Üüredicilerä metodika termenneri sözlüü bildirildi
Источник grt.md
165

İlgili statyalar

Üüretim kursları üüredicilerä deyni

İki yıl  sıravardır  OON  kurumun yardımınnan  » Elektron  üüretmenin  ilerlemesi» proekti gerçeklener. Onun çerçevesindä  avtonomiyanın okullarına lääzımnı  tehnika verildi,ki  online  üürenmeyi  üüredicilerä  kurmaa. Proekti  hazırlȇȇr  üüretim bakannıı. Taa derindän süjetimizdä. Источник grt.md

Moldovada büün Ukrainada cenk kurbannarın yas günü bildirildi

Moldovanın prezidentı Maya Sandu imzaladı kararı, angısına görä aprelin 4-dü bütün respublikada yas günü bilirildi. Bugün Moldova anacek Russiyaylan Ukrainada fevralin 24-dä başladılmış cengin hepsi kurbannarını, göstereräk acızgannıını, haberler moldpres prezidentin pressa izmetin haberinä görä. Prezidentin kararına görä, büün Moldovanın hepsi yaşamak punktlarında hem Moldovanın başka devletlerdä elçiliklerindä devlet bayraamız indirilecek. Saat 12-dä dä, Ukrainada cenk kurbannarını anaceklar susmak minutasınnan. Hepsi devlet kurumnarına nasaat edildi bugün geçirmemää şennik oluşlarını, mass – medialara da – programalarını kurmaa esaba alarak anmak gününü. Источник grt.md

Вступила в силу новая методика компенсации лекарств

Вчера вступила в силу новая методика компенсации лекарств. Для более чем половины торговых наименований лекарств, включенных в список возмещения, пациенты не будут вносить доплату, а получат их бесплатно. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.  При этом размер компенсации был увеличен с 40%, 60% и 80% от средней розничной цены до 100% от средней цены. Расчеты показывают, что оплата, которую платят граждане за компенсируемые лекарства, будет снижена почти на 40% по списку, а количество лекарств, предлагаемых бесплатно, увеличится примерно на 30%. Наибольшее сокращение сооплаты коснется лекарств, используемых для лечения следующих заболеваний: сердечно-сосудистые, депрессия, слабоумие, остеопороз, астма. Обратите внимание, что Список основных лекарственных…

24 09 21«KOMPAS» PROGRAMASI KDU-dä (VIDEO)

Ceviz ayın 24 dä KDU-dä geçti diplomnarın verilmesi «Kompas» üürenmäk programmasının katılımcılarına üç bölümnerdä: treningların geçirmesi üürenmektä,  ineraktiv sisteması hem menecment. Kurslar geçtilär bu yıl yaz vakıdında online formatında.  Üürenmäk proektı KDU — dä çeketti 2019 yılda, ama pandemiya beterinä onu  uzalttılar taa bir yıla. Kurslara katıldılar üürenmäk kurumnarın üüredicileri, phihologları hem öndercileri, hem başka zanaatlarda uzmannar. Kursların birisi baalıydı  interaktiv sistemanın  kullanmasınnan üürenmäk proțesindä. Büünkü vakıda görä üüredicilerä läzım  bilmää işlemää karışık sistemaylan, angısında var  intrernettän üürenmäk ta. Üüremektä önemli diil sade  üüretmää uşakları, ama  geçirmää türlü treningları. Nicä nışannadı trener Lüdmila İbrişim,  kabledilmiş  bilgilär lääzım diil sade üüredicilerä,…

Gagauziyanın uşak başçaları kabledeceklär gagauz dilini üürenmäk materiallarını

Фото: dostluk.md Gagauziyanın üüretim bakannıı kabletti gagauz dilindä didaktika materiallarını, angıları yakında daadılacȇklar avtonomiyanın uşak başçaların terbiedicilerinä hem okula hazırlamak grupaların terbiedilennerinä. Materialların tiparlanması için para Gagauziyanın bücetindän verildi. Gagauziyada gagauz hem rumın dillerin birdän üüredilmesi uşak başçalarında başladıldıydı 2015 yılda. Programanın ilk iki ȇtabında üüretmäk materialları verildiydilär 20 uşak başçasının büük grupalarına: üüretmäk kiyadı uşaklara, üüredicilerä hem analara – bobalara deyni; resimni kartoçkalar; gagauzça hem rumınca annatmaklar toplumnarı hem gagauzça hem rumınca türkülär toplumnarı. Programanın üçüncü etabı için АNТЕМ uzmannarı yaptılar okula hazırlamak grupaların terbiedilennerinä didaktika hem metodika kiyatlarını. Hep o vakıt işledildi rumin dilini üüretmesi için kurrikulum küçük…