Video: 70 YILDAN ZEEDÄ HAYVANCILII İLERLETMÄÄ SAVAŞTI
Источник grt.md
913

İlgili statyalar

Açan zanaat-ömürün maanası. Üriy Glekov için, angısı GRT-da işledi 20 yıldan zeedä

Muzıkadan islää annamak, sesleri aklında tutmak hem profesional uurunda sesleri yazmak — GRT CK ses yazıcısının Yuriy Glekovun önemli zanaat kaliteleri. Televideniyanın ses operatorun çalışmak eri “mikşerın» başında. Buradan o sesi verer hem kontrol eder onu. Programalar hem haber studiyayalarında ses pultunu Yuriy Glekov çalıştırȇr hem sade o programaların götürücülerindän hem musaafirlerindän kaliteli sesleri alȇr. Yuriy Aleksandroviçin yalpak gülüşü Cümnä kompaniyasının musaafirlerin dalgalanmasını yımışadȇr. Yuriy Glekov halizdän kendi işinnän yaşȇȇr. Yaşamasının maanası — aylesindä hem işindä — televideniyada. VALENTİNA KOROLÄK, GRT TV direktoru: «Yuriy Glekov beni televideniyaya getirdi, o beni hepsinä üüretti. O çok taraflı becerikli uzman. O var nicä…

Video: Gagauzların çölmekçilik işlerinnän Türkiyada tanıştılar

ZAANAT EVİ yaradıcılık okulu İstambulda halklararası sergidä pay aldı. Orada 400-dän zeedä ellän yapılmış yaradıcılık işleri 132 devlettän ustalar tanıştırdılar. Yaradıcılık okulu Komrattan da tanıştırdı serginin katılannarını sarı topraktan yapılı türlü meraklı işlärlän. Ellän yapılan sergidä İstambulda vardı kolaylık 100 -dän zeedä devletin ustaların el işlerinnän tanışmaa, mebellän, interyer özelli işlerinnän, ellän yapılan düzünmäk işlerinnän. ZAANAT EVİ yaradıcılık okulu da getirdi sarı topraktan yapılı işlerini baalı gagauzların istoriyasınnan hem kulturasınnan. Okulun üüredicisi Ulyana Trandafilova paylaştı, ani pay almak butakım sergilerdä önemli. Tehnologiya, angısına görä gagauzlarda çölmekçi zaanatı ilerleer, ayırılȇr başka devletlerin tehnologiyalarından, söler Ulyana Trandafilova. Büünkü gün ZAANAT EVİN çölmekçilik bölümünä 60 zeedä uşak geler. Nicä söleer üüredici, uşaklar büük başarları göstererlär. Bunu var  nicä…

Hastaların sayısı zeedelener

Gagauziyanın сovid — bölümnerindä 80  zeedä kişi buunȇr. Onnarın aralarında 30-dan zeedä uşak. Doktorlar nasaat verelär hastalıı kapmamaa deyni  insan epidemiologiya kurallarını esaba alsın. Источник grt.md