Video: Akţiya «Haşla fidanı-Gagauziyada daayı büüt» geçti Komratta  

Genç fidancıkları haşladılar Gagauziyanın baş kasabasında Birleşik Milletlär Kurumu (OON) günündä, canavar ayın 22-dä. Komradın parkında  Osvobojdeniye sokaanda 25 Japoniya Safora fidancık çeşidi haşlanıldı. «Haşla fidanı-Gagauziyada daalıı büüt» akţiyasında Birleşik Milletlär Kurumun temsilcileri, erideki hem avtonomiyanın kuvetleri pay aldılar.

Gagauziyada en az daa büüyer. Bu büük bir problema, angısı ȇkologiyanın durumunda belli ediler. Avtonomiyanın kuvetleri dış partnörların ȇkologiya durumuna dikkatlıını çekerlär. Bu fikiri geçän yıl Başkan İrina Vlah teklif etti. Akţiyanın baş neeti nekadar taa çok fidan Gagauziyada haşlamaa. Signal buna oldu 2019-2020 yıllarda kuraklık, angısının beterinä büük bereket kayıp oldu.

Birleşik Milletlär Kurumu genç fidancıkların haşlanmasında programalarını bütün dünnedä çalıştırȇr. Avtonomiyada bu oluş – taa bir adım gagauz halkına karşı,  söledi Moldovada OON koordinatoru Saymon Springett.

SAYMON SPRINGETT,  Moldovada OON koordinatoru: «OON Moldovada 30 yıl çalışȇr, biz Gagauziyaylan baalntıyı tutȇrız. Büünkü iş-gagauz halkına dooru gözäl bir adım. Klimatın diişilmeklerinnän birerdä güreşeriz».

Komratta fidannar lääzım enilensinnär, çünkü eski aaçlar kuruyȇrlar, belli eder primarın yardımcısı Georgiy Sarı. Komratta genç fidancıklar her yıl haşlanılȇrlar.

OON partnörların yardımınnan Komradın Serbestlik sokaan parkında 25 yaponskaya safora fidancıı haşlannıldı. Ȇkologiyanın hem klimatın bütün dünnedä gübürlenmesi aktual. Bütün dünnä bankın haberlerinä görä, Moldova Evropanın diil korunmaz devletlerin birisi.
Источник grt.md
289

İlgili statyalar

Video: Ferapontyevka kırmızı zonada

Geçän afta Covid-19 hastalıın durumuna görä Moldova 31-ci erä Evropanın 40 devletin arasında çıktı.  Orta hastalanmak uuru bütün devlettä 308 olay 100 bin yaşayana – bu büük sayı, ne respublikayı kırmızı zonaya geçirer. Her gün bizim devletimizdä 2000 olaydan zeedä sayıya koyulȇr. Durum koronaviruslan gün-gündän zorlanȇr. Nesoy durum Gagauziyada, Komradın Saalıı korumak merkezin başı İvan Hasta annadȇr. Gagauziyada koronaviruslan durum biraz taa islää, bakınca devletin durumuna. Büünkü günä kırmızı zonada sade Ferapontyevka küüyü bulunȇr.  Eşil zonaya Gaydarı, Kırlannar, Köseli girerlär.  Kalan yaşamak erleri sarı hem turuncu  zonasında. Kırmızı zonaya girmää yakın Valkaneş kasabası hem Avdarma küüyü.  Korkunçluk kodları çekiler koronaviruslan hastaların sayısı 100 bin…

Video: 1946-1947 yılların  aaçlık kurbannarın aanmak günü

Gagauziyada canavar ayın 19-da 1946-47 yıllarında aaçlık kurbannarın anmak günü bakılȇr. Bu aaçlık, istoriklerin laflarına görä, Moldovanın üülen tarafı için hem gagauzlar için oldu en büük bela yılları. O zamannar aaçlıktan savaştı insan bütün Moldovada, ama ölüm bu zarardan 10 kat taa zedäydi. Gagauziyada aaçlık kurbannarın anmak günü 2019 yılından bakılȇr. Ofiţial statistikaya görä 1946-47-ci yıllarda Moldovada aaçlıktan yakın 200 bin kişi öldü. Laf gider o insannar için, kimin ölümnük dokumendindä sebep distrofiya yazılı. Ama istoriklär sayȇrlar, ani kurbannarın sayısı taa da zeedä. Sade 1947 yılın küçük ayın 15-dän respublikada 208 941 distrofiyadan hasta insan sayıya koyuldu. En pek bundan zararlandı…

Gagauziyanın üürenicileri yardım ederlär dikmää daaları

Eşilletmäk ayın içindä daa çorbacılıın uzmannarı Komrat hem Çadır dolaylarında barabar üürenicilärlän  başladılar dikmää daaları. Moldovada sade 12 poroţent daa var. Uzmannarın bakışlarına görä bu sayı lääzım olsun taa zeedä, bakarak bizim kuru havaya. Bir gündä Komratta, Başküüyüdä hem Aydarda daa çorbacılıın uzmannarı barabar uşaklarlan  Gagauziyanın üç üürenmäk kurumnarından diktilär 6 ektar daa. Bir- iki yıldan sora fidancıklar büüyüp dönüşeceklär genç daaya. Devlet koydu davaayı zeedeletmää daa plantaţıyalarını 15 proţenda gelecek yıllarda. Gagauziyanın daa çorbacılıın başı Aleksey Kulikov  nışannadı, ani zaametçilerin hem uşakların  birleşik işi verecek ii çıkışları. “Bizim neetimiz  terbietmää uşakları hem  üüretmää onnarı korumaa hem  sevmää daaları. Biz…

COVİD-19 geri döner: Dünnä saalık kurumu haberledi hastaların büümesi için. Gagauziyada durum nesoy?

SARS—CoV-2 virusu bireri kaybelmedi. Koronaviruslan da hastaların sayısı zeedelendi. Dünnä saalık kurumu haberledi, ani 110 devlettä COVID-19 hastaları başladı zeedelenmää. Bu baalı  BA.4 hem BA.5 omikron ştamın yayılmasınnan, nışannadı kurumun başı Tedros Adan Gebreysus. Gagauziyada bununnan baalı durum diil okadar zoor, ama hep okadar lääzım kuşkulu olmaa. SARS-CoV-2 virusu diil ani heptän kaybelsin, nicä buna çoyu insan umutlanardı, ama hastaların sayısı respublikada ilerler. Şindiki zaman Gagauziyanın bolniţalarında koronaviruslan hastaları yok. Avtonomiyada kovid-merkezleri, angıları Komratta hem Çadırda açıktı, taa çiçek ayında kapandıydılar, büünkü gün dä çalışmȇrlar. Er belli ediler kimi olaylar baalı koronavirus hastalıınnan, o kişileri Kişinöv muniţipiyanın bolniţalarına yollȇrlar. Çadır-Lunga…

Komratta İnner Wheel halklararası volontör karılar kurumunun bölümü açıldı

Gagauziyada geçti  halklararası karıların İnner Wheel kurumunun bülümün açılışı, angısına girerlär sade  karılar. Bu kurum çok yardım eder uşaklara, karılara, kim bulunȇr zor durumda hem başka yufka durumda bulunan insannara.  Bu yıl kurum tamannayacek 99 yılını kurulmasından. İnner Wheel kurumu çalışȇr 100 devlettän zeedesindä. İneer Wheel kurumu en büük kurumnarın birisi dünnedä, angısına girerlär volontör karılar.  Onnar urguladılar, ani bu klubun yardımınnan  karılar kablederlär kolaylık yardım etmää cümneyä, buluşmaa, dostlaşmaa. İneer Wheel Komrat klubun açılışında  pay aldılar delegeţıyalar   Azeybardjandan, Rumıniyadan, Bulgariyadan, Ukrainadan hem Moldovadan. Onnarın  baş neeti — yardım etmää yufka durumda bulunan insannara. “Halklararası kurumumuz yardım etmää deyni biri-birinä.…