Usluluu korumak zanaatlarını ayırmış Tatyana Kunçevanın hem Tatyana Kusursuzun istoriyaları

Çadırdan Tatyana Kunçeva hem Komrattan Tatyana Kusursuz ayırdılar zanaatı usluluu korumak uurunda. Biri poliţiyada işleer, başkası da karabiner asker bölümündä.  Tatyanaların günündä annatmamız bu iki genç karı için, nicä onnar kendi professional zaametini ayırdılar.
Источник grt.md

İlgili statyalar

Pensionerka Tatyana VLAH: “Onnar pensionerları gülmää alêrlar hem insan erinä saymêêrlar!”

Pazar günü, Ceviz ayın 25-dä, Komratta geçti sıradakı protest mitingı, neredä, meydana çıkan insannar, Moldovada gaz hem paa durumuna, Moldova öndercileri hem devletin politikasına karşı çannarı düüdülär. Mitingta çeşitli bakışlar açıklandı, ama onnarın özü birdi – Moldova politikasıları hem Gagauziyanın önderciler hiç bir kerä milletin yanında olmayaceklar. Onnar sade kendi cannarını hem cöplerini düşünerlär, hem komşu devletä, Romıniyaya, izmet ederlär. Söleyeräk Kişinevun Komrada bakışı için, pitingta pay alan pensionerka Tatyana VLAH urguladı, ani vereräk pensionnerlara 1,5 bin ley kompensațiya “onnar pensionerları gülmää alêrlar hem insan erinä saymêêrlar”, çünkü kendilerinä 3-çär bin ley alêrlar. Bakmadaan ona, ani “Gagauziyanın insannarı Gagauziya öndercilerindän…

2022-ci yılın ilk payında Gagauziyanın gelirlari büüdülär .Bu yıl toplanıldı 1 miliard 139 million 650 bin ley.

Bakannık Komitetin sıradakı   oturuşunda bakıldı  soruş ,angısı  baalıydı  büdcet  gelirlerinnän hem harçlarınnan 2022-ci  yılın ilk payında.Taa derindän İrina Karaman annadȇr. Soruş bücetin kurulması için 2022-ci  yılın ilk payında  açıklanıldı finans Bakannıın  başının Tatyäna Doyçevanın  rapordunda. TATYÄNA DOYÇEVA finans bakanı : — «Gagauziyanın bücetindä  gelirlär hem harçlar kurȇrlar 1 miliard  110 milion 610 bin ley, ama eklenmäklän  1 miliard  139 million 650 bin   ley. Şansora, harcandı  651 milion 268 bin   ley –bu  bücetin 59  % ». Avtonomiyanın kendi gelirleri  kurȇrlar 43, 5 % -çizgiledi finans bakannın başı   Tatyäna Doyçeva.Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah yalvardı açıklamaa kimi sayıları. TATYANA DOYÇEVA finans bakanı :…

Maskaları var nicä çıkarmaa: Moldovada saalık uurunda hatalı durum başka yok

Moldovada COVİD – 19» hastalıınnan baalı hatalı durum başka yok. Maskaları da var nicä giimemää. Ama mediţina uzamannarı nasaat ederlär insannara taşımaa onnarı kapalı erlerdä hem da cümnä transportunda. Nesoy  taa ölçülär kabledildilär Millet Saalıı korumak komisiyasınnan, üürendi bizim televizion grupamız. Ondan sora, nicä  hatalı durumu Millet Saalıı korumak komisiyası yok etti, antikovid kuralları da şansora diil aktual.COVİD – 19-lan hastaların sayısı iisildi, ama hep okadar Komrat kasabasının Saalıı Korumak merkezinin öndercisi Tatyana Kuyjuklu nışanandı, ani insan lääzım uzak bulunsun biri – birindän kalabalık erledä, sık ellerini yıkasın hem da olsun pek cuvaplı hastalıın ilk nışannarı peydalandıynan. Herbiri var nasıl…

Komratta 1045 asker bölümün 28-ci kuruluş yılı  

1045 karabiner bölümü, angısı Komratta bulunȇr 28-ci kuruluş yılını kutlȇȇr. Bölük 1994-cü yılda kuruldu. 28 yıl geeri burayı ilk armatayı yapannarını kablettilär. Bunun için sayı 1994 -ün iyülün 30-da gider. Karabinerlar askerindä şindiki  vakıtta askercilär kontrakt uurunda geçerlär. 1045 askerlik bölümündä  100 askerci izmet eder. 17 yıl burada izmet eder ofiţer-psiholog Marianna Zlatova.  O belli etti, ani karabinerlar asker izmetini götürärkenä cümnä usluluunu koruyarak. МАRİANA ZLATOVA, ofiţer-psoholog 1045 asker bölümündä: «Adamnarlan bir uurda işlemää var nicä hem taa da islää. Karı tarafı burada karşılaşȇr. Bana kalsa sokaklarda karılar-askercilär donak gibi görüner». 1045 asker bölümündä Lüdmila Stratila da işleer. O- iç…

Video: COVİD-19 ULAŞMAKLARI  ZEEDELENER

Covid-19  ulaşmakların zeedelenmesinin beterinä, Moldovaın Hatalı  olaylar  komisiyası devletin kasabalar hem küülär için hatalı «Eşil», «Sarı», «Turuncu» hem «Kırmızı» kodlarını kabletti, bakarak hastalık sayısının uuruna 100 bin kişiya. Gagauzianın cümne saalıı korumak merkezin son  haberinä görä, «kırmızı  kod» Karbaliyada hem Kongazçik küülerdä  hem  Valkaneş kasabasında koyulu.   Birkaç  aftaların süresindä  zor  ȇpidimiologiya  durumu avtonomiyada belli oldu. Kalabalık  oluşlar dışarda  zap edildilär. Sport  oluşlarına hem  sport  zallalarına  yakışȇr gelmää sade negativ testlan, aşılanmak sertifikatınnan yada  dokumentlärlän, angılarında  yazılı, ani  kişidä  covid hastalıına karşı imunitet kuruldu. Hep  bu  kurallar geçer  restorannarda, barlarda hem kafelerdä. Uzmannar  nasaat ederlär insannar esaba  alsınnar  hepsi  kuralları  hem unutmasınnar  onnarı  kullanmaa. «Bir aftanın süresindä Komrat  rayonunda  98 olay sayıya  koyuldu. Çadır…