Video: BİLİM HEM KULTURA FESTİVALİ UZBEKİSTANDA

10:30 / 09.12.2021

Video: BİLİM HEM KULTURA FESTİVALİ UZBEKİSTANDA
Источник grt.md
906

İlgili statyalar

Gagauziyanın “Kolada adetleri – 2022” festivali Tomay küüyün Kultura evindä geçti

Bitki yıllar Gagauziyanın Tomay küüyündä yapılêr festival – “Kolada adetleri”, angısına toplanêrlar küülerin Kultura evlerin zaametçileri, ansamblilär, şkolalardan uşak başçalardan hem kliselerin pazar şkolalarından uşaklar. Tomay küüyün Kultura Evin sțenasında gösterildi Yıl Başı yortuları hem sıraları adetleri için Kolada, “Hêy-hêy” hem “Çıbık günü” (“Surva”) teatrulu gösterişlär, okundu “Kolada” hem “Hêy-hêy” diil salt gagauz dilindä, ama moldovan, rus, ukrain hem bulgar dillerindä dä. Festivalda ii nasaatlan söz ettilär Gagauziyanın popazları da. Bu gözäl festivali ortak hazırladılar Gagauziyanın Kulturaylan turizma hem Üüredicilik Upravleniyaları. Источник anasozu.com

İstanbul “24. Büyükçekmece Festivali” başladı

Orak ayın (iyül) 26-dan Harman ayın (avgust) 5-dän İstanbulda geçer “24. Büyükçekmece Festivali”, angısını, belliki, 24-lää hazırlêêr İstanbul Büükçekmece belediyesi. Bu festivalä üzä yakın memlekettän kultura hem incäzanaat uurunda ustalar buyur edildi. Onnarın arasında var Gagauziuyadan insannar da. Festivaldän doorudan redakțiyamıza birkaç patret yolladı “24. Büyükçekmece Festivali”ndä pay alan kultura insanımız Mariya ARNAUT, angısı Festivalin el ustalıı bölümündä yarışa girecek. Festival çerçevesindä İstanbulun çok erlerindä konțertlär hem sergilär düzennenecek. Источник anasozu.com

Komratta “Kolada adetleri – 2024” festivali geçer

Nicä bildirdi Gagauziyanın kulturay Upravleniyası, Büük ayın 12-dä, başlayıp saat 11-00-dän Komrat Kultura evindä “Kolada adetleri – 2024” festivali geçecek “Kolada adetleri – 2024” festivalindä gösterilecek Gagauziyada yaşayan (gagauz, moldovan, rus, ukrain, bulgar h. b.) milletlerin Kolada sıraları. Источник anasozu.com

TİKA Uzbekistanda Türkologiya Aaraştırma İnstitutunu kurdu

2022-ci yılın Baba Mart ayın 30-31 günnerindä Türkiye Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞAN Uzbekistana yaptıı vizitında Türk dünnäsının kulturası hem dilleri alanında iki memleket arasında usta etiştirecek bir üüredicilik kuruluşun kurulmasını arzu ettiini belirtmesi üzerinä, Uzbekistan Semerkant Devlet Universitı hem Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosunun (TİKA) arasında yapılan görüşmelär annaşmasınnan bu universitetta Türkologiya Aaraştırma İnstitutu kuruldu hem orası Türk dili laboratoriyası teknik lääzımnıklarınnan donatıldı. Çiçek ayın (aprel) 23-dä olan Semerkant Devlet Universitı Türkologiya Aaraştırma İnstitutun ofițial açılışında pay aldılar hem nasaat ettilär: Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosunun (TİKA) Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİK, İpek Yolu Turizma hem Halklararası kultura varlıı Universitetın…