ÜÜREDİCİ –SAYGILI ZANAAT
Источник grt.md
142

İlgili statyalar

“Recep Tayyip ERDOĞAN üüredicilik kompleksı”na üüredici yardımı istendi

Küçük ayın (fevral) 3-7 günnerindä Gagauziya ispolkomun delegațiyası bulundu Türkiye Respublikasında, neredä inceledi buradakı industriya hem zanaat kolecların çalışmasını, bildirer gagauz.md saytı Gagauziya İspolkomu Predsedatelinin üçüncü yardımcısı Olesä TANASOGLUnun başkannıında olan delegațiya bulundu Ankara Altındağ “Atatürk mesleki ve teknik anadolu lisesi”ndä hem “ASO teknik kolecında”. Bundan kaarä Gagauziyadan delegațiya katıldı bir toplantıya, ani oldu Türkiyenin üüredicilik ministerstvosunda, neredä Komratta yapılacek “Recep Tayyip ERDOĞAN üüredicilik kompleksı”na deyni Türkiyedä üüredici hazırlamaa deyni soruş koyuldu. Источник anasozu.com

Video: “UŞAKLARA SEVGİ İŞİMİZDÄ YARDIM EDER”: KIPÇAKTAN ÜÜREDİCİ ZANAATINI ANNATTI

Büün bütün Moldovada  bakılêr  Üüredicilerin günü. Bizim korespondentımız buluştu Kıpçak küüyündä en saygılı üüredicilerdän birinnän, angısı annattı kendi yaşamak   hem zanaat için. İnsannarın terbietmäk proţesindä  üüredicilär pek önemli  rolü oynȇȇrlar. Onnar yardım  ederlär  uşaklara  diil sade bilgilärlän, ama yaşamak yoluna  da koyȇrlar. Kıpçak küüyün liţeyin üüredicisi Mariya Kopuşu gagauz dili hem literatura, gagauzların kulturası  hem istoriyası derslerini götürer.  Onun stajı şkolada 47 yıl, 11 yıl da zavuç işledi. Üüredicilik zanaatını taa gençlik vakıdında ayırdı. Başardıynan  şkolayı  üürendi Belțı devlet univesitetindä da ozamandan beeri çalışêr kendi şkolasında, kendi ana küüyündä, Kıpçakta. Mariya Kopuşu sayȇr, ani üüredici lääzım duumaa. O hergün savaşȇr uşaklara eni bilgileri vermää.  Mariya  İvanovna  nışannȇêr, ani sevgi uşaklara  yardım eder ona gitmää  ileri. Üürediçilik hem zoor, hem da…

Çeşmäküüyün incä zanaat evindä enilederlär koşulları uşaklara deyni

Çeşmäküüyün incä zanaat evindä üç eni zanaat uurundan kaarä, eni koşullar terbiedilennerä da kuruldu. Böleliklän uşaklara deyni yapıldı rubalara deyni oda hem koyuldular rakovinalar. Şkola işleer artık bir yıl. Şindiki zaman Çeşmäküüyün incä zanaat evindä üürener 160 uşak, 9 sekţiyada: ellärlän yapılan türlü dekor işleri, terzilik, oyun, teatr, hem kviling bölümneri var. Onnarın hepsinin baş neeti — uşaklarda uyandırmaa havezi üürenmää hem ilerletmää denemekleri gagauzların halk zanaat becermeklerindä. İi koşulları uşaklar için kurmaa deyni çok iş yapıldı. Artırılmış paraların yardımınnan enilettilär binanın önünü, aulda koydular skemneleri dinnenmäk için, içerdä koridoru enilettilär. Harcanıldı hepsi işlerä yakın 240 bin ley. Kızlara deyni…