Türkiyenin 2016-cı yılın 15 Temmuz şehitlerinä Gagauziyada saygı

Türkiyenin 2016-cı yılın 15 Temmuz şehitlerinä Gagauziyada saygı

2021-ci yılın Orak ayın (iyül) 16-da Gagauziyanın Çadır kasabasında, Türkiye Respublikasının “Demokratiya hem Milli Birlik Günü” çerçevesindä, oldu bir sıra, neredä saygıylan andılar 2016-cı yılın 15 Temmuz (Orak ayın (iyül) 15-şi) gecesi FETÖ tarafından Türkiyedä devlet devrimi denemesinä karşı koyan 251 şehiti hem yaralannan insannarı. Saygı sırası geçti Çadır kasabasının primariyasının kararınnan hem Türkiye Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıın (TİKA) yardımınnan kurulan “İzmit kardaşlık parkında”, neredä bulunêr şehitleri anmak nışan taşı.

 

Sıra başladı susma saygısı duruşundan, nedän sora burada pay alan Türkiye Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER, Gagauziyanın Başkanı İrina VLAH, TİKA Kişinev programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU, Türkiye Respublikasının Gagauziya Komrat Başkonsulu Hasan AKDOĞAN, Çadır kasabasının primarı Anatoly TOPAL, Türkiye Kişinev Büükelçiliin hem  Gagauziya Komrat Başkonsullun zaametçileri hem başka insannar şehitleri anmak nışan taşına çiçek koydular.

Çiçek koymak sırasından sora Türkiye Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER, nasaat ederäk, annattı o 5 yıl geeri olan olayları, “Demokratiya hem Milli Birlik Günü” önemni olması için hem urguladı, ani 2016-cı yılın 15 Temmuz (Orak ayın (iyül) 15-şi) gecesi FETÖ tarafından Türkiyedä devlet devrimi denemesinä karşı koyan 251 şehit hem iki bindän zeedä yaralannan insannar, ani korudular demokratiyayı, hiç bir zaman unudulmayaceklar.

Sora da, yazılı kiyattan nasaatını okudu Gagauziyanın Başkanı İrina VLAH.

Saygı sırasının sonunda, “Demokratiya hem Milli Birlik Günü”n 5-ci yıldönümünnän ilgili olarak, Büükelçilik tarafından uşaklar arasında yapılan incäzanaat yarışmasında birinci eri kazanana ödül verildi – THY tarafından ayırılmış Kişinev-İstanbul gidiş-dönüş bileti.

Türkiyenin 2016-cı yılın 15 Temmuz şehitlerinä Gagauziyada saygı

Türkiyenin 2016-cı yılın 15 Temmuz şehitlerinä Gagauziyada saygı

Türkiyenin 2016-cı yılın 15 Temmuz şehitlerinä Gagauziyada saygı

Источник anasozu.com

Related Articles

TİKAnın yardımınnan kilimciliimiz diriler

Gagauziyanın Çadır kasabasının zanaat uçilişesindä verilän 11 zanaata 12-ci eklendi – kilimcilik. Bunun kolayı oldu ondan sora, açan Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıın (TİKA) yardımınnan, bu üçilişçeyä alındı kilim hem pala düzenneri hem da ilk etapta bu iş için hepsi lääzımnı mallar: boyalı yapaa iplikleri, çözgü iplikleri, ek tertiplär h.t.b. 2021-ci yılın Orak ayın (iyül) 16-da da, Çadır kasabasının zanaat uçilişesinä gelip, uçilişçenini direktorunnan Vera İlyiniçna BALOVAylan barabar, bu kilimcilik proektın ofițial açılışı yaptılar  Türkiye Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER, TİKA Kişinev programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU  hem Gagauziyanın Başkanı İrina VLAH. Açılış sırasında vardılar Türkiye Respublikasının Gagauziya Komrat Başkonsulu Hasan…

Komrat munițipiyi ilerlemäk baş planını temelä koydu

Komrat munițipiyin Soveti kabletti karar, angısına görä Komrat munițipiyin ilerlemäk, düzmäk hem düzennemäk Baş (generalnıy) planını temelä koyuldu. Bu plana görä kasabada kesinneşti neredä var nicä yaşamak için evleri yapmaa, neredä komerțiya kuruluşları var nicä kurulsun hem nerelerdä, ölä denlän, eşil zonalar olacek. Şindi kasabanın arhitektorları hem başka ilgili insannar bu planı, maalelerä görä, detalleştireceklär. Be plan detalli kesinneşmeyecek kadar, Komratta eni evlerin hem binaların yapılması için munițipiyin Soveti izin vermeer. Источник anasozu.com

Gagauzların istoriyasında ilk gagauz jurnalı – “Kırlangaç”

(Çıkmasının 30-cu yıldönümünä) Artık uzak olan 1991-ci yılda, açan Gagauz Respublikasını tanımak hem gagauz milletin dilini hem kulturasını ilerletmäk hakları için karma-karışık politikalı kavgalardan ortalık sarsılanardı, Kişinevda dünneyä geldi gagauzların istoriyasında ilk gagauz jurnalı. Bu sadecä ilk jurnal diildi bu, ne pek önemni – uşaklar için bir jurnaldı. O yıllarda, açan hepsicii toptan daldılar politikaya hem gagauz kulturasının gelecektä ilerlemesinä, vardı bir insan, angısı aktiv politika güreşindän kaarä, gagauz dilin ilerletmesindä hem genişletmesindä aslı işleri yapardı. O insan – yazıcı Todur ZANETtı. Todur ZANET 1988-ci yıldan beeri artık çıkarardı gagauzların ilk periodika basımını – “Ana Sözü” gazetasını, angısı açıklardı Gagauziyanın…

5 полезных функций Windows 11, о которых Microsoft не рассказала. Их очень не хватает в Windows 10

Например, незаметная установка обновлений или ограничение работы приложений в фоне. И это лишь 2 из 5 На презентации Windows 11 разработчики рассказали далеко не обо всех нововведениях — они уделили внимание самым масштабным изменениям и новшествам, обойдя множество мелких, но очень интересных опций. Но с выходом инсайдерских сборок операционной системы о них узнали пользователи — я выбрал 5 самых полезных нововведений Windows 11, о которых Microsoft не рассказала (или не уделила должное время). В тему: Всё о Windows 11 — секреты, инструкции, лайфхаки и полезные статьи Обновления устанавливаются в фоне незаметно от пользователя С выходом стабильной версии Windows 11 платформа перейдёт…


Responses