Video: ARHEOLOGİYA TEMASINA GÖRÄ CÜMNÄ LEKŢİYASI
Источник grt.md
493

İlgili statyalar

Video: 14 yıl geri GRT diiştirdi statsusunu da oldu cümnä kompaniyası

  Canavar ayın 29-da GRT kompaniyası 14 yıl tamannadı nicä devlet statusundan cümnä statusuna geçti. Nesoy büünkü gün çalışȇr gagauz televizionu hem radiosu, hem ne lääzım onun ilerlimesi için, materialımızda. 2007 yılında GRT kompaniyası cümnä statusunu kableder, angısı insannara deyni önemli temalara görä haberleri hem programaları hazırlȇr. GRT kompaniyasını finaslȇr avtonomiyanın büceti. Yayınnarı var nasıl siiretmää hem seslemää bütün Moldova devletindä hem Ukrainanın sınır dolayında bulunan yaşamak punktlarında. Kompaniya düzer kendi redakţiya politikasını teleradio kanonnarına görä. Haberlerdä hem programalarda türlü aktual temalar açıklanȇrlar, angıları meraklandırȇr yaşayannarı. Tanışmaa kanalın içinnän var nicä televizion hem radio yayınnarında, bundan kaarä  grt.md grt.md saytında hem soţial baalantılarda. Ama o üzerä, ani…

“GRT” hem “Moldova 1”  teleradio kurumnarın baalantıları ilerleer

Şindiki zaman Moldova devletindä iki cümnä kompaniyası  var : » Moldova 1″ radiotelevizionu  hem  “GRT” Cümnä  kompaniyası Gagauziyada.  İki  kompaniya  bitki yılların süresindä iş balantılarını kurup ilerlederlär. Baba marta ayın 2-dä iki  kompaniyanın öndercileri buluştular hem açıkladılar, nicä  gelecek  zamanında  baalantılarını kaaviledeceklär. Bitki  yılların süresindä  iki  cümnä  kompaniyaları  » Moldova 1″ radiotelevizionu  hem  “GRT” Cümnä  kompaniyası barabar çalışȇrlar. İş annaşmasına  görä  “GRT” kompaniyası  yardım  kableder. «Moldova 1» radiotelevizion  kompaniyasının öndercisi  Vlad  Ţurkan nışannadı, ani kayıl  ötää dooru  da desteklemää  “GRT” kompaniyasını  hem barabar çalışmaa. GALİNA MARESYEVA «GRT»  CK müdürün işini götürän: “Buluşmada sayın Vlad  Ţurkan biz açıkladık ne problemalarlan karşı…

Avtonomiyanın kasabalarında suyun kalitesi için haberledilär Komrat cümnä saalık merkezindä

Suyun kalitesini Gagauziyada kontrol eder Cümnä saalık merkezi. Her ay uzmannar aaraştırıp suyun içindekilerini, belli ederlär onun kalitesini. Komratta su normalara uyȇr, Valkaneştä hem Çadırda suda zihir elementleri yok, haberledilär Cümnä saalık merkezindä. Su Komrat kasabasında uyȇr hepsi sanitar normalarına. Burada, uydurarak devletin üülen tarafında kullanılan suylan, suyun kalitesi taa üüsek uurda. Her ay geçirilerlär suyu paklamak hem profilaktika işleri. Cümnä saalık merkezin uzmanı nışannadı, ani bakılȇr suyun himiya hem bakteriya uuru da. Belli edilärseydi bişey, suyu o saat hlorkaylan paklȇȇrlar. «Kontrol ederiz suda kalan hlorun uurunu da. Bundan sora, eer su uyarsaydı normalara, kolvereriz sistemaya insannara kullanmaya», — söledi…