Valkaneştä Aleksandr PUŞKİNa hem İvan LİPRANDİya pamätnik koyaceklar

Valkaneştä Aleksandr PUŞKİNa hem İvan LİPRANDİya pamätnik koyaceklar

Nicä üürendi “Ana Sözü” redakțiyası, Gagauziyanın Valkaneş kasabasının muzeyinin önündä neettä var koymaa bir pamätnik büük rus poetına Aleksandr PUŞKİNa hem Rusiyanın saklı polițiyası generalına İvan LİPRANDİya. Bu pamätnää konkursta ensemiş skulptor Vadim ŞİNİK.

Vadim ŞİNİK bildirdi, ani bronzadan yapılacek bu pamätniin paası 25000 amerika doları. Onun 25% verecek Rusiyanın “Rossotrudniçestvo” kuruluşu. Kalan parayı erindä lääzım olacêk bulmaa. Düşünüler bu pamätnii Rusiyanın Tula kasabasının demir industriyası zavodunda dökmää.

1821-ci yılda büük rus poetı Aleksandr PUŞKİN hem ozamannar Rusiyanın saklı polițiyası polkovnii İvan LİPRANDİ, Bolgrada hem İzmaila gidärkenä, geçelemişlär “țınutul Grceni”dä (“Greçenı konak evi”). Şindi bu er Valkaneş kasabasının kenarı sayılêr.

Not. Bitki aaraştırmalara görä büük rus poetı Aleksandr PUŞKİN (06.06.1799 – 10.02.1837), Basarabiyada bulunduu zaman, literaturadan hem aaraştırmak çalışmalardan kaarä, Rusiyanın saklı polițiyasında izmettä burulnarmış.

Источник anasozu.com

İlgili statyalar

Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2021-ci yılın Orak ayın (iyül) nomerı

Orak ayın (iyül) 30-da tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2021-ci Orak ayın (iyül) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “ŞAŞILACEK İŞ: Ukraynada gagauzları erli insan erinä saymêêrlar”, “Uşaklarımıza hem halkımıza TİKAdan kalıcı yardımnar”, “Türkiyenin 2016-cı yılın 15 Temmuz şehitlerinä Gagauziyada saygı”, “GHTya kandidatlara yol açık, ama ilktän imzalar toplanacek”, “Prezident Maya SANDU Gagauziya primarlar Asoțiațiyasınnan buluştu”, “Diş arası kurtlama, lafları zorlan öttürmä hem terbeyleri enidän elä kavramaa savaşmak”, “Neden FETÖ’yle kararlılıkla mücadele etmeliyiz?”, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü”, “Türkiyenin 251 şehiti için Moldova veterannarına 251 kutu iyecek yardımı verildi”, “Valkaneştä Aleksandr PUŞKİNa hem İvan LİPRANDİya pamätnik koyaceklar”, “Konyada 13-cü “Bin…

Ortada büük bır pazarlık var: Büün GHTnın kurucu toplantısı, angısının paası – Gagauziyanın gelecää

Gagauziya Başkanın beterinä Zakonu bir gün ezeräk, Kasım ayın 11-nin erinä, Kasımın 12-dä saat 10-da başlayacek Gagauziya Halk Topluşun kurucu toplantısı, neredä Gagauziya Halk Topluşun Başı, yardımcıları hem komisiya predsedatelleri ayırılacek. Bakalım GHTnın kurucu toplantısı ne olacek: drama mı, melodrama mı, vodivil mi komediya mı, tragediya mı, tragikomediya mı, parodiya mı osa farsa mı dönecek? Kendilerinin Gagauziya Halk Topluşun Başı olmaa istediklerini cümneyä bildirdirlär: Nikolay DUDOGLU, Demyan KARASENİ, Vladimir KISSA, Dimitriy KONSTANTİNOV, Georgiy LEYÇU hem Viktor PETROV. Zakona görä Gagauziya Halk Topluşun Başı hem onun yardımcıları saklı oylan seçiler. Kalanı – açık oylan. GHT Başı seçilmesi için 18 oy lääzım.…

Video: Rusiyadan jurnalistlär bulundular Gagauziyada. Uuradılar GRT-ya da

Rusiyanın cümnä kompaniyasından jurnalistlär geldilär iş vizitınnän Gagauziyaya. Bizim kolegalarımız Rossiya 1 kanalından Moldovada bulunmak baş neeti — aaraştırmaa hem açıklamaa Gagauziyanın vatandaşlarının yaşamasını da, göstermää nekadar meraklı turistlerä deyni gagauz bölgesi. VGTRK jurnalistleri bulundular GRT kompaniyasında da. Rusiyanın cümnä kompaniyasının işçileri kasım ayın 4-dä iş vizitınnan geldilär Gagauziyaya, çünkü büün Rusiyada millet yortusu bakılêr — halk birlii günü. Bu yortulu olay önemli gagauzlara deyni da. Burada, gagauz avtonomiyasında, çok milletli halklar yaşêrlar, onnarın arasında ruslar da. VGTRK jurnalistleri dolaştılar Gagauziyanın hepsi dolaylarını, ki annatmaa avtonomiyanın hertaraftan zenginnikleri için Rusiyada. Göstermää büük auditoriyaya gagauzların mirasını.   Источник grt.md

Video: Aleksandr Romanov annattı nicä ensedi Djared Vanderayı

A.Romanov  Djared Vanderlan düüştä ensedi. Turnir UFS Vegas 39 hem düüşün 2-ci raundunda başarıldı. Moldovanın güreşçisi Aleksandr  Romanov  karışık güreş stilinnän anılȇr, bitki vakıt UFS kurumunda en aar kategoriyada pay alȇr. Bu düüş  Romanova deyni oldu 15-ci hem 4-cü UFS uurunda. Düüş 10 minutta tehnika nokautunnan başarıldı. ALEKSANDR ROMANOV, karışık stildä güreşçi: «İlkin pek duyguluydum, başta bakındık  konkurentin hazırlılık uuruna, tehnikalarına. Biz pek çok hazırlandık bu düüşä. Üürendik çok eni urmak tehnikalarını. Sanȇȇrım, ani kim şindiyädän siyretti, esap aldı, ani bu düüş biraz ayırıldı. En ilkin bän ayakça düüştüm sora yatıkçaya geçtim». Aleksandr annattı, ani herbir düüş kendiycesinä zoor. Pek çok çekiler diil…

Vakıdı taa yımırta kapuya gelincä çekti

(Kasımın 12-dä saat 10-da başlayacek Gagauziya Halk Topluşun kurucu toplantısı) Gagauziya zakonnarına görä Gagauziya Başkanı İrina VLAH Kasımın 8-dä imzaladı Kararı, ani Kasımın 12-dä Halk Topluşun kurucu toplantısını yapmaa. Nicä bilersiniz, Komrat Apeläțiya Palatası taa Canavar ayın (oktäbri) 12-dä temelleştirdi hem tanıdı GHTnın VII-ci toplumun hepsi 35 deputatın mandatlarını da Kasımın 12-si – bu son gündü, nezaman vardı nicä Gagauziya Halk Topluşun kurucu toplantısını toplamaa. Bileräk, ani tokada kış urêr hem eşiktä eni yıl durêr da insana yardım için GHTdan çok faydalı kararlar beklener hem, bakmadaan ona, ani nekadar tez lääzım kabledilsin Gagauziyanın 2022-ci yıla bücetı, Başkanka gene dä son…


265

İnsannarın cuvapları: