UKRAİNADAN KAÇAKLARA YARDIM
Источник grt.md
170

İlgili statyalar

Moldovada Ukraynadan kaçaklara TİKAdan eni yardım

TİKA Kişinev programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU bildrdi “Ana Sözü” redakțiyasına, ani Moldovada Ukraynadan kaçaklara yardım katkısında bulunmaa deyni, TİKA eni bir yardımda bulundu. Nicä açıkladı Canabisi, yardım Kişinevun Moldexpo kaçakların daadılmak hem erleşitirilmäk merkezindä kabletti Kişinev primarı İon ÇEBAN, angısı urguladı, ani o yardım kardaş payı yapılacek kasabanın hepsi erleşitirilmäk erlerinä, neredä konak hem kuytu buldular Moldovada Ukraynadan zavalı kaçaklar. TİKA Kişinev programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU açıkladı, ani bu yardımın içindä var 50 takım krivat, döşek, yorgan, yastık hem da bakkaliya mallarınnan tualet lääzımnıkları. Not. Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu (TİKA) tarafından Baba Marta ayın 3-dä verilän bir top yardım…

Turkiyenin “Maavi Yarımay” kurumu Gagauziyada bulunan Ukrainadan kaçan insannara yardım verdi

Komratta açıldı merkez, neredä Ukrainadan kaçan insannara yardım ederlär. Bu yardımı vererlär, nicä sıradalı insannar, ölä dä cümnä toplumnarı. Onnarın aralarında Türkiyenin «Maavi Yarımay» kurumu. O Ukrainadan kaçan insannara döşek tedarıklarını hem imäk mallarını verdi. «Maavi Yarımay» Türkiyanın kurumundan yardım pay edilecek Gagauziyanın her erinä, neredä Ukrainadan kaçan insannar durgundular. Ukrainadan kaçan insannar annattılar, neçin kendi Vatanından gittmää zoora kaldılar. Svetlana Yanak  birkaç günün içindä Moldovaya etişti. O annattı, ani Komradın merkez panayırında bir ayläylän tanıştı, angısı kayıl oldu kendi evindä bu insannarı kabletmää. SVETLANA YANAK, Ukrainadan kaçan: «Pek çok fukaarä insan var . Tä neredä, bän işlärdim, çok uşak…

Gagauziyada kuytu bulan Ukraynadan kaçaklara TİKAdan yardım

Baba Marta ayın 16-da Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu (TİKA) getirdi hem verdi yardım Gagauziyanın Kongaz küüyün kaçakları erleşitirilmäk merkezindä bulan Ukraynadan insannara. Kongaz erleşitirilmäk merkezindä ukraynalı kaçaklar için Türkiyenin hem TİKAnın adından yardımı verdilär TİKA Kişinev programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU hem Gagauziya Komrat Başkonsulu Hasan AKDOĞAN. Yardım içindä var yastık-çarşaf takımnarı hem gigiena lääzımnıkları. Yardım vermä sırasında bulundu Gagauziyanın Başkanı da. Nicä açıkladı “Ana Sözü” redakțiyasına TİKA Kişinev programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU, bu yardımnarı vermää kolaylık oldu ondan, ani  Moldovaya artık etişti Türkiyedän Ukraynadan kaçaklara deyni ikinci dalga yardımı, angısı Türkiyenin AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) TİRlarınnan…

Ukraynalı kaçaklara yardımnar için TİKAya I-ci grad “Ștefan cel Mare și Sfânt” Nışanı

Baba Marta ayın 26-da Moldova milli istoriyası muzeyindä “Ştefan cel Mare şi Sfânt” Cümne Birlii verdi kendisinin I-ci hem II-ci grad Nışannarını o kuruluşlara hem volontörlara, ani pay aldılar Moldovaya sıınan ukraynalı kaçaklara yardımnarda. Nışannarı kabledän kuruluşların arasında vardılar Kişinevun primariyası, Polițiya hem Tamojnä Baş İnspektoratı, Migrațiya hem erleşim Birosu hem taa çok moldovalı kuruluşlar. Ukraynalı kaçaklara yardımnar için, tek yabancı kuruluş olarak, nışannandı Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıın (TİKA) Kişinev TİKA programaların ofisi, angısına verilän I-ci grad “Ștefan cel Mare și Sfânt” Nışanını kabletti TİKA Kişinev programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU. Koordinator Selda ÖZDENOĞLU bildirdi, ani bu paalı nışanı…