Türkiyeylän Moldova çiftçilik uurunda işbirliindä taa çok ortaklık kuraceklar

Türkiyeylän Moldova çiftçilik uurunda işbirliindä taa çok ortaklık kuraceklar

Kasımın 4-dä Moldovanın çiftçilik çorbacılıı hem iyecek industriyası ministrusu Viorel GERÇİU buluştu Türkiye çiftçilik hem daacılık ministerliin ministru yardımcısı Fatih METİN başkannıında Türkiye delegațiyasınnan.

Buluşmada çiftçilik çorbacılıın hem çiftçilik mallarınnan alış-veriş uurunda işbirlii soruşları incelendi. Bundan kaarä önä sürüldü başka uurlardada ortaklık kurulmasınnan ilgili tekliflär da bakıldı.

Moldova bekleer, ani Türkiye tarafından investițiya yapılsın, ki kurmaa zarzavat hem eşillik büütmesindä ortak kuruluşları.

Buluşmada iki taraf arasında 2021-ci yılda şarapçılık alış-verişi ölçüleri da bakıldı. Bunda sekiz ayın içindä Moldova tarafın eksportu yaklaşık altı milion dolar oldu, ne, bıldırkı țıfralardan taa üüsek.
Источник anasozu.com
394

İlgili statyalar

Türkiyeylän Moldova çiftçilik uurunda işbirliindä taa çok ortaklık kuraceklar

Kasımın 4-dä Moldovanın çiftçilik çorbacılıı hem iyecek industriyası ministrusu Viorel GERÇİU buluştu Türkiye çiftçilik hem daacılık ministerliin ministru yardımcısı Fatih METİN başkannıında Türkiye delegațiyasınnan. Buluşmada çiftçilik çorbacılıın hem çiftçilik mallarınnan alış-veriş uurunda işbirlii soruşları incelendi. Bundan kaarä önä sürüldü başka uurlardada ortaklık kurulmasınnan ilgili tekliflär da bakıldı. Moldova bekleer, ani Türkiye tarafından investițiya yapılsın, ki kurmaa zarzavat hem eşillik büütmesindä ortak kuruluşları. Buluşmada iki taraf arasında 2021-ci yılda şarapçılık alış-verişi ölçüleri da bakıldı. Bunda sekiz ayın içindä Moldova tarafın eksportu yaklaşık altı milion dolar oldu, ne, bıldırkı țıfralardan taa üüsek. Источник anasozu.com

Moldova ministularına T.C. Kişinev Büükelçisinin saygı vizitı

Kırım ayın (dekabri) 15-dä Türkiye Kişinev Büükelçisi Uygar Mustafa SERTEL birär saygı vizitı yaptı Moldovanın çiftçilik çorbacılıı hem iyecek industriyası ministerliinä hem da Moldovanın korunmak ministerliinä, neredä buluştu ministrularlan Vladimir BOLEAylan hem Anatoliy NOSATIYlan. Buluşmak zamanında Moldova hem Türkiye arasında işbirlii perspektivaları konuşuldu. Ayırıca şükür edildi o yardımnar için, ani Kovid salgını zamanında Türkiye tarafından Moldovaya yapıldı. Bundan kaarä Moldova tarafı saa ol dedi o proektlar için, ani Moldovada çiftçilik hem korunmak uurunda Türkiye tarafınfan yapıulêr. Источник anasozu.com

Türkiye ministru yardımcısı Fatih METİN büük delegațiyaylan Gagauziyada

Türkiye çiftçilik hem daacılık ministerliin ministru yardımcısı Fatih METİNin başkannıında Gagauziyada bulundu bir büük delegațiya, angısı tanıştıtarafımızın çiftçilik, kultura hem turizma durumunnan. Türkiyedän delegațiya buluştu Gagauziya İspolkomu predsedatelin yardımcısınnan hem İspolkom azalarınnan, angıları annattılar Gagauziyada çiftçiliin durumu için hem o zararlar için, ani klimat beterinä burada olêr. Sora ministru yardımcısı Fatih METİN hem bütün delegațiya tanıştılar Komrat ATATÜRK bibliotekasınnan hem burada buluştular Türkiyenin “Yunus Emre” institutun üüredicilerinnän, ani Gagauziyada işleerlär. Ministru yardımcısı Fatih METİN bibliotekanın musaafirlär tefterindä yazısını braktı. Источник anasozu.com

Mevlüt ÇAVUŞOĞLU: Ekonomika alış-verişinä hem investițiya alanına urgu yaparak, Moldovaylan işbirliindä eni keezlerimizi belli ettik

Kasımın 18-dä Moldovaya ofițial vizitlan bulunan Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU buluştu Moldova Respublikasının vețe-prim-ministrusu, dışişleri hem Evropaya integraţiya ministrusunnan Niku POPESCUylan, Parlament spikerınnan İgor GROSUylan, Moldova prim-ministrusunnan Nataliya GAVRİLİȚAylan hem Moldova Prezidentı Maya SANDUylan. Görüşmelär sırasında Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU hem Moldovanın öndercileri incelendilär politika, ekonomika, alış-veriş, kultura, cümne hem taa başka uurlarda soruşları, ani iki memleket arasında önemli kertiktä bulunêrlar. Herbir buluşmada, Moldova tarafı ayırı-ayırı şükür etti Türkiye Respublikasına hem bütün türk halkına o büük yardımanar için, ani Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosunun (TİKA) aracılıınnan yapılêrlar Moldovada üüredicilik, saalık hem çevrä alannarında yapılêrlar. Moldova tarafı…

Mevlüt ÇAVUŞOĞLU: Ekonomika alış-verişinä hem investițiya alanına urgu yaparak, Moldovaylan işbirliindä eni keezlerimizi belli ettik

Kasımın 18-dä Moldovaya ofițial vizitlan bulunan Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU buluştu Moldova Respublikasının vețe-prim-ministrusu, dışişleri hem Evropaya integraţiya ministrusunnan Niku POPESCUylan, Parlament spikerınnan İgor GROSUylan, Moldova prim-ministrusunnan Nataliya GAVRİLİȚAylan hem Moldova Prezidentı Maya SANDUylan. Görüşmelär sırasında Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU hem Moldovanın öndercileri incelendilär politika, ekonomika, alış-veriş, kultura, cümne hem taa başka uurlarda soruşları, ani iki memleket arasında önemli kertiktä bulunêrlar. Herbir buluşmada, Moldova tarafı ayırı-ayırı şükür etti Türkiye Respublikasına hem bütün türk halkına o büük yardımanar için, ani Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosunun (TİKA) aracılıınnan yapılêrlar Moldovada üüredicilik, saalık hem çevrä alannarında yapılêrlar. Moldova tarafı…