Valentina hem Mihail YASIBAŞ – “Kongaz düünü”

Valentina hem Mihail YASIBAŞ – “Kongaz düünü”
Источник anasozu.com
499

İlgili statyalar

Gagauz türkücüleri Mihail hem Valentina Yasıbaş «Gagauziyanın şannı yaşayanı» adınnan ödüllendilär

Çok yıllar çalışması için milli  kulturanın ilerlemesi için, gagauz dilin hem incä zanaat muzika uurunda, karı – koca Mihail hem Valentina Yasıbaş «Gagauziyanın şannı yaşayanı» adınnan ödüllendilär. Onnarın türküleri Gagauziyada hem aşırı devletlerdä öterlär. Diplomnarı artistlerä baaşladı Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah. «Yasti» duȇtı diil saade muzika grupası. Bu karı – koca Mihail hem Valentina  Yasıbaş duȇtı. Onnar evlendilär 15 yıl geeri, ondan sora nicä  Mihail Çakirın adına pedagocik koledjını başardılar, Komrat  Devlet Universitetinä vokal üürenmää gittilär. Çok yılların süresindä  «Yasti» duȇtı eni kompoziţiyalarınnan yaşayannarı sevindirer. Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah şükür laflarını Mihaila hem Valentinaya söledi onnarın  üüsek uurunda çalışması için…

Mihail ARABACInın resim sergisi açıldı

Kasımın 26-da Komrat ATATÜRK bibliotekasında açıldı büünkü gündä ayakta olan en büük gagauz resimcisisinin Mihail ARABACInın resim sergisi, ani adalı resimcinin 65-ci yıldönümünä. Resimcinin Mihail ARABACInın resim sergisinin açılışı programasını götürdü Komrat ATATÜRK bibliotekasının direktoru Vasilisa TANASOGLU, angısı kısadan açıkladı resimcinin biografiyasını hem yaratmak yolunu da, geçip resimciyä soruş-cuvap bölümünä, ilerletti programayı. Bu soruşlara cuvap ederäk, Mihail ARABACI annattı nicä resimci yolunu aldı, neredä üürendi hem şükür etti hepsinä, kim ona bu yolda yardımcı oldu. Sora resimci için kendi sözlerini söledilär sergiyä gelän musaafirlär dä: resimci Dimitriy NOBAK (Ayoglu), yazıcı Todur ZANET, gagauz dilindä üürediciyka Vera ARAKELÄN, kultura zaametçiykası Valentina…