Video: 32 YIL NİCÄ KOMRATTAKI TELEVİZİON KURULDU
Источник grt.md
483

İlgili statyalar

33 YİL NİCÄ KURULDU GAGAUZ AVTONOM SOVET SOŢİALİST RESPUBLİKASI

Bu yil kasım ayın 12-dä tamannandı 33 yil nicä kuruldu Gagauz avtonom Sovet Soţialist respublikası Moldova devletin Sovet Soţialist respublikasının içindä. Bu üzerä Komrat kasabasının Kemal Atatürk adına bibliotekasında bu gündä toplandılar Gagauziyanınn aktivistleri, angıları annatılar ne yapıldı  hem ne olmadı bu yılların içindä. Lääzım çizgilemää, ani toplantı geçti ana dilindä. Temayı ilerleder Polina Barbova. Источник grt.md

Liya Kiosä Çeşmäküündän televizion oyun yarışmasının 2-ci turuna geçti

Liya Kiosä kolaylıklan geçtı «Oyunun gücü: uşaklara yol açalım» TV şou yaraşmasının ikinci turuna. Üüreniciyka Çeşmäküüyündän pay alȇr televizion yaraşmasında N4 national kanalında. Bu günnerdä çıktı şoun sıradakı kolverimi, neredä var nasıl görmää, nicä Liya kolay geçti 2-ci turun kastingını. Canavar ayın 23-dä National N4 kanalında  «Oyunun gücü: uşaklara yol açalım» oyun yaraşmasının sıradakı kolverimi geçirildi, neredä Çeşmäküülüyka Liya Kiosä şaştırdı jüriyi, da geçti sıradakı turuna. Notalamak için Liya gösterdi oyunu, neredä onun baş kahramanı gençecik kız, angısı zor seçimi yapȇr zihirin hem saalıklı yaşamanın aralarında, bitkidä ayırıp saalıklı yaşamayı. LİYA KİOSÄ, yarışmacı: «Bän getirderim aklıma nicä zor geçirdim hepsini, dalgalanardım,…

Televizion hem radio için kanon enilenecek. Nesoy diişilmeklär teklif ediler?

Gagauzia Halk Topluşun deputatları neetlenerlär eniletmää televizion hem radio için kanonun 38 bölümün 12- ci punktunu.  Baş sebep  oldu çok sıra tamannamadık  yarışmaklar kompaniyanın öndercinin görevinä. O üzerä 38 bölümün 12 punktu lääzım diişilsin. Halk topluşun Mass — Media komisiyası barabar GRT öndercilerinnän hem işçilerinnän cümnä seslemeklerindä kendi bakışını açıkladılar. Источник grt.md