrlar, bu konţert getirer…