UKRAYNA CENGİ: Ukraynadan Moldovaya bu günädän yaklaşık 270 bin insan kaçtı

UKRAYNA CENGİ: Ukraynadan Moldovaya bu günädän yaklaşık 270 bin insan kaçtı

Moldova pravirelstvosunun açıklamasına görä, Ukraynada Rusiyaylan gidän cengtän Moldovaya bu günädän yaklaşık 270 bin insan kaçtı, onnarın taa çoyu Evropaya dooru yollarını ilerlettilär. Açıklanêr, ani sınırdan kaçakları avtobuslarlan hem mikroavtobuslarlan taşıyêrlar. Ölä Baba Marta ayın 8-10 günnerindä yapıldı 137 reys.

Bildiriler, ani Moldovadan Evropaya gidennär için kara yollarda, demir yolu üzerendän hem havadan yollanmaa kolaylık kurulêr.

Bakmadaan ona, ani Ukraynada Rusiyaylan gidän cengin beterinä Moldovada üstolan durumu kuruldu hem Moldovanın gökü uçmak için kapandı, Moldova pravitelstvosu komerțiya reysalarına deyni, eraplannara gökü açtı. Yapıldı birkaç reys: Frankfurta (1), Stambula (2), Tel-Avia (3). 1784 kaçaa deyni Baba Marta ayın 11-13 günnerindä taa dört çarter reysı yapılacek Germaniyaya, İspaniyaya, Polşaya hem Türkiyeyä

Şindi Moldovada 132 bin ukraynalı kaçak insannarı bulunêr, onnarın arasında var Ukrayna hem başka devletlerin vatandaşları, angıları erleşik maasuz kurulan 93 avtorizațiyalı çalışan erlerdä hem, kimileri, vatandaşların aylelerindä.

Kaçakların arasında 3114 yabancı Moldovada politika sıınmasını istedilär, onnarın arasından 2279 ukyınalı vatandaşlar.
Источник anasozu.com
437

İlgili statyalar

Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2022-ci yılın Baba Marta ayın (mart) nomerı

Baba Marta ayın (mart) 29-da tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2022-ci Baba Marta ayın (mart) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “Cendem olsun cenk hem cengi çekettirernnär!”, “ERDOĞAN SANDUylan telefon görüşmesi yaptı”, “Bakalım şindi alınan kararlar fikirimizi aktaraceklar mı?”, “Gagauziya Halk Topluşu Başı Türkiye Büükelçisinnän buluştu”, “Sud kontrolü altından alındı, sora da tekrar koyuldu”, “UKRAYNA CENGİ: Sürüdän ayırılan koyunu canavar iyer!”, “Moldovaya sıınan zavalı ukraynalı cenk kaçaklarına Türkiyedän yardımı etişti”, “Ukraynalı kaçaklara yardımnar için TİKAya I-ci grad “Ștefan cel Mare și Sfânt” Nışanı”, “Çeşmäküüyün lițeyindä gagauz dilindä akıl oyunu”, ““Gagauziyanın 2022-ci yılın üüredicisi/terbiedicisi” konkursunu kazanannar ödüllendi”, “Aar atletikada Gagauziya sportçular medalileri süpürdülär”,…

Moldova hem Türkiye prezidentleri regionda olan durumu için bakışlarınnan paylaştılar

Moldovanın devlet başkanı Maya Sandu pazertesi auşam telafondan  görüştü Türkiyenin cümhurbaşkanınnan Recep Tayyip Erdogannan. Prezidentlär paylaştılar bilgilerinnän regionda var olan durumu için hem Moldovaya Ukrainadan gelän insannarlan.     Maya Sandu nışannadı, ani Moldovaya cenktän kaçan insannarın sayısı pek büük dä onnarı kabletmää deyni devletimizä halklararası yardımı läzım. Bununnan birerdä Sandu şükür etti Türkiyenin kuvetlerini Moldovada bulunan Ukraina vatandaşlarına verilimş gumanitar yardımı için poşetli imek mallarınnan, angısını respublikaya geldi Baba Marta ayın 1-dä. Bundan başka iki devletin liderleri lafettilär Moldova – Türkiye arasında var olan ilişkileri için energetika, ekonomika hem ticaret uurlarında. Источник grt.md

Bakalım şindi alınan kararların benizi nesoy olacek?

Baba Marta ayın 22-dä, iki yıldan sora, Kişinevda genä toplandı “Moldova hem Gagauziya arasında kurulan parlamentlar arası çalışmak grupası (komisiyası)”, angısının neeti 1994-cü yılda adanılmış “bir ayın içindä Moldovanın Zakonnarını “Gagauziya (Gagauz Yeri) özel hak statusu için” Zakona görä doorutmaa hem uygulamaa. Toplantı Moldova Parlamentı Başı İgor GROSU başkannıında yapıldı. Orada Moldova Parlamentın hem Gagauziya Halk Topluşu deputatları, Gagauziya Başkanı, Türkiye Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER, başka kordiplomatik temsilcileri pay aldılar. “Moldova hem Gagauziya arasında kurulan parlamentlar arası çalışmak grupası (komisiyası)” türlü adlar altında taa 2014-cü yıldan beeri hep toplanêr, ama, “neçin sä”, büünkü günädän hep kara yımırtalar yımırtladı. 2020-ci yılın…

Moldovada Ukraynadan kaçaklara TİKAdan eni yardım

TİKA Kişinev programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU bildrdi “Ana Sözü” redakțiyasına, ani Moldovada Ukraynadan kaçaklara yardım katkısında bulunmaa deyni, TİKA eni bir yardımda bulundu. Nicä açıkladı Canabisi, yardım Kişinevun Moldexpo kaçakların daadılmak hem erleşitirilmäk merkezindä kabletti Kişinev primarı İon ÇEBAN, angısı urguladı, ani o yardım kardaş payı yapılacek kasabanın hepsi erleşitirilmäk erlerinä, neredä konak hem kuytu buldular Moldovada Ukraynadan zavalı kaçaklar. TİKA Kişinev programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU açıkladı, ani bu yardımın içindä var 50 takım krivat, döşek, yorgan, yastık hem da bakkaliya mallarınnan tualet lääzımnıkları. Not. Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu (TİKA) tarafından Baba Marta ayın 3-dä verilän bir top yardım…

Tabiat gazı bölümü uurunda Moldovada Üstolan durum koyuldu

Canavar ayın (oktäbiri) 13-dä Moldovanın Üstolan Durumu uurunda milli komisiyası aldı Karar, ani Moldovada tabiat gazı bölümü uurunda Üstolan durumu koymaa. Karar alındıktan sora Moldovanın vițe-premyer-ministrusu, infrastruktura hem regionnar ilerlemesi işlerindä ministru Andrey SPINU dedi: “Biz, tabiat gazı bölümü uurunda Moldovada Üstolan durumunu açıklêêrız, ani türlü sțenariyalara hazır olalım deyni. Hazır olmak durumu demeli, ki vatandaşları korumak için kuruluşlar konkret ölçüleri var nicä alsınnar”. Ministrunun açıklamasına görä, ilk adımda, kuvetlär vatandaşlara yardım karşılaması süstemasını düzenneyeceklär hem fondları kuraceklar. Источник anasozu.com